EKSKLUZIVNO - Pročitajte popis OSUMNJIČENIH Bošnjaka i Hrvata koje je za ratne zločine nad Srbima osumnjičio MUP RS-a i DOKUMENT na temelju kojeg se sumnjiče
Četvrtak, 23 Veljača 2012 21:45   

 

Redakcija croportal.ba je došla od strane povjerljivog izvora u posjed cjelokupnog spiska osoba koje MUP RS-a sumnjiči kako su počinili ratne zločine nad Srbima u BiH te jednog od dokumenata na temelju kojeg se sumnjiče.

Radi se o "misterioznom" popisu osumnjičenih koji je, još prije više od pet godina, sastavio Istražni tim MUP-a RS i dostavio ga međunarodnom tužitelju Judu Romanu. Tada je popis ostao samo "mrtvo slovo na papiru", no činjenica je da su na njemu imena i svih četvero, jučer uhićenih, uhićenih bivših HOS-ovaca. Tužitelj Romano tada je istraživao zbivanja i moguće ratne zločine u bivšoj vojnoj ambulanti i na Pravnom fakultetu u Mostaru, te zatvore na području općine Ljubuški i logoru Dretelj.

Mediji u RS prenose da u Timu za istraživanje ratnih zločina MUP-a RS nisu zadovoljni stranim tužiteljima jer ih drže odgovornim za kočenje brojnih istraga o ratnim zločinima nad Srbima. Te tvrdnje se odnose, među prvima, za tužitelja Judea Romana ali i bivšeg tužitelja Tužiteljstva BiH Philipa Alcocka.

Jedna, često neshvaćena ozbiljno, izjava Ahmeta Makitana'' Maksa'' data Haškom tribunalu kaže kako je on kao stražar samo izvršavao zapovijedi Stanka Primorca, poznatijeg kao ''Ćane''.

Ovo je prva presuda švedskog suda za ratne zločine. Prema pisanju švedskog portala Afonblandet Ahmet Makitan je bio pripadnik HOS-a koji je tijekom ljeta 1992. godine bio čuvar u logoru Dretelj kod Čapljine u BiH gdje su bili zatvoreni Srbi. U logoru su zatvorenici mučeni i silovani te su bili podvrgnuti stalnim prijetnjama. Ahmet Makitan zvan "Maks" je navodno i sudjelovao u ubojstvu dva zatvorenika.

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, a sukladno interesu javnosti, objavljujemo imena osumnjičenih osoba bez matičnih brojeva, adrese stanovanja, slika i detaljnog opisa počinjenog događaja i okolnosti izvršenja navodnog djela koje su također popratni dio ovog dokumenta. Popis osumnjičenih pročitajte ispod.

 

A
Abdić Faruk
Abduli Ramo
Abid (Abu) Safijahai
Abidović (Ibrahim) Bahrija
Abu Amin
Abu Džerib
Abu Falah
Abu Isak
Ademović (Adem) Osman
Ademović (Beg) Hasan
Ademović (Hasan) Nedžad
Ademović (Zejnil) Munib
Ademović Ibrahim zv. “Cakura”
Adrović Redžo
Adžić Džemal
Ađulović (Mehmed) Ahmat
Agančetović (Mehmed) Zijad
Aganović (Izet) Faruk
Agemović Adem
Agić (Ahmet) Bajro
Agić (Husein) Adnan
Agić (Ismet) Samir zv. “Miš”
Agotić Mirko
Ahmečković (Gane) Sakib
Ahmedović Meho
Ahmetbašić (Hajrulah) Samir
Ahmetbašić (Meho) Mirsad
Ahmetović (Esada) Hariz
Ahmetović (Hilme) Bahrija
Ahmetović (Hilme) Ibrahim
Ahmetović (Medžo) Muhidin
Ahmetović (Ohran) Jusuf
Ahmetović (Šaban) Safet
Ahmetović (Turko) Mersudin
Ahmetović Haris
Ahmetović Ibro
Ahmetović Kemal
Ahmetović Sead
Ahmetspahić Avdo
Ahmić (Alija) Sulejman
Ahmić (Sulejman) Adnan
Ahmić (Sulejman) Alija
Ahmić Abdulah
Ahmić Almir
Ahmić Elmedin
Ajanović (Huso) Ale
Ajkunić (Islam) Mesud
Ajnadžić Nedžad
Ajšić Sabit
Ajšić Sabrija
Akalović (Josip) Ivan
akić (Salko) Mensur
aković Dragan
aković Mensur
aković Mirko
Alađuz (Omer) Vahid
Alagić (Huso) Nedžib
Alagić (Ibrahim) Miralem
Alagić (Ramadan) Raif
Alagić Mehmed
Alagić Safija
Aleta (Suljo) Muhamed
Aleta (Šaćir) Avdo
Aleta (Šaćir) Rasim
Aleta (Šaćir) Salih
Alibabić Munir
Alibašić Asif
Alić (Adem) Munib
Alić (Behamder) Rasim
Alić (Fazlija) Salih
Alić (Huse) Hasan
Alić (Ibrahim) Kadir
Alić (Mušan) Meho
Alić (Suljo) Azem
Alić (Suljo) Mirsad
Alić Fahrudin
Alić Kasim
Alić Sabahudin
Alić Zijad
Alihodžić (Abdulaha) Amir
Alihodžić (Ćamil) Smajo
Alihodžić (Ćamil) Smajo
Alihodžić (Rašid) Izet
Alija prezime nepoznato
Alijagić Adem
Alilović Ćazim
Alispahić (Hamed) Hamdija
Alispahić Bakir
Alispahić Enver
Ališpago Zulfikar
Alukić (Jusuf) Hamdija
Alukić (Jusuf) Semir
Aljić Sabahudin
Aljkanović Behaji
Aljukić (Bego) Bekir
Aljukić (Sulejman) Ibro
Ančić Mate
Andabak Zdenko
Andrić (Dragutin) Drago
Andrić (Dragutin) Tomo
Andrić Filip
Andrijanić (Ivan) Miro
Andrijević Ante
Andrijić Joko
Anđelić (Jure) Zvonko
Anđić (Jure) Vatroslav
Anđić (Mate) Pilja
Anđić (Mate) Piljo
Anić (Ante) Mijo
Anić Haro
Anić Petar
Antić (Marko) Mate
Antić (Pejo) Mate
Antić Božo
Antić Pero
Antić Ranko
Antolović (Luka) Adam
Antolović (Luka) Jakov
Antunović Hrvoje
apo (Halid) Mirsad
Arapčić Ismet
Arapović (Ibrahim) Muharem
Arifović (Husein) Izet
Arifović (Husein) Redžo
Arnautović (Bajro) Ramiz
Arnautović Ekrem
Arnautović Refik
Arnautović Senad
Aruković (Osman) Šemso
Avdagić (Himzo) Zaim
Avdagić (Himzo) Zijad
Avdičević (Džemil) Dževad
Avdić (Alija) Kadrija
Avdić (Galib) Jasmin
Avdić (Idriz) Senahid
Avdić (Sulejman) Edhem
Avdić (Sulejman) Galib
Avdić Besim
Avdić Edim
Avdić Mujo
Avdić Murat
Avdić Refik
Avdić Suljo
Avdić Vahid (Vehid?)
Avgustinović (Mate) Ivo
Azinović Ivica
Ažlić (Abdulah) Ramiz

B
Babajić (Mehmed) Sabrija
Babajić (Omer) Ramo
Babajić (Omer) Ramo
Babajić (Ramo) Refik
Babić (Hazima) Hazim
Babić (Ivo) Filip
Babić Ivica
Babić Josip;
Babić Zijad
Bačvić (Fadil) Husein
Badža Đorđe
Bahor (Behbija) Safet
Bahtić Fikret
Bajić (Asim) Hamdo
Bajić (Bogoljub) Goran
Bajić Osman
Bajramović (Ahmet) Nermin
Bajramović Derviš
Bajramović Ismet zv. “Ćelo”
Bajramović Mujo
Bajrica Sadija
Bajrić (Bajro) Šemsudin
Bajrić (Hamid) Ibrahim
Bajrić (Hasim) Hamro
Bajrić (Omer) Džemal
Bajrić Asim
Bajrić Avdo
Bajrić Hasan
Bajrić Mehmed-Meša
Bajrić Senad
Bajro prezime nepoznato zv. “Miš”
Bajrović (Paša) Salem
Bajrović Dževad
Bajrović Hajdar
Baković (Nahod) Fajko
Balagić Ferid;
Balčin (Kasim) Rašid
Balić (Derviš) Admir
Balić (Hasan) Husnija
Balić (Kemal) Emir
Balić Meho
Balić Redžo
Baltić (Alija) Ibrahim
Baltić (Hašim) Rašid
Baltić (Radmo) Mevludin
Baluković (Ibrahim) Behrudin
Bančić Josip
Banda (Redža) Avdija
Banda (Redža) Ekrem
Banda (Redža) Esad
Bandalo (Draguljub) Anto
Baotić Mato
Barbarić Dragan
Bardak Dževad
Bardak Osman
Bardak Uzeir
Barić (Vinko) Zoran
Barić Braco
Barić Danko
Barić Džafer
Barić Karlo
Barić Pepo
Barić Stjepan
Barišić (Ante) Željko
Barišić (Ivo) Šimo
Barišić (Stipan) Pavo
Barišić Ilija
Barišić Vjekoslav
Barlov (Edhem) Elvedin
Barlov (Edhem) Fahrudin
Barlov (Mujo) Kasim
Barlov (Sad) Zajko
Barlov (Smail) Sead
Barlov (Zajko) Sabit
Barlov (Zajko) Zulfo
Barukčić (Marka) Mato
Barukčić (Marko) Ilija
Barukčić (Martin) Jozo
Barukčić Marijan
Barukčić Pavo
Barunčić Pero
Basić (Franjo) Marko
Bašalić (Safet) Mirsad
Bašić (Avdo) Eniz
Bašić (Husein) Senad
Bašić (Huso) Munib
Bašić (Idriz) Meho
Bašić (Idriz) Refik
Bašić (Mehmed) Jasmin
Bašić (Osman) Huso
Bašić Ahmo
Bašić Galib
Bašić Idriz
Bašić Mirsad
Bašić Mujo
Bašić Nurija
Baškailo Fikret
Bavčić Džemo
Bazi Ekrem
Bazler (Josip) Dragan
Bazler (Josip) Miljenko
Bazler (Martin) Đuro
Bebić (Ivo) Jure
Bečević (Zulfaga) Samir
Bečić Amir;
Bećirbašić Fikret
Bećirević (Avdo) Abdulkadir
Bećirević (Azem) Smajil
Bećirević (Bešir) DŽemail
Bećirević (Hasan) Rahman
Bećirević (Husein) Husein
Bećirević (Mustafa) Ahim
Bećirević (Mustafa) Džafer
Bećirević (Mustafa) Džemo
Bećirević Sead
Bećirhodžić Ramiz
Bećirović (Bećir) Munib
Bećirović (Fehim) Fadil
Bećirović (Habib) Halih
Bećirović (Ibrahim) Saćko
Bećirović (Meho) Mehmedalija
Bećirović (Mešan) Alaga
Bećirović (Nazir) Mustafa
Bećirović (Nezir) Safet
Bećirović (Osman) Ramiz
Bećirović (Rahman) Šahbaz
Bećirović (Rasim) Mevludin
Bećirović (Suljo) Avdo
Bećirović Bajro
BeDžić Hasan
Beganović Mustafa
Beganović Vehad
Begić (Fehim) Besim
Begić Amir
Begić dr Sabit
Begić Hazir
Begić Mate
Begić Medo
Begić Muharem
Begić Sadik
Begić Sevdalija
Begić Šljivo
Begović Dževad
Begović Huso
Begović Selim
Begzadić (Alija) Hajrudin
Begzadić (Šahman) Mehmedalija
Behman Omer
Bejtić (Ramo) Samir
Beka Enver
Bekić Ćuso
Bekić Ivica
Bekić Jure
Beković Ivica
Beković Marko
Bektić (Esad) NeDžad
Bektić (Hasiba) Šaban
Bektić (Mustafa) Jusuf
Bektić Behaija
Bektić Idriz
Bektić Mujo
Bektić Nedžad
Belići (Ćamila) Ćazim
Belko (Bajro) Fehim
Belko Mirsad
Belonja Mirza
Belović Sergej
Belša Zvonimir
Belja Ferid
Beljan Mate
Benković (Marijan) Marko
Benković (Maroš) Joso
Benković Branko
Benković Ilija
Berberović Sead
Berbić (Alija) Sulejman
Berbić (Dedžo) Mirsad
Berbić (Nedžib) Nurija
Berbić Muradin
Berimac Anel
Bešić (Mehmed) Hajrudin
Bešić (Mehmed) Rizah
Bešić (Munib) Vahid
Bešić (Mustafa) Ismet
Bešić (Osman) Zilhad
Beširević Salih
Beširović (Abid) Hakija
Bešlagić (Ćamil) Hamdija
Bešlagić Selim
Bešlić (Ante) Miroslav
Bešlić Branislav
Bešlić dr Ešref
Bešlić Hajro
Bešlić Hamdija
Bešlija Ferid
Bešlija Musa
Bešlija Osman
Bešo Halid
Biber Kemal
Biberović Himzo Nedžib
Bibović Samir
Bičo (Mustafa) Bajro
Bijelić (Božo) Tihomir
Bijelić (Mujo) Vejz
Bijelić (Vejz) Zoran
Bilal dr Berzad
Bilandžija Slavko
Bilić (Adem) Muhamed
Bilić (Ante) Bruno
Bilić (Branko) Mladen
Bilić (Jozo) Vinko
Bilić (Muharem) Ćamil
Bilić (Muharem) Đemil
Bilić (Muharem) Mehmed
Bilić Hamdija
Bilić Jasenka
Bilić Josip
Biljecki Bruno
Biljić Rašid
Biogradlija Nazif
Bisić Munib
Bjedić Mahmut
Bjeliš (Zvonimir) Zvonko
Bjelonja Mirza
Bjelović Sergej
Blagojević Zoran
Blaškić Tihomir
Blatančić (Andrija) Ivica
Blatančkić Pero
Blažević (Franjo) Stjepan
Blažević (Pejo) Marin
Blažević (Stipe) Andrija
Blažević (Stipe) Pejo
Blažević (Šimo) Ilija
Blažević Anto
Blažević Drago
Blažević Hemaš
Blažević Ivica
Blažević Petar
Blažević Tomo zv. “Tomas”;
Bobetko Janko
Bolsek (Antun) Zlatko;
Bolsek (Antun) Željko
Bončina Branko
Borac (Filip) Marijan
Borac (Niko) Petar
Borčak (Osman) Salik
Borčak Nuzur
Borovina Boris
Borovina Enver
Borovina Redžo
Bostandžija (Salko) Hamid
Boškailo Ramo
Bošković Martin
Bošnjak (Mate) Marijan
Bošnjak (Veselko) Vinko
Botić (Redža)p) Mirzet
Božić (Ivo) Niko
Božić (Jurica) Marinko
Božić Jurica
Božić Milan
Bračaninović (Suljo) Nithad
brahimović (Abdurahman) Haris
Branić Ilija
Branić Stjepo
Branić Zvonko
Bratić Merim
Brčvanović Jure
Brec (Martin) Bruno
Brekalo Goran
Brica (Pero) Ivan
Brico (Tadija) Jozo
Brizić (Ilija) Ivan
Brkić (Abdulah) Mensur
Brkić (Ante) Zoran
Brkić (Joz) Ivan
Brkić (Milan) Mićo
Brkić Muhamed
Brnić (Pavo) Marjan
Brnić Martin
Brnić Mato
Brnjić (Tomo) Niko
Brodarić Mensudin
Brodlić (Bahrija) Enis
Brodlić (Zuhdo) Amer
Brzina Halil
Budalica dr Mehmedalija
Budeš (Branko) Tomo
Buhovac Ante
Buketa (Savko) Ivan
Buković Jakub
Bukvić (Uzeir) Uzeir
Bulatović (Šefik) Mirsad
Buljubašić (Avdo) Avdo
Buljubašić (Bećir) Bego
Buljubašić (Šaćir) Junuz
Buljubašić Edin
Buljubašić Ferid
Bundalo (Stipe) Damir
Bundavica (Ahmet) Hidajet
Bungur (Ibro) Ešref
Bungur (Zaim) Džafer
Bungur (Zaim) Samir
Buragdžić Taib
Burgić Nihad
Burić (Salih) Safet
Burić Jusuf
Burko Suljo
Burko Šaćir
Bušić dr Fakica
Buza Tufo

C
Cibra (Began) Izet
Cindrić Damir
Cindrić Mato
Cipan (Pavle) Darko
Cocalić Nezim
Cocalić Ramiz
Cvijetković Marko
Cvitić (Jako) Goran
Cvitić (Jako) Mirko
Cvitić (Mijo) Drago
Cvitić (Stipan) Ilija
Cvitić (Tomo) Pavo
Cvitić Frano
Cvitković Miro

Č
Čabraja Ivan
Čabraja Miro
Čabraja Zoran
Čabrajić Drago
Čačeš Luka
Čakar (Asim) Rasim
Čakarić (Stjepan) Ilija
Čakarić (Viktor) Petar
Čakir (Abid) Sakib
Čamdžić Ramiz
Čamdžić Redžo
Čanatković Rifet
Čančar (Ejub) Almir
Čančar (Ejub) Jasmin
Čančar (Muharem) Senad
Čančar (Mustafa) Memiš
Čančarević (Andrija) Franjo
Čančarević (Blažo) Andrija
Čančarević (Ivo) Marko
Čančarević (Marijan) Grgo
Čančarević (Marjan) Grga
Čančarević (Mate) Niko
Čančarević (Niko) Andrija
Čarapić (Niko) Vjekoslav
Čardaković (Abid) Safet
Čardaković (Beg) Emin
Čardaković (Osman) Ramo
Čardaković (Rasim) Ramiz
Čaušević (Alaga) Izet
Čaušević (Alaga) Maho
Čaušević (Enver) Mirsad
Čaušević (Hamdija) Zaim
Čaušević (Juso) Esad
Čaušević (Meho) Omer
Čaušević (Munib) Nijaz
Čaušević Šaćir
Čavalić (Derviš) Esad
Čavalić (Derviš) Nihad
Čavalić Sajo
Čavar (Božo) Mato
Čavarušić Dragan
Čavka (Ante) Stipe
Čegar Zoran
Čehajić Bajro
Čehajić Musto
Čehić (Safet) Besim
Čelebić (Hamed) Hamdija
Čelebić (Mujo) Hasib
Čelebija Pero
Čelebija Rudo
Čelik Kemo
Čeliković Osman
Čeljo (Safet) Azedin
Čeljo Irfan
Čeljo Izudin
Čeljo Sabahudin
Čengić Miralem
Červenko Zvonimir
Čičak (Luka) Josip
Čičak (Vinko) Ivo
Čičak Dražen
Čičko Muhamed
Čikarić (Zejro) Zermin
Čizmić Hasan
Čobić Besima
Čolak Refik
Čolak Vetik
Čolpa (Mujo) Zijo
Čoluka Marko
Čomić Mesut
Čomor Adem
Čondrić (Pero) Marjan
Čondrić Pavo
Čonkić-Marinović Branko
Čorbo Sejo
Čorluka Marko
Čović (Huso) Fadil
Čović (Zilko) Halid
Čović Ante
Čović Mensur
Čudro (Mujo) Bajro
Čulan Mirko
Čuma Damir
Čurčić Nihad
Čvorak (Dujo) Petar

Ć
Ćatić (Osman) Emir
Ćatić (Smajo) Ismet
Ćatović (Osman) Adem
Ćejvan (Ibro) Adem
Ćejvan (Kasim) Surman
Ćelebić (Mujo) Hasib
Ćerkez Nagib
Ćesko Himzo
Ćeško (Hasib) Zijad
Ćevizović Predrag
Ćibo dr Esad
Ćibo Safet
Ćimpo Munib
Ćorić Irenko
Ćorić Valentin
Ćorić Viktor
Ćosić (Alija) Avdo
Ćosić (Josip) Miroslav
Ćosić (Mehmed) Senad
Ćosić Hektor
Ćosić Mustafa
Ćulić (Ismet) Šanel
Ćuliman Džemo
Ćuliman Kemal
Ćuma (Andrija) Stjepan
Ćuma (Stanislav) Stanislav
Ćuma (Stjepan) Damir
Ćuma Vlatko
Ćurčić Marin

D
Dadžik Mirza
Dajdžić HaDžo
Dankić Slavko
Dautbašić (Ramo) Juso
Dautbašić Ismet
Dautović Kemo
Dečak Đuro
Dedaković Mile zv. “Jastreb”
Dedić (Agan) Avdija
Dedić (Agan) Suljo
Dedić (Bajro) Suno
Dedić (Hamdija) Kemal
Dedić (HamdijA) Kemal
Dedić (Hamdija) Nedžad
Dedić (Husein) Fadil
Dedić (Huso) Aziz
Dedić (Huso) Aziz
Dedić (Nezir) Nijaz
Dedić (Nezir) Nijaz
Dedić (Ramiz) Ejub
Dedić (Ramiz) Ejup
Dedić Edin
Dedić Muhamed
Dedić Muhamed zv. “Gundo”
Dedić Mustafa zv. “Muste”
Dedić Osman
Dedić Senad
Dedović (Sadija) Suad
Dedović Fahro
Dedović Mirzo
Dejanović Filip
Delaić Zejnel
Delalić Meho
Delalić Ramiz
Delalić Ramiz zv. “Ćelo”
Delibašić Ismet
Delibegović Enver
Delibegović Mirsad
Delić (Alija) Smajo
Delić (Hamid) Šećo
Delić (Ibro) Hazim
Delić (Rašid) Rasim
Delić (Selma) Sead
Delić (Suljo) Velid
Delić Azem
Delić LJuban
Delić Meho
Delić Mersudin
Delić Ramiz
Delić Sead
Delić Senad
Delić Zejnel
Delimustafić Alija
Demović Sergej
Deronjić (Jusuf) Hamid
Dervišević (Ahmet) Asim
Dervišević (Ćamil) Sejfudin
Dervišević (Hamid) Hamdija
Dervišević (Mahmut) Rahmadan
Dervišević (Rahman)
Dervišević (Rasim) Asim
Dervišević (Rasim) Halil
Dervišević (Sabrija) Safet
Dervišević (Sabrija) Suljo
Dervišević (Šaban) Samir
Dervišević Hamza
Dervišević Mirsad
Dervišević Nino
Dervišević Osman
Dervišević Zijad
Dervišić (Đulaga) Kasim
Dervišić (Haban) Samir
Dervišić (Hamid) Hamdija
Dervišić (Hrustan) Sead
Devedžić (Ahmet) Husein
Dilberović (Petar) Marko
Dinarević Halid
Dirikt Nazif
Diviki Andrija
Divjak Jovan
Divović Idriz
Dizdar (Rešid) Dževad
Dizdar Dino
Dizdarević (Ibrahim) Nedžib
Dizdarević (Ibro) Dževad
Dizdarević (Mušan) Ago•
Dizdarević (Šefkija) Nusret
Dizdarević (Vahid) Ferid
Dizdarević (Vehid) Ferid
Dizdarević Dedžat
djeca.
Djug Kemal
Dobojčić (Refik) Benjamin
Dobojčić (Refik) Dino
Dogan (Alija) Fajim
Dogan (Alija) Mehmed
Dogan (Mehmed) Enver
Dogan (Mehmed) Galib
Dogan (Muhamed) Mevludin
Dogan (Salko) Jakub
Dogan (Suada) Safet
Dolan Himzo
Dominković Marko
Dorić Ekrem
Draganović Dragan
Dragaš Saša
Draginović Rasim
Dramac (Jure) Luka
Dramac (Marko) Dragan
Dražeta (Mate) Željko
Drino dr Esad
Drinjaković Samir
Drljević (Izet) Midhat
Drljević Enver
Drljević Juso
Drljević Meho
Drljo (Ahmet) Ahmo
Drnda dr Kemal
Drnjaković Samir
Dubičić (Salčin) Nijaz
Dudaković Atif
Dudić (Šukrija) Mirsad
Dugalić (Ejub) Amir
Dugalić (Ibrahim) Ejub
Dugalić (Ibrahim) Idriz
Dugalić (Rašid) Fikret
Dugalić Hakija
Dujak (Luka) Alojzije
Dujak (Mijo) Miroslav
Dujmović Dragan
Dulić dr Amira
Dumančić (Ilija) Dragun
Dumančić (Tvrtko) Pero
Dupovac (Husein) Enver
Dupovac Enver
Duračić Miralem
Durak Enes
Duraković (Hajrudin) Ramiz
Duraković (Osman) Galib
Duraković Amel
Duranović (Jusuf) Ćazim
Durić (Damiz) Vehid
Durić (Nurija) Murat
Durmo Safet
Duronja (Čedomir) Velimir
Duspada Ivan
Duvnjak (Josip) Frano


Džaferović Enver
Džafić (Mustafa) Mensur
Džafić Nurdin
Džafić Sejad
Džafo (Ibrahim) Alija
Džambegović Dino
Džananović (Rešid) Nerfid
Džananović Senad
Džanić (Zuhdo) Fahrudin
Džanić Azem
Džanić Nedžad
Džanić Nurija
Džanić Salčin
Džanić Zulfo
Džanko (Beg) Esad
Džebo (Himzo) Rahman
Džebo (Rahman) Dževad
Džebo Samir
Dželilović (Hamed) Alija
Dželilović Mustafa
Džidić Željko
Džijan Ivica
Džindrić Damir
Džinić (Petar) Blažo
Džinić Zdravko
Džino Seno
Džipa Esac
Džojić Pavo
Džonlić (Salih) Senahid
Džubur (Osman) Hasan
Džubur (Ramo) Rasim
Džurdo (Mujo) Bajro

E
ebo Samir
Efendić (Besim) Murat
Efendić Hadžo
Efendić Hamed
Efendić Hasan
Efendić Murat
eknić Kemo
Elezović Hajrudin
Elezović Sabina
Elezović Sabrin
elić (Ramo) Ekrem
elilović (Salih) Mustafa
Emkić (Aljo) Hajro
Emkić Dževad
Emkić Midhat
Emkić Najro
Emkić Ramiz
Emušić Hamid
Emušić Muharem
Emušić Nusret
Emušić Rifet
Ereiz (Đuro) Ilija
Ereiz (Ilija) Mato
Ereiz (Ilija) Stipe
Ereš (Zlatko) Damir
Ereš (Zlatko) Dragan
Ereš Branko
F
Fačić (Hasib) Ahmed
Fatima – Fata
Fazlagić (Šemsudin) Haris
Fazlagić Jasna
Fazlić (Osman) Hajrudin
Fazlić Fahrudin
Fazlić Galib
Fazlić Muhamed
Fazlić Munivera
Fazlović (Avdo) Bahrija
Fazlović (Muša) Ferid
Fazlović (Muša) Novalija
Fejto Mensur
Fejzić Suljo
Fejzović Halid
Ferhatbegović Mustafa
Fikret ?
Filipović (Blažo) Nikola
Filipović (Blažo) Stjepan
Filipović (Martin) Franjo
Filipović (Pejo) Ivo
Filipović (Pejo) Niko
Filipović Pejo
Fišo (Fadil) Ibro
Fišo Nezir
Fišo Suljo
Forić (Sejdo) Hamid
Francetić Jure
Frančešević (Mijo) Marko
Frljak Muamer
Fulan (Mujo) Hajrudin

G
Gabeljić Ševko
Gadžo (Huso) Senad
Gadžo (Kasim) Ramiz
Gagić (Rukija) Zijad
Gagula (Huska) Safet
Gagulić (Mehmed) Mustafa
Gagulić Taib
Gaguluć Franjo
Gajić (Mijat) Žarko
Gak Ćazim
Gakić Esad
Gaković Ramiz
Galić Ejub
Galvar Senad
Ganić Ejup
Garić (Ante) Goran
Garić Ivo
Garić Zoran
Gaši (Alija) Damir
Gašparević (Janko) Alojzije
Gavrankapetanović dr Fariz
Gavrankapetanović dr Muhamed
Gavranović (Milan) Jasmin
Gavrić (Marko) Nikola
Gazić (Hasan) Musafer
Gazić (Ragib) Meho
Gazić (Redža) Smajo
Gedžo (Mustafa) Osman
Gegaj (Ahmet) Mustafa
Gegalo Jure
Gegić (Juso) Halil
Gegić Alija
Geljić (Jakov) Pilja
Geljić Franjo
Genjac Neso
Gerović Alija
Gerović Hasan
Gerović Mevludin
Gerović Musa
Gerović Ramiz
Gerović Ramo
Gerzić Adem
Getoš Andrija
Gežo (Mustafa) Osman
Glamočić (Šefko) Jasmin
Glasić (Began) Hajrudin
Glasnović Davor
Glasnović Željko
Glavaš (Ivo) Ilija
Glavaš (Pejo) Marko
Glavaš Pavo
Glavić (Marijan) Ilija
Glavić Ivica
Glavoguz Senad
Glavović Alija
Gligorić (Simo) Slavko
Glogovac Damir
Gluhaković (Bartol) Filip
Gluhaković (Mate) Bartol
Glušić (Mehmed) Bekto
Gmitrović (Mladen) Velimir
Gobeljić (Abdulah) Ševal
Gobeljić (Ahmet) Izet
Gobeljić (Mahmut) Ševko
Gobeljić (Smajil) Mesud
Godinjak (Ibrahim) Edhem
Golić (Latif) Ejub
Golić (Mahmuta) Haris
Golić (Mustafa) Ejub
Golić Adis
Golić Avdo
Golić Jozo
Golubović (Marko) Ante
Golubović Ilija
Gosto Salko
Gotovina Ante
Govrić Ilija
Gračanlić (Senahid) Ćamil
Graho Dževad
Grbić (Nezir) Hasan
Grbo Pašaga
Grebić Ahmet
Grgić (Pejo) Šimo
Grgić (Tadija) Ilija
Grgić Edin
Grgić Ilija
Grgić Marjan
Grubaš Ante
Grubišić Jure
Guberac
Gudelj Mustafa
Gunje Vesna
Gurdić (Atif) Nurija
Guska Jasmin
Gušić (Ibrahim) Tufo
Gušić (Muhamed) Avdija
Gušić (Sarija) Meho
Gušić (Sarija) Omer zv. “Sremac”
Gušić Dževad
Gušić Izet
Gušić Memiš
Gušišć (Muhamed) Bekto
Gušo (Alija) Rašid
Gušo Rašid
Gušte (Ibran) Huso

H
Habib (Avdo) Sabahudin
Habib (Hasan) Avdo
Habib (Hasan) Zulfo
Habib (Vehbija) Vehid
Habib (Zulfo) Alen
Habib Avdo
Habibija Almir
Habibović (Hadža) Hadž
Habibović (Osman) Mehmed
Habibović Ismet
Hacović Azem
Hacović Hajrulah
Hadžajlić (Mehmed) Zahrudin
Hadžiavdić (Hamzalija) Izmir
Hadžibulić (Rasim) Ćamil
Hadžibulić (Rasim) Omer
Hadžibulić (Rasim) Senad
Hadžić (Huso) Enes
Hadžić (Huso) Sinan
Hadžić (Mustafa) Sado
Hadžić (Nujrija) Hajrija
Hadžić Enko
Hadžić Himzo Galib
Hadžić Husein
Hadžić Ismet
Hadžić Izet
Hadžić Nijaz
Hadžić Nusret
Hadžić Sinan
Hadžić Sulejman
Hadžihajrić Selim
Hadžihuseinović dr Rusmir
Hadžimehmedović Fahro
Hadžimehmedović Midhat
Hadžimuratović (Hamdija) Ibrahim
Hadžiomerović (Alija) Elvira
Hadžiomerspahić Selim
Hadžiosmanović Ismet
Hadžispahić (Mujaga) Mustafa
Haić Nermin
Hajdarević (Esad) Mirsad
Hajdarević (Husein) Mirsad
Hajdarević (Mehmedalija) Mirsad
Hajdarević Ismet
Hajdarević Rifat
Hajdarević Tunja
Hajdarević Uzeir
Hajrudin?
Hajrulahović Mustafa
Hajruli Hazir
Hakić Šabanija
Halčin Nijaz
Haldžić Mithad
Halić Nihad
Halić Rasim
Halihodžić Hajrudin
Halilović (Asim) Sead
Halilović (Azem) Nermin
Halilović (Hasan) Salih
Halilović (Huso) Sejo
Halilović (Ibro) Osman
Halilović (Mehmed) Sevdalija
Halilović (Meho) Asif
Halilović (Redža) Rešad
Halilović (Redžo) Rešad
Halilović (Safet) Emir
Halilović (Uzeir) Uzeir
Halilović Asmir
Halilović Ćazim
Halilović Fadil
Halilović Hajrudin
Halilović Huso
Halilović Ismet
Halilović Safet
Halilović Samir
Halilović Sefer
Haljić (Hasan) Mehmed
Hamed ?
Hamidović (Husnija) Adnan
Hamzić (Fikret) Nihad
Hamzić (Himzo) Salih
Hamzić (Ismet) Edin
Hamzić Asim
Hamzić Hamza
Hanić (Smajo) Hajro
Haračić (Fadil) Senad
Harbaš Jasmin
Hardarević (Mehmedalija) Mirsad
Harderbašić (Hamid) Šemso
Hasanagić Apko
Hasanbašić (Refik) Senad
Hasanhodžić Sead
Hasanović (Adem) Amir
Hasanović (Ahmo) Šaban
Hasanović (Alaga) Hasan
Hasanović (Alija) Ibrahim
Hasanović (Edhem) Fahrudin
Hasanović (Edhem) Mevludin
Hasanović (Edhem) Rifet
Hasanović (Edhem) Sabahudin
Hasanović (Edhem) Šaban
Hasanović (Hamid) Samir
Hasanović (Husein) Ramiz
Hasanović (Husein) Selman
Hasanović (Ibrahim) Mevludin
Hasanović (Lulfo) Ćamil
Hasanović (Mehmed) Ćamil
Hasanović (Mehmed) Meho
Hasanović (Mustafa) Ekrem
Hasanović (Salih) Fadil
Hasanović (Šaban) Almaz
Hasanović (Šaban) DŽemail
Hasanović (Šaban) Izet
Hasanović Elvis
Hasanović Hajrudin
Hasanović Hajrudin
Hasanović Hakub
Hasanović Hasib
Hasanović Nevres
Hasanović Sejid
Hasanović Teufik
Hasanović zv. “Amidža”
Haseljić (Ibrahim) Mirsad
Hasenčić Narcis
Hasić (Hamza) Milarem
Hasić (Mujo) Alija
Hasić Enes
Hasić Esad
Hasić Haris
Hasić Senad
Haskić Edo
Haskić Esad
Hasović (Šaćir) Vejsil
Hatić Alen
Hazim ?
Hebib (Sadik) Sabrija
Hebib (Zećir) Suljo
Hebibović Ismet
Hebović Meri
Hećimović Senihad
Helać (Zahir) Suad
Herceg (Alija) Salim
Herceg Slavko
Herceg Srećko
Hercegovac (Sakib) Šemsudin
Hibić (Ćerim) Nedžad
Hibić (Fadil) Sead
Hibić (Muhamed) Sead
Hibić (Paša) Šaćir
Hidić Fatima
Hidić Rasim
Hirkić (Husein) Ekrem
Hirkić (Husein) Fikret
Hirkić Alija
Hirkić Maho
Hiroš dr Mustafa
Hodo Sifet
Hodža (Ćemo) Selim
Hodžić (Abid) Nijaz
Hodžić (Avdo) Ferid
Hodžić (Hamed) Hasan
Hodžić (Hamzo) Galib
Hodžić (Ibro) Munib
Hodžić (Kemal) Nedžad
Hodžić (Muhamed) Salko
Hodžić (Nedžib) Ruždija
Hodžić (Sead) Armin
Hodžić Adis
Hodžić Bećir
Hodžić dr Lutvo
Hodžić Fejzo
Hodžić Hasan
Hodžić Husein
Hodžić Mevludin
Hodžić Mirsad
Hodžić Murat
Hodžić Nihad
Hodžić Senad
Hodžić Šefko
Hodžić Zijo
Hodžić-Mehić (Esad) Sead
Hodžić-Mehić Nerman
Horman Amira
Horman Haro
Horo Sulejman
Horozović (Osman) Ahmo
Horozović (Osman) Ibro
Hosić Ivan
Hozić (Refik) Ibrahim
Hozo Aladin
Hranilović dr Zoran
Hrastić Miro
Hrčanik Marko
Hrgovčić (Ivo) Zlatko
Hrgovčić (Petar) Tomislav
Hristić Mirko
Hrkač (Boris) Zlatko
Hrnjić (Sakib) Mirsad
Hrustemović Smajil
Hujić (Đemail) Nail
Hujić (Muhamed) Bećir
Hukičević (Meho) Sulejman
Hukić (Abid) Safet
Hukić (Huso) Halid
Hukić (Mujo) Sabahudin
Hukić (Mujo) Sabit
Hurem (Ragib) Ragib
Hurem Nedžad
Hurem Zahid
Hurić (Hasib) Hasudin
Hurić Ejub
Hurić Hazim
Hurić Redžo
Hurtić Hakija
Husabašić Bego
Husabašić Hamo
Husakanović Jasmin
Huseinović (Hakim) Husein
Huseinović (Hamid) Brajko
Huseinović (Hašim) Husein
Huseinović (Mesud) Jasmin
Huseinović Aljo
Huseinspahić Džemal
Huseinspahić Kemal
Huseinspahić Mehmed
Husić (Fadil) Suljo
Husić (Ibrahim) Zijad
Husić (Ramo) Nurija
Husić (Rašid) Nezir
Husić Velkaz
Huskić (Bećir) Ahmet
Huskić (Fadil) Sifet
Huskić (Faruk) Sabahudin
Huskić (Husein) Rok
Huskić (Sulejman) Džemal
Huskić Abdel
Huskić Albin
Huskić Izudin
Huskić Mihrat
Huskić Naim
Huskić Nezir
Husović Salko
Huškić Ređo

I
Ibrahimbašić (Mevludin) Mihidin
Ibrahimović (Adem) Nufik
Ibrahimović (Nurif) Idriz
Ibrahimović (Suljo) Mujo
Ibrahimović Halim
Ibrahimović Muhamed
Ibrahimović Nuik
Ibrahimović Ramiz
Ibrica (Mehmed) Muris
Ibrić (Adem) Zijad
Ibrić (Mujo) Alija zv. “Kurta”
Ibrišević Besim
Ibu Raha
Idžanović (Tadija) Franjo
Ignjatović Nebojša
ijan (Bariša) LJubomir
Ikanović Amir
Ilić Anto
Ilijas Medini
Ilinović (Frane) Stipe
Imamić (Suljo) Džemoov
Imamović (Muharem) Bekir
Imamović (Mustafa) Juniz
Imamović (Nazif) Safet
Imamović Emin
Imamović Omer
Imamović Osman zv. “Osmo”
Imamović Zaim
Imanović (Bajro) Rešid
Imširović Ibrašim
Imširović Meho
ine.
inić Jozo
Isaković Hajrudin
Isanović (Nazif) Šefik
Isić (Šaban) Fadil
Isić (Šemso) Kemal
Islamagić Sakib zv. “Kime”
Islamović (Ismet) Alminko zv. “Staljo”
Islamović (Ismet) Šemsudin zv. “Šemso”
Islamović (Remzo) Mujo
Islamović (Šemsudin) Mirsad
Islamović (Šemsudin) Mirsad
Ismajilefendić (Ahmet) Jasko
Isović Safet
Istić Nijaz
Ivanić Marcel
Ivanić Mijo
Ivanić Pavo
Ivanić Stipe
Ivanković (Milan) Zoran zv. “Mačak”
Ivanković Dane
Ivanović Dragutin
Iveljić (Serafin) Antun zv. “Anto” i
Ivica zv. “Mangan”
Ivić Gojko
Ivić Zrinko
Ivojević (Emin) Abdulah zv. “Dulo”
Izetbegović (Mustafa) Alija
Izudin?

J
Jačarević (Fejzo) Husein
Jahić (Ante) Luka
Jahić (Džafo) Rasim
Jahić (Huso) Mehmed
Jahić (Salkica) Vehbija
Jahić Adil
Jahija (Fatime Kalić) Samir
Jakešević (Branko) Zvonko
Jakešević (Ivica) Ilija
Jakić (Ante) Luka
Jakić Zdenko
Jakubović (Mujo) Fikret
Jakubović (Mujo) Mujčin
Jakubović (Šehman) Ibro
Jakupović Huso
Jamak (Avdo) Esad
Jamak (Huso) Zakir
Jamaković (Ibro) Ibrahim
Jamaković Lutvo
Janković (Dušan) Goran
Janošević Željko
Japalak (Rasim) Izudin
Jasika (Salih) Mehjudin
Jašarević (Abdulah) Zlatko
Jašarević (Enes) Arman
Jašarević (Fejzo) Husein
Jašarević (Hasan) Ernest
Jašarević (Kasim) Ago
Jašarević (Teufik) Senad
Jašarević Amir
Jašarević Jusuf
Jaušer Alojz
Jazvić (Josip) Marinko
Jazvić (Josip) Marko
Jedvaj Branko
Jelačić (Huso) Medo
Jelačić Fajo
Jelešković Edin
Jelica (Mate) Mirko
Jelica Slavko
Jelić (Jozo) Ante
Jelić Mato
Jemenidžić (Ševko) Galib
Jerković (Suljo) Hamed
Jezerčić (Ivo) Drago
Jezidžić (Božo) Ivan
Joha (Rašid) Mustafa
Johić (Suljo) Muhamed
Johić Muhamed
Joldić (Osmo) Mujo
Joldić Ethem
Josipović (Ante) Franjo
Jovanović (Cvijetin) Mihailo
Jović Mato
Jozić (Ilija) Luka
Jozić (Niko) Anto
Jozić (Niko) Luka
Jozić (Niko) Mato
Jozić (Niko) Umrislav
Jozić (Vladimir) Jerko
Jozić Ivica
Jozić Mato
Jugić Šefik
Jukanović (Branko) Ilija
Jukanović (Pejo) Drago
Jukanović (Pejo) Neven
Jukić (Ibrahim) Miralem
Jukić (Ivan) Pero
Jukić (Mate) Stipe
Jukić Džemka
Jukić Ivica
Jurakić (Petar) Ivan
Jurakić Jozo
Jurčević Vlado
Jurić (Franjo) Mate
Jurić (Franjo) Zvonimir
Jurić (Ivo) Luka
Jurić (Ivo) Mijo
Jurić (Jure) Iva
Jurić (Jure) Ivo
Jurić (Pavo) Ilija
Jurić (Stjepan) Luka
Jurić Marko
Jurić Mirko
Jurić-Katušić (Jozo) Ivo
Jurišić (Luka) Zoran
Jurišić (Tunje) Mate
Jurišić (Zvonimir) Mato
Jurišić Ilija
Jurkić (Franjo) Božo
Jurković (Filip) Ignjacije
Jurković (Ignjacijo) Anđelko
Jurković (Krešimir) Stjepan
Jurković (Pavle) Ivo
Jurković zv. Mangaš
Jusanović (Mustafa) Angijad zv. “Hango” i
Jusić (Mehmed) Vekaz
Jusić (Nurija) Šemso
Jusić (Sejfo) Kadrija
Jusić Jasko
Jusmani (Bersim) Muhamed
Jusmani (Bersim) Nusret
Jusuf
Jusufbašić Kenan
Jusufović (Mujo) Munib
Jusufović (Omer) Džemail
Jusufović Nurija
Jusupović (Muharem) Džemail
Jusupović (Mujo) Rešid
Jušić Alem

K
Kabaklić (Zahir) Ahmet zv. “Grga
Kabaklija (Ahmet) Ibro
Kabaklija (Ahmet) Nermin
Kabaklija (Salko) Bakir
Kabaši Ramo
Kačanko Igor
Kačević (Sejdalija) Edhem
Kadić (Duran) Hasib
Kadić (Duran) Mehmed
Kadić (Duran) Salem
Kadić (Hamo) Sead zv. “Sejo” i “Guz”
Kadić (Nedim) Edin
Kadić (Osman) Zijad
Kadić (Salih) Zijad
Kadić (Zulfer) Zijad
Kadić Sejo
Kadić Zijad
Kadrić Akif
Kadrić Fahrudin zv. “Vatra”
Kadrić Salko
Kadrić Senad zv. “Šicko”
Kahrim Fahrija
Kahriman Abdulah
Kahriman Beća
Kahrimanović (Hilmija) Almir zv. “Zuja”
Kahvedžić (Mehmedlija) Dino
Kahvedžić Samir zv. “Kruško”
Kajić (Osman) Ruvejd
Kajić (Osman) Vehid
Kajić Bruno
Kaktić Mustafa
Kalabić Haris
Kalem (Alija) Admir
Kalember (Salih) Nermin zv. “Buba”
Kalendarović (Naim) Drago zv. “Kalc”
Kalenderović (Naim) Jasmin zv. “Kalc”
Kalić Nijaz zv. “Bego”
Kalinić Dragan
Kalnić Nail zv. “Špica”
Kaloper (Bajro) Šefko
Kamberović Mirsad
Kamberović Vahid
Kamenica (Idriz) Džemail
Kamenica (Idriz) Munib
Kamenica (Idriz) Ramiz
Kamenica (Munib) Avdo
Kamenica Bekto
Kamenjašević (Ibrahim) Omer
Kaminić Semir
Kaminski (Marijan) Miroslav
Kanlić Sejo
Kantić (Nuraga) Armin
Kapetanović (Zijad) Edin zv. “Kina”
Kapetanović Emir
Kapetanović Gavro
Kapetanović Samir
Kapetanović Sead
Kapetanović Senad zv. “Senče
Kapić (Mehmed) Jusuf
Kapidžić Suljo
Karabašić Ale
Karačić (Hasan) Enes
Karačić (Sejman) Sabahudin
Karavelić Vahid
Karić (Esad) Šefik zv. “Šaško”
Karić (Mustafa) Hamdo zv. “Hamo
Karić (Rasim) Ejub
Karić Abdulah
Karić Ćamil
Karić Vehbija
Karišik Ismet
Kasapović Meho
Katić Ante; – odgovoran
Katinić (Luka) Mirko
Katinić (Luka) Šimo
Katinić Josip; – odgovoran
Katinić Tadija
Katkić Mustafa
Kaurinović (Ante) Marko
Kavazbašić Mirsad
Kazazić Joja
Kazazić Senad
Kazić Ahmed
Kazić Emir
Kazić Muhamed
Kazić Nezir
Kecerin Josip
Kecman Jusuf
Kečo Junuz
Kečo Muzafer
Keća Asim
Kelava Fabijan
Kelava Ilija
Kelavić zv. “Mića”
Kelebić Ibrahim
Kesić (Mijo) Franjo
Kešina (Franjo) Ante
Kin (Petar) Zvonimir
Kisać (Mijat) Drago
Kisić (Ivan) Dražen
Kiverić (Ibiš) Esma
Klajić (Anto) Damir
Klajić (Ivo) Ivica
Klajić Mato zv. “Bandžo”;
Klarić (Ante) Ilija zv. “Ilek
Klarić (Ilija) Stipe zv. “Mini ustaša”
Klarić Pavo Pejo zv. “Ćelo”
Klenić (Husein) zv. “Huso
Klenovšek (Roman) Zlatko
Klepuh Hajrudin
Klovo Izet
Kljajić (Ante) Dragan
Kljajić (Ferdo) Davor
Kljajić (Ivan) Blažan
Kljajić (Ivo) Ivica
Kljajić (Mate) Antun zv. “Anto” i “Skutra”
Kljajić Anto zv. “Brzica
Kljajić Blaženko
Kljajić Damir
Kljajić Ivan zv. “Šundro
Kljajić Ivica
Kljajić Ivo
Kljajić Mato zv. “Bandžo”
Kljajić Ranko
Kljako Senad
Ključanin Ibro
Ključević (Jakov) Franjo
Ključević (Jakov) Jozo; – odgovoran
Ključević Miro
Ključević Stojko
Kljujić Ivica
Knez Željko
Knežević (Pero) Josip
Knežević Marko zv. “Lola”
Knežević Mato zv. “Lana”
Knežević Tomo
Kobajica (Sulejman) Ekrem
Kobaš Pavo
Kobilica Kemal
Kočić (Ferid) Mirsad
Kojić Amir
Kojić Vasilije
Kokić (Asim) Mustafa zv. “Beg”
Kokić Hidajet
Kokić Kemal
Kolak (Zlatko) Siniša
Kolar (Bajro) Ismeta zvana “Nevenka”
Kolar (Muhamed) Damir
Kolar Ivan
Koljević Mirzet
Kombić (Alosman) Mehmedalija
Konak (Meho) Mujo
Konjhodžić Faruk
Kopić Hasan zv. “Kopo”
Kopljar (Antun) Miroslav zv. “Balo”
Kordić Mario
Korjenović (Beg) Rasim
Korjenović (Ibro) Esef
Korkutović (Murat) Lutvo
Korović Rifat
Korovija Nikola
Kos (Sulejman) Adem
Kos (Sulejman) Salko
Koskutović Ibrahim zv. “Tajo”
Koso Ramiz
Kostadinović (Aleksa) Svjetlan
Kosto Ibro
Kovač Hasan
Kovač Kemal
Kovač Mirsad
Kovač Muharem
Kovač Rahman
Kovač Zahid
Kovač Zijad
Kovačević (Ante) Jakov
Kovačević (Hamdija Bašić) Mirzet
Kovačević (Hasib) Semir
Kovačević (Hasim) Zemir
Kovačević (Luka) Blažan zv. “Murjak”
Kovačević (Mujo) Suad zv. “Mele”;
Kovačević (Niko) Tunja zv. “Kundi
Kovačević Miro
Kovačević Salko zv. “Bugoš”
Kovačević Tunja zv. “Kundi”;
Kovačić (Nikola) Robert
Ković Omer
Kozar Latif
Kožul (Pero) Josip zv. “Jozo
Krajinović Ante
Krajinović Pero
Krajišnik (Ahmet) Elvedin zv. “Braco”
Kraljević Blaž
Kraljević Darko
Krasnići (Halil) Agim
Krašcić Osman
Kraščić Nasuf
Krdžić Atif
Krdžić Sakib
Kreho (Hajrudin) Filduz
Kreho (Hajrudin) Izudin
Kresić Miroslav
Krešo Ivan zv. “Dugonja”
Kreštalica (Mujo) Alija
Krijan (Ivan) Ivica
Krišto Ivan
Krivić (Tomo) Željko
Krivić Malik
Krndelj (Niko) Ivo
Krnjić (Ante) Pejo
Krpan Tomislav zv. “Toc
Krstičević Damir
Kruljac Mladen
Krznarić Mato
Kubac Zijo
Kubat Enver
Kubat Zijo
Kudra Mirza
Kukavica (Fehim) Fikret
Kukavica (Ibro) Mujo
Kukić Mirsad
Kulenović Haris
Kulovac (Šaban) Benjamin zv. “Beno
Kulović Besim
Kuljančić Hasudin
Kuljančić Safet
Kuljuh Haša
Kumić Ivan
Kunić Fikretb
Kunovac (Aziz) Salem
Kunovac (Redža) Aziz
Kunovac Ešef
Kupusić Huso
Kurdija (Ilija) Anto zv. “Bokser”
Kurdija (Rudolf) Mladen
Kurdija Ilija
Kurjak (Mujo) Asim
Kurjak (Mujo) Kasim
Kurtagić (Amir) Adnan
Kurtić (Alija) Rahim
Kurtić (Avdo) Adil
Kurtić (Ibro) Ibrahim
Kurtić Abid
Kurtić Nair
Kurtović Sead
Kustura (Hamid) Alija
Kustura (Husein) Bahret
Kustura (Islam) Zaim
Kustura Alija
Kustura Zaim zv. “Hodža
Kusturica (Adem) Sulejman
Kusuran (Meho) Hamed

L
Lagundžija Džemo
Laličić (Hako) Zaim
Lamešišć (Mate) Marijan
Landžo Esad
Landžo Zijo zv. “Zengi
Lapan Andrija
Lasić Mirko
Lastić (Ivo) Marijan
Latifović Sabir
Leci Ivica
Ledić (Dragan) Manijel
Ledić (Emanuel) Dragun
Lehić (Salih) Zejnil
Leko Marko
Lelić (Ivo) Zlatan
Lelić (Jozo) Ilija
Lelić (Jozo) Josip
Lemešić Marjan
Lemezan (Rasim) Enes
Lendo Šefik
Lenđel Davor
Lepan (Petar) Tadija
Lepan (Tadija) Drago
Lepan (Tadija) Vinko
Lepan Marko
Lepan Pejo
Lepan Petar
Lepan Šimo
Lepen Dragan
Lepen Đuro
Letik Fadil
Letuka Fadil
Lević (Abdulah) Esad
Lihovac Said
Lilić (Abid) Nijaz
Lilić (Abid) Sejđalija
Lilić (Hamid) Selim
Lilić (Nezir) Nasko
Lilić Hajrudin
Lilić Nedžad
Lipovac (Ante) Damir
Lipovac (Ante) Ivica
Lipovac (Pejo) Lukica
Lipovac Pejo; – odgovoran
Lipovac Predrag
Lipovača Kemal
Lišić (Meksud) Mirsad
Lišić (Sead) Samir
Lišić Senad
Liško Luka
Livadić (Ahmet) Ismet
Livadić Nihad
Lizalo (Mehmed) Mihret
Lokvančić (Nail) Hamo
Lokvančić (Rašid) Šefik
Lokvančić (Vejsil) Albin
Lopa Nezir
Lovrenović (Branko) Jozo
Lovrić (Ivica) Marko
Lovrić (Niko) Marko
Lovrić (Vid) Blaško
Lovrić Ivica
Lovrić Miro
Lozić (Nail) Šekib
Lozić (Tomo) Marko
Lozić Ismet
Lubinović (Jusuf) Šefket
Lučarević Kerim
Lučić (Ilija) Ivo
Lučić (Ilija) Marijan
Lučić (Ilija) Marko
Lučić (Ilija) Stjepan
Lučić (Jakov) Niko
Lučić (Marija) Jozo
Lučić (Marko) Luka
Lučić (Tomo) Mijo
Lukavica Omer
Lukić (Ivo) Marijan
Lukić (Marko) Tadija
Lukić (Tadija) Nedeljko
Lukić (Tomo) Petar
Lukić (Vinko) Ivo
Lukić Ivo

Lj
Ljubanović (Jusuf) Šefket
Ljubičić Marin
Ljubović Samir
Ljumić Kećo

M
Macić Ibro
Macić Miralem
Macić Neđo
Macić Vahid
Madžarević (Miroslav) Draško
Mahmuljin (Asim) Asmir
Mahmutbegović Mevludin
Mahmutčehajić Rusmir
Mahmutović (Behaija) Nasir
Mahmutović (Ibrahim) Fejzo
Mahmutović Edem
Mahmutović Husein
Mahmutović Mesud
Majić (Stjepan) Zlatko
Majić Anto
Majić Ivica
Majković (Nail) Jusuf
Makanić (Jakub) Bećir
Makić (Abid) Halid
Makić (Bećir) Fahrija
Makić (Ejub) Šekib
Makić (Sadik) Halid
Makitan (ili Mahitan) Ahmet
Maksimović Mirza
Malagić (Hilmo) Hajrudin
Malajhodžić Samir
Maleš (Mijo) Ivo
Malić Nedo
Malkić (Osman) Dževad
Malkić (Rušid) Abdurahman
Malnić Mevludin
Malović (Emin) Ifet
Maljišević (Suljo) Sakib
Mamutović Nasir
Mandalinić (Miloš) Dragan
Mandeš (Franjo) Matija
Mandić Ankica
Mandžić Smajo
Mandžuka (Ahmet) Smail
Mandžuka Zijad
Manić Ivo
Manot (Antun) Andrija
Maras (Mate) Zlatko
Maras Jozo
Maras Marinko
Marčinko Josip
Marčinković (Ante) Stipe
Marčinković (Marko) Pero
Marelja Đozga
Marelja Marinko
Marelja Zoran
Margetić Anto
Marić (Ante) Matija
Marić (Bajro) Ramo
Marić (Huso) Osman
Marić (Marjan) Augustin
Marić Franjo
Marić Predrag
Marić Zehro
Marijanović Marko
Marijanović Pero
Marijanović Tadija
Marinčić Ivan
Marinić (Mijo) Drago
Marinić (Mijo) Miro
Marinić (Mijo) Pero
Marinić (Pero) Zdravko
Marinković Šimo
Mario (Franjo) Miloš
Marjanović (Ivan) Vinko
Marjanović Ante
Marjanović Marko
Markić Ivica
Markić Pejo
Marković (Ante) Ivo
Marković Ante
Marković Fabijan
Marković Toni
Marković Porobić Dragoslav
Marković Porobić Miroslav
Marojević (Ilija) Pavo
Martić (Pejo) Stipica
Martić ?
Martić Beaja
Martić Goran
Martić Ivica
Martić Jozo
Martinović (Mate) Niko
Martinović (Murat) Abid
Martinović (Niko) Luka
Martinović (Nušin) Meho
Martinović (Zuhdija) Rasim
Martinović Berto
Martinović Davor
Martinović Vinko
Martinović Zoran
Martinović Željko
Marunica (Drago) Feliks
Marunica (Marjan) Elvis
Maskaljević (Đuro) Marko
Maslić (Muharem) Hari
Mastrić Marjan
Mašić (Mate) Joško
Mašić (Meho) Bahir
Mašić (Mišo) Ante
Mašić (Nezir) Ibrahim
Mašić (Pavo) Mujo
Mašić Behadil
Mašić Junuz
Mašić Muhidin
Matanović (Jozo) Ivica
Matanović (Jozo) Ivo
Matanović Pavo
Matenda Zoran
Mateš Ivo
Matić Davor
Matić Dragan
Matić Jozo
Matić Neđo
Matić Šekib
Matić Toni
Matinjanin (Alija) Armin
Matković (Marko) Mato
Matković Mladen
Matus Adnan
Matuzović Đuro
Mautuzić Vlado
Medar Avda
Medić ?
Medić Ivan
Medošević (Hamdija) Safet
Mehanija (Ahmed) Suad
Mehanović (Ahmo) Zahid
Mehanović (Hadžo) Bajro
Mehenjić Hasan
Mehić (Avdo) Zajim
Mehić (Ibrahim) Amir
Mehić (Osman) Junuz
Mehić Vrba
Mehmed?
Mehmedbašić Mirsad
Mehmedić (Bajro) Seid
Mehmedović (Hakija) Ramiz
Mehmedović (Muradif) Ramiz
Mehmedović (Muradif) Ramiz
Mehmedović (Mustafa) Alija
Mehmedović (Mustafa) Kemal
Mehmedović (Nusret) Ismet
Mehmedović (Salčin) Esad
Mehmedović (Salko) Zaim
Mehmedović Amir
Mehmedović Esad
Mehmedović Muharem
Mehmedović Ramo
Mehmedspahić Šukret
Meholjić (Husein) Hakija
Mehović Makija
Mekanić (Jukub) Bećir
Mekoljić Hakija
Memić (Osman) Hasan
Memić Adnan
Memić Sejdo
Memišević (Hajdar) Nurija
Memišević (Mahmut) Azem
Memišević (Mehmed) Zulfo
Memišević (Salko) Salko
Mendeš (Ante) Mato
Mendeš (Franjo) Matija
Mendeš (Pejo) Luka
Mendeš Dragan
Mendeš Franjo
Mendeš Mate
Menzil (Ale) Suvad
Menzildžić (Mensur) Nerimin
Merdić (Ismet) Nezir
Merdžić (Ismet) Nazir
Merdžić (Šefko) Mustafa
Merđanović (Ramiz) Ismet
Merkez (Bekto) Azem
Merkez Ibro
Mesić Nezir;
Mešanović Alija
Mešanović Šerif
Mešetović (Atif) Osman
Mešetović (Šaćir) Meho
Mešić (Meho) Bakir
Mešić (Uzeir) Alem
Mešković (Alija) Muhamed
Mešković (Fadil) Nijaz
Mešković Jasmin
Mićanović (Matej) Ivica
Mićić (Mijo) Tomislav
Mićivod Ramiz
Mihaljević Krešo
Miholjić (Husein) Hakija
Mijatović (Ivo) Drago
Mijatović (Petar) Marjan
Mijić Drago;
Mikelin (Johan) Ivica
Mikić (Tomo) Zdravko
Mikić Mirko
Mil Mijo
Milajhodžić Samir
Milanović Mijo
Milas (Ante) Ivan
Milas (Ivan) Toni
Milas Ivica
Miličević Mario
Miličević Nedo
Milić Goran
Milić Suad
Milićević Mario
Milićević Miro
Milićević Nedeljko
Milivić Kadrija
Miloš (Mate) Mario
Miloš Marko
Milošević (Ilija) Jadranka
Miljak Zdenko
Miljković (Ratko) Dinko
Minković Marko
Minja
Miras Zdenko
Mirzet ?
Mišić (Ibrahim) Smajo
Mišić Mirsad
Mišković (Ante) Ivo
Mišković (Antun) Mirko
Mišković (Mate) Zvonko
Mlivić (Fahir) Hidajet
Mlivić (Safet) Smajo
Mlivić (Salem) Mustafa
Mlivić Fahir
Mlivić Kadrija
Moćević (Salko) Jusuf
Moćević (Salko) Suad
Morankić Refik
Mot Neda
Mraković (Ahmet) Ahmet
Mraković (Ahmet) Mirsad
Mraković (Ahmet) Muhamed
Mraković (Ahmet) Nezir
Mraković (Ahmet) Suad
Mraković (Bećir) Ema
Mraković (Hasan) Džehva
Mraković (Ibrahim) Džemil
Mraković (Jusuf) Muharem
Mraković (Mehmed) Husein
Mraković (ReDžif) Emir
Mraković (Šefik) Mustafa
Mraković (Valih) Rifet
Mraković Dževad;
Mraković Fahrija
Mraković Ramiz
Mraković ReDžo
Mraković Valih
Mrkač (Bariša) Zlatko
Mrkaljević (Jusuf) Asif
Mrkaljević (Muharem) Ferid
Mrkonja Fikret
Mrkonjić (Redža) Edin
Mrkonjić Edhem
Mrmo Omer
Mrndžić Kemal
Mrnjavac (Marko) Anđelko
Mrvelj (Luka) Ilija
Mucić (Janko) Zdravko
Mucić Žubor
Mučić (Pajazit) Ćazim
Mučinović (Ibro) Sulejman
Muharemović (“Pobro”) Dževad
Muharemović (Avdija) Hamdo
Muharemović (Husein) Hasan
Muharemović Avdo
Muharemović Ekrem
Muhibić Šaban
Muhkić (Huso) Munib
Mujaković (Bego) Osman
Mujan (Salko) Avdo
Mujanović (Refik) Nedžad
Mujanović (Salih) Husein
Mujanović Hamid
Mujčin Sead
Mujčinović (Ibro) Sulejman
Mujdanović (Hasan) Vedad
Mujezinović Salem
Mujgić Safet
Mujić (Dževad) Nihad
Mujić (Nurija) Ibrahim
Mujić Armin
Mujić Fadil
Mujić Ramiz
Mujić Zurijet
Mujkanović (Fikret) Mesud
Mujkanović (Hamdija) Ferid
Mujkanović (Salih) Samir
Mujkanović Behadin
Mujkanović Hajrudin
Mujkanović Ibro
Mujkić (Avdo) Hamed
Mujkić (Mehdin) Edin
Mujkić (Nurija) Ibrahim
Mujkić (Salko) Alija
Mujkić Muhidin
Mujkić Sabit
Mukić Safet
Mulalić (Mehmed) Ševal
Mulalić Azem
Mulalić Nedim
Mulalić Sarija
Mulalović Neđim
Mulasalihović Nerim
Mulić (Mustafa) Safet
Mulić Abid
Muminagić ili Muminović (Nail) Mirsad
Muminiović Šemsudin
Muminović (Abdulah) Šahman
Muminović (Avdo) Hasib
Muminović (Fahro) Velid
Muminović (Mumin) Mustafa
Muminović (Suljo) Hašid
Muminović (Suljo) Hašim
Muminović (Šaban) Šahbaz
Muminović (Šahbaz) Šaban
Muminović Šaban
Muminović Šemso
Muminović Šemsudin
Murak Hidajet
Muratčehajić (Safet) Muris
Muratović (Đulaga) Hilmo
Muratović (Hasib) Hamed
Muratović (Ibro) Hamed
Muratović (Muradif) Ismet
Muratović (Nurija) ?
Muratović (Omer) Džemo
Muratović (Rašid) Esad
Muratović (Sarija) Dževad
Muratović Ćamil
Muratović Esad;
Muratović Muriz
Muratović Mustafa
Muratović Nurif
Muratović Rasim
Muratović Rašid Esad
Murica (Zuhdija) Farko
Murica (Zuhdija) Ferid
Murtić Amir
Murtić Hakija
Murtić Ševal
Musalinović Josip
Musić (Muharem) Hazim
Musić (Mujo) Rešid
Muslić (Avdo) Mustafa
Muslić (Avdo) Selim
Muslić (Selim) Avdo
Muslić Hari
Muslim Murat
Muslimović (Suljo) Hajrudin
Muslimović Fikret
Mustabašić Bego
Mustabašić Hamo
Mustafić (Bekto) Nurija
Mustafić (Mehmedlija) Taib
Mustafić (Nezir) Husein
Mustafić (Nurija) Vahid
Mustafić (Ramo) Ibro
Mustafić (Ramo) Mujo
Mustafić (Ramo) Murat
Mustafić (Salik) Alija
Mustafić (Salko) Salim
Mustafić (Salko) Salim
Mustafić Fikret
Mustafić Hasan
Mustafić Hidajet
Mustafić Ibran
Mustafić Kemo
Mušić (Avdija) Avdija
Mušić Šabo
Mušinbegović Hasan
Mušinbegović Hasib
Mušinbegović Izet
Mušinbegović Jusuf
Mušinović Miralem
Muškić (Adil) Fadil
Muškić (Huso) Munib
Muškić (Ragib) Džemail
Muškić (Ramo) Ramiz
Muškić Beriz
Mutapčić (Ćamil) Hazim
Mutapčić Alija
Mutapčić Sakib
Mutapčić Salko
Mutavdžić Ivica
N
Nadžak Jakub
Nahić Sejdo
Najatović Džemal
Nakić Ilija
Naser Ali
Nautović Ekrem
Nedić Joso
Neradin Adem
Nešust (Abdulah) Meho
Nešust (Alija) Mujo
Nešust (Mehmed) Sedin
Nešust (Nazif) Esad
Nezir (Mašo) Agan
Nezirović (Galib) Almaz
Nihad?
Nikolić Budimir
Nikolić Pero
Nikolić Zdenko
Nikšić (Alija) Atif
Nikšić (Alija) Mithat
Nikšić (Alija) Safet
Nikšić (Ejub) Dim
Nikšić (Ejub) Dževad
Nikšić (Ejub) Fadil
Nikšić (Muharem) Hamdija
Nikšić Šefko
Ninić (Mare) Mika
Nišić Emir
Nišić Enver
Nogolica Mile
Novalić (Džafo) Osman
Nuhanović (Hašim) Nesib
Nuhanović (Rahman) Mustafa
Nuhanović (Ram) Ramiz
Nuhanović (Sabrija) Jusuf
Nuhanović (Sabrija) Smail
Nuhanović Jusuf
Nujić (Mate) Ilija
Nukić (Hamid) Rešo
Nukić (Mustafa) Šaban
Nukić (Sade) Alija
Nukić (Sado) Alija
Nukić (Suljo) Adis
Nukić Džemal
Nukić Sadija
Numanović (Nahod) Mumin
Numić (Nedžad) Haris
Nuškić Fadil;

O
Obarčanin Azem
Obarčanin Ćazim
Obradović Rade
Obrovac Mile
Odobašić (Moho) Dedo
Odobašić (Pavo) Perica
Odžaković (Mustafa) Husein
Odžaković (Salko) Fahrudin
Odžić Murat
ogaš (Drago) Ivo
ogo Ibro
ojić (Stipo) Anto
ojić Pavo
ojić Tomo
Okanović Ismet
Okanović Suljo
Okerić (Hasan) Rasim
olar (Hamid) Redžo
Omanović (Asim) Hasib
Omanović (Osman) Suad
Omanović Mustafa
Omazić (Abid) Ibrahim
Omazić (Nedžib) Armin
Omeragić (Nurka) Selim
Omerbašić Asko
Omerbegović (Vejsil) Junuz
Omerbegović Adem
Omerbegović Zahid
Omerović (Alija) Smajil
Omerović (Derviš) Hamed
Omerović (Hakija) Salih
Omerović (Ismet) Šaćir
Omerović (Jašar) Safet
Omerović (Murat) Arif
Omerović (Mustafa) Nedžad
Omerović (Omer) Ramo
Omerović (Salko) Medo
Omerović Behajij
Omerović Mevludin
Omerović Nijaz
Omerović Ramiz
Omerović Šaćir
Omerović Šefik
Omerović Zaim
Omerspahić (Aga) Agonja
Omić (Šemsudin) Indiro
Opačak (Marko) Anto
Oputa Emir
Oputa Osman
orđić (Jure) Zvonimir
orđić (Mate) Andrija
orđić (Mate) Ivo
orđić (Mate) Petar
Orešović Marko
Orhanović Esad
Orić (Džemal) Naser
Orić Meho
Oršolić Ivo
Oršolić Tado
Oruč (Juso) Husein
Oručević dr Safet
Oručević Hamid
Osmanagić (Rahim) Jasminka
Osmanbašić (Mehmed) Šemsudin
Osmanbašić (Sadik) Muharem
Osmanbašić (Taib) Sabrija
Osmanbegović Esad
Osmančević (Hamdo) Elvir
Osmangić Sejfo
Osmangić Šefko
Osmanović (Adem) Adil
Osmanović (Hakija) Jasmin
Osmanović (Ibrahim) Džemal
Osmanović (Ibrahim) Džemil
Osmanović (Ibrahim) Hajro
Osmanović (Ibrahim) Hajrudin
Osmanović (Junuz) Mehob
Osmanović (Junuz) Šaban
Osmanović (Meho) Mušan
Osmanović (Muniba) Nedžib
Osmanović (Osman) Mehudin
Osmanović (Osman) Muhidin
Osmanović (Rahman) Jasminka
Osmanović (Šemso) Ferhat
Osmanović (Šemso) Osman
Osmanović Đevad
Osmanović Hajrudin
Osmanović Hamdija
Osmanović Ibro
Osmanović Ismet
Osmanović Osman
Osmanović Suad
Osmerhodžić Huso
Osmić (Mevludin) Zekerijah
Osmić (Sakib) Fahrudin
Osojkić (Mustafa) Husein
Ostojić Zdravko;
Ostruk Mahmut
Otanović (Bahrija) Midhat
Otanović Midhat
Otanović zv. “Đuli”
ozić (Abid) Mustafa
ozić Abid
ozić Nezir
ozić Turabija
ozo Ismet

P
Pajić (Mijo) Ivica
Paldum Hanka
Palić (Murat) Avdo
Palić (Šaban) Adem
Paljeta Avdo
Pamukčić (Almahir) Šefik
Pamukčić (Avdo) Enver
Pamukčić (Elmahir) Faruk
Pamukčić (Mustafa) Bakir
Pandžo Omer
Panjeta Avdo
Papić Boško
Paradik Ivo
Paradžić Krešo
Parić Danijel
Pašagić Muradif
Pašić (Ešref) Amir
Pašić Sejo
Patak Adis
Pavalić Ado
Pavalić Jasmin
Pavić (Mijo) Anto
Pavlović (Mišo) Stjepan
Pehratović (Ibrahim) Avdo
Pejaković Josif
Pejaković Zlatko
Pejazić (Slavko) Drago
Pejhanović (Tahmaz) Mirzet
Pejić (Dragutin) Marko
Pejikić Samir
Pejto (Nedžib) Mensur
Pekarević Zijad;
Pekarić Kadro
Pekmez Abid
Peko Ante
Pekušić (Hasan) Saudin
Pelić Šefik
Peljto (Nedžib) Mensur
Penez (Ragib) Ali
Perak (Ante) Ivo
Perak (Niko) Pile
Perak (Stipe) Ilija
Perar Senad
Perhatović (Huso) Rahman
Perhatović (Jusuf) Bego
Perhatović Avdo
Perhstović Sego
Perić (Vrićo) Drago
Perić Gustin
Perković (Ilija) Ivica
Perković (Jandro) Ante
Perušić Zijo
Pervan (Marko) Žarko
Pervanić (Husein) Muhamed
Peštek Mujo
Petković Milivoje
Petonjić (Domino) Željko
Petrić (Mate) Ivo
Petrović (Franjo) Drago
Petrović (Ilija) Anto
Petrović (Petar) Dražan
Petrović (Petar) Mladen
Petrović (Šimun) Zdravko
Petrović Stipe
Pezerović Sadik
Pičuga (Alija) Rasim
Piličić (Jozo) Mato
Pilić (Edhem) Ekrem
Pilić (Edhem) Safet
Pilić (Edhem) Sejo
Pilić (Edhem) Sulejman
Pilić (Hadžip) Rašid
Pilić Ekrem
Pilić Mario
Pilić Safet
Pilić Sejo
Pilić Sulejman
Pilić Šefer
Piljanović (Mate) Drago
Pinjagić (Mustafa) Huso
Pirija Rasim
Pirkić (Avdo) Midhat
Piskolić Senad
Pišković (Ivan) Jozo
Pišković Ivan
Pita (Bajro) Suljo
Pita Edin
Pivolić Hazim
Pjanić Mefrudin
Pjanić Mirsad
Planinčić (Abaz) Fikret
Planinčić Muhamed
Pleh Fehim
Pleho Mehmed;
Plivac Fadil
Ploskić (Ramiz) Hajrudin
Ploskić Salem
Pljakić (Hamdija) Ramiz
Pljevljak Fikret
Pobrić Omer
Podbičanin Zejnil
Podkorjenović ?
Podnar (Boris) Siniš
Podžić Selman
Pohara (Esad) Armin
Poljo Juso;
Poljo Ramo;
Pondro Emir
Popaja (Sead) Derviš
Popaja Džemail
Poplašen (Mijo) Mate
Poplata Muhamed
Popović Murat
Popržanović (Mehmed) Asim
Porobić Huso
Porobić Nurija
Porović (Huso) Zahir
Potur Mirsad
Poturović (Avdo) Šefko
Poznanović ?
Praćalić (Redža) Ramiz
Praljak Josip
Prazina (Jusuf) Juka
Prazina Sead
Prcić Faruk
Prevljač Smajo
Prevljak (Huso) Fikret
Prgomet (Marjan) Željko
Prilić Ivan
Primorac Vinko
Prkača Marko
Prkačin Ante
Prljak Josip
Prodanović (Savo) Branislav
Prolić Mirsad
Provalić (Sejo) Amir
Pršeš Hamed
Puce Helmut
Puce Nikola
Pudić (Jure) Željko
Pulić Esnef
Pupalović (Lutvo) Fadil
Purić Ibrahim
Pušina Jusuf
Puška Zahir
Puzić (Mustafa) Enes

R
Račić (Ibrahim) Memsudin
Radanović Željko
Radić (Mijo) Drago
Radić (Radoslav) Ivica
Radić (Stipe) LJupko
Radončić Redžep
Radončić Zaim
Radošević (Ilija) Zdravko
Radošević (Ivo) Jure
Radošević (Zvonimir) Mato
Radovac (Matija) Momir
Radovac (Mijat) Drago
Radovac (Niko) Mijo
Radovac (Stipan) Tihomir
Radovan Mišo zv. “Gladijan
Radulović Slobodan
Rajčević Ivica;
Rajić (Marko) Vlado
Rajić Toni
Rakvić (Halila) Mevludin
Rakvić (Mustafa) Said
Ramadani (Džezair) Nešet
Ramčić (Mujo) Amir
Ramčić (Mujo) Rudžija
Ramić (Derviš) Safet
Ramić (Hasan) Esad
Ramić (Jusuf) Ibrahim
Ramić (Jusuf) Mustafa
Ramić (Mustafa) Hamdo
Ramić (Osman) Murat
Ramić (Salko) Ismet
Ramić Ćamil
Ramić Dika
Ramić Izet
Ramić Misret
Ramić Nazif
Ramić Niset
Ramić Nisvat
Ramić Nusret
Ramić Ramiz
Ramić Samir
Ramljak Vlado
Ramo (Omer) Pojo
Ramović Memso
Rančić Hazim
Raonić (Osman) Muhidin
Raonić Esad;
Raonić Fahrudin;
Raonić Senad zv. “Maskirni”
Raščić (Ibrahim) Memsudin
Raščić Rijad
Rašić Ilija zv. “Didija”;
Rašić Ilija zv. “Rašo
Raštegorac (Pero) Ivo
Raušević (Jovica) Željko
Ravančić (Vinko) Ivica
Rebrina (Ante) Ratko
Redžepović Tahir
Redžić (Abdurahman) Alija
Redžić (Ejub) Vehid
Redžić (Mate) Salamon
Redžić (Meho) Huso
Redžić (Mustafa) Abdurahman
Redžić (Mustafa) Alija
Redžić (Osman) Mehemed
Redžić (Osman) Tufik
Redžić (Sabit) Aljo
Redžić Meho
Redžić Muhamed
Redžić Šaban
Redžin Ljevo
Redžović Emir
Ređić (Izmo) Hasan
Ređić (Ramo) Abdulah
Refo Tufik
Rehić rođ. Dabranin
Reljić Hamdija
Remić Hamdo
Repak (Miro) Mirsad
Ribić (Senad) Sabrija
Ridžal (Šaćir) Ramiz
Riđić (Munib) Haris
Rihner Tihomir
Rimac (Jure) Stipe
Rizvanović (Nurija) Nurif
Rizvanović (Ramiz) Admir
Rizvanović (Šaban) Ibrahim
Rizvić (Mustafa) Muhamed
Rizvić (Suljo) Muhidin
Rizvo (Ahmed) Izet
Rogo (Mujo) Alija
Rogo (Mujo) Aljo
Rogo (Mujo) Rasim
Rogo (Mujo) Salko
Rogo (Murat) Enes
Rogo (Murat) Enes
Rogo (Murat) Halem
Rogo (Suljo) Halim
Rogo (Suljo) Murat
Rogo (Suljo) Šefket
Rogo (Suljo) Ševko
Rokša Velija
Rubil (Jozo) Goran
Rudo Slobodan;
Rustanbegović Muhamed
Rustanpašić Semin

S
Sačić (Sulejman) Dino
Sačić Senad;
Sadiković (Ibrahim) Muhamed
Sadiković (Mehemed) Azemin
Sadiković (Muhamed) Ahmed
Sadiković (Muhamed) Halil
Sadiković (Muhamed) Šemsudin
Sadiković (Sabrija) Elvedin
Sadiković (Vejsil) Mehemed
Sadović (Hamdo) Ismet
Sakač (Meho) Edin
Saković (Mehmed) Šemso
Salčić Adnan
Salčin (Kasim) Sulejman
Salčin Hilmo
Salčinović Ibrahim
Salčinović Murat
Saldo Drago
Salihodžić Šemsudin
Salihović (Avdo) Adil
Salihović (Avdo) Besim
Salihović (Avdo) Hidan
Salihović (Edhem) Fikret
Salihović (Ismail) Husein
Salihović (Ramo) Edhem
Salihović (Rifata) Kiram
Salihović (Smajkan) Šemsudin
Salihović (Smajkan) Šemsudin
Salihović (Ševko) Ševal
Salihović Hamed
Salihović Huso
Salihović Nusret
Salihović Rifat
Salihović Salih
Salijević (Feriz) Damir
Salijević (Feriz) Nermin
Salkanović Ahmed
Salkić Esad
Salković Nedžad
Samardžić (Jozo) Franjo
Samardžić (Smail) Muharem
Santovac (Josip) Ivica
Santovac (Josip) Željko
Saračević Rašid
Saraf (Mate) Šimun
Sarajčić (Hasan) Nurija
Sarajkić (Mustafa) Fehim
Sarajkić (Osman) Mirsad
Sarajlić Nihad
Sarija Miralem
Savrčić (Sulejman) Dino
Seferović Samir
Seih (Abu) Sulejman
Sejdić (Ibro) Ahmet
Sejdić Džemo
Sejdić Jasmin
Sejdinović (Ahmo) Šaban
Sejdinović Hakija
Sejmanović Jasmin
Sejmenović (Alija) Džemail
Sejmenović (Alija) Edin
Sejmenović (Alija) Emin
Sejmenović (Hasan) Ibrahim
Sejmenović (Mašo) Mirsad
Sejmenović (Šaban) Alija
Sejmenović (Šaban) Ibro
Sejmenović (Šaban) Lutvo
Sejmović (Nusret) Mijo
Sejtiš Huso
Selak Mevludin
Selimagić Alija
Selimović (Alija) Šaban
Selimović (Bagrem) Meho
Selimović (Džemail) Edo
Selimović (Džemail) Zaim
Selimović (Džemal) Fahrudin
Selimović (Galib) Samir
Selimović (Hasan) Hamid
Selimović (Hasan) Mehmedalija
Selimović (Smail) Lutvo
Selimović Bajazit
Selimović Hasan
Selimović Himzo
Selimović Muhamed
Selimović Šefko
Selinović (Džemal) Edo
Selinović (Džemal) Zaim
Selmanagić Hasan
Selmanagić Nedžad
Selmanagić Rizo
Selmanović Hasan
Selmanović Zehrid
Seljdić Ahmed
Senad?
Seno Džino
Serdarević (Meho) Mehmed
Shaker Alšarif
Sičić (Ivo) Pavo
Sijerčić (Sadik) Abdulselam
Sikira Senad
Silajdžić (Hidajet) Nedžad
Silajdžić (Zahid) Zijad
Silajdžić Ago
Sinanović (Arif) Ahmet
Sinanović (Edhem) Hajrudin
Sinanović (Hamza) Husein
Sinanović (Mehmed) Senada
Sinanović (Rahman) Rešid
Sinanović (Rahman) Zihnija
Sinanović (Ramo) Rahman
Sinanović (Safet) Dževad
Sinanović (Safet) Sead
Sinanović (Safet) Zijad
Sinanović Sakib
Sinanović Šefket
Sinanović Šuhra
Sinarović (Rahman) Muriz
Sinotić Ekrem
Sipić Maid
Sirotanović Arif
Sirotković Ilija;
Sirovina (Suljo) Ferid
Siručić Munib
Skalonić Nijaz
Skelić Haris
Skelić Muris
Skelić Nihadam
Skender Ivan
Skender Jure
Skiljan Zijad
Skopljak Fikret
Skopljak Pero
Slabić (Husein) Ferid
Slabić (Taib) Dalibor
Slabić Taib
Slamnik (Kaplan) Džavid
Sliško (Ivan) Luka
Sliško (Ivan) Marinko
Sliško Ivan;
Sluganović (Mate) Martin
Smailović (Hašim) Mehidin
Smailović (Ibrahim) Kemo
Smailović (Sabrija) Elizabet
Smailović (Zaim) Ramo
Smailović Fikret
Smajić (Arif) Aziz
Smajić (Juso) Jakub
Smajić (Omer) Refik
Smajić (Ramo) Enver
Smajić (Sabrija) Mustafa
Smajić Ahmet
Smajić Emir
Smajić Mirsad
Smajić Nahid
Smajić Nijaz
Smajilović (Ševko) Ibrahim
Smajilović Bajro
Smajilović Omer
Smajilović Sadik
Smajlović (Bekto) Mirsad
Smajlović (Habib) Hedib
Smajlović (Muharem) Miralem
Smajlović (Ševko) Ševal
Smajlović ? zv. “Žile”
Smajlović Dragan
Smajlović Jasmin
Smajlović Kemal
Smajlović Muhamed
Smajlović Osman
Smajlović zv. “Šerbo”
Smoljan (LJupko) Marijan
Smoljo (Živko) Franjo
Sobo Fehim
Sobo Meho
Sobo Ragib
Softić (Hilmo) Jasmin
Softić (Husnija) Edin
Softić (Husnija) Samir
Softić (Jusuf) Kadrija
Softić (Salih) Sead
Softić Ramo
Softić Rihad
Sokolović Adnan
Soldan (Ante) Ivko
Soldan (Pavo) Marko
Soldan (Šimo) Tomo
Solin Mladen
Sović (Ilija) Tono
Spahić (Ibrahim) Izudin
Spahić Adem
Spahić Besim
Spaho Fehim
Spaho Ibro
Spajić Besim
Srebraniković Mirsad
Stanić (Mate) Slavenko
Stanić Iko
Stanić Ilija
Stanić Pavo
Stipić Nedo
Stjepanović (Andrija) Ivo
Stjepanović (Petar) Zvonko
Stranjak Esad
Stupar Branko
Stupar Sabir
Subašić Ismet
Subašić Osman
Subašić Safet
Subašić Zijo
Sućeska Ilija
Sulejmanović (Alija) Džemail
Sulejmanović (Alija) Emin
Sulejmanović (Haban) Alijab
Sulejmanović (Mujo) Ibrahim
Sulejmanović (Mujo) Munib
Sulejmanović (Mujo) Vahid
Sulejmanović (Redža) Halid
Sulejmanović (Šaban) Ibro
Sulejmanović (Šaban) Mirsad
Sulejmanović (Vasif) Lejla
Sulejmanović Jusuf
Sulejmanović Merhudin
Sulejmanović Mevludin
Sulejmanović Šefket
Suljagić (Nezir) Mirsad
Suljagić Meho
Suljaković Nijaz
Suljić (Bećir) Safet
Suljić (Bećir) Sejfudin
Suljić (Husein) Sulejman
Suljić (Sakib) Namik
Suljić (Smail) Damir
Suljić (Smajil) Damir
Suljić Meho
Sušac Ivica
Sušić (Mustafa) Mirsad
Sušić Dario
Sutalić Jasko

Š
Šaban?
Šabanović (Rifat) Adil
Šabanović (Šaban) Avdija
Šabanović (Šaban) Murat
Šabanović Braco
Šabanović Samir
Šabanović Sead;
Šabić (Alija) Mirsad
Šabić (Fahrija) Hajrudin
Šabić (Ibrahim) Almir
Šabić (Vehbija) Velid
Šabić (Velija) Vejz
Šabić Fahrudin
Šabić Husein
Šabić Šemso
Šabić Zijo
Šabović (Ahmet) Amir
Šaćirović (Emin) Mujo
Šaćirović (Idriz) Salih
Šaćirović (Idriz) Salik
Šaćirović (Zahid) Mujo
Šaćirović Muhamed;
Šadić Azim
Šahić (Murat) Hurem
Šahić Hidajet
Šahinpašić Abdulah
Šahman (Sulejman) Nihad
Šahmanović (Hadžo) Nijaz
Šahmanović (Hasiba) Safet
Šahmanović (Himzo) Husein
Šahmanović (Šaban) Halim
Šahović?
Šakić (Murat) Kisadet
Šaldić (Raif) Omer
Šamić Safet
Šanta Nijaz
Šantić Ivica
Šantić Josip
Šarac Mujo
Šarganović Senad
Šarić (Smajo) Faruk
Šarić Hamzo
Šarić Haris
Šarić Jasmin
Šarić Medaris
Šarić Salih
Šarić Zaim
Šašić Hamdo
Šečić (Osman) Muhamed
Šećerbegorić (Mehmed) Muhamed
Šećiberović Nusret
Šećić (Akif) Senahid
Šećić (Himzo) Izet
Šećić (Himzo) Salko
Šećić (Ismet) Fikret
Šećić Enver
Šehić (Rasim) Nihad
Šehović Mirha
Šehović Muhamed
Šehović Zajko
Šeić Sead;
Šemić (Halil) Šefkija
Šemšić Nermin
Šepić Kame
Šerifović (Nail) Enes
Šešelj Željko
Šeta Jusuf
Šibalić Samir
Šiljak Zijad
Šiljaković Amir
Šiljković (Avdo) Admir
Šiljković (Avdo) Amir
Šiljković (Avdo) Bego
Šiljković (Buljkan) Ibro
Šiljković (Suljkan) Sadik
Šiljković Ibro
Šimić (Blažo) Marko
Šimić (Ivan) Darko
Šimić (Ivica) Dražen
Šimić (Ivo) Stjepan
Šimić (Ivo) Žarko
Šimić (Petar) Jozo
Šimić Mato
Šimić-Nikolić Marko
Šimun Saraf
Šindrić Fadil
Šišak Firad
Šišić (Ismet) Dževad
Šišić (Ismet) Mehmedalija
Šišić (Juso) Ismet
Šišić Adem
Šišić Nermin
Šišić Sirađ
Škiljan (Đulaga) Nihad
Škojić Amir
Škojić Brišo
Školić Đurđa
Škorić (Ante) Mato
Škorić (Ivica) Miro
Škorić Đurđa
Škorić Mirko
Šljivić Asim
Šljivo Ferid;
Šokčević (Ilija) Marko
Šoljić Vladimir
Šoštarić Josip
Špago (Hamdija) Enid
Špago Nedžad
Špiodić (Mušan) Ešef
Štec (Josip) Goran
Štefanek Vinko
Štraleger (Zlatko) Zoran
Štuc (Jozo) Anto
Šuić Marko
Šukorović (Ramiz) Adem
Šuljaković (Avdo) Amir
Šunić Jure
Šunić Luka
Šunj Osman
Šunj Šehzad
Šunjić Ante
Šušak (Ante) Gojko
Šuško Eniz
Šuško Ibrahim
Šuta Zerin
Šutalo (Đuro) Pero
Šuvalić (Smajil) Fedahija
Švraka (Adem) Besim
Švraka (Alija) Alija
Švraka (Karlo) Adil
Švrakić Emin

T
Tabaković (Abdulah) Salim
Tabaković (Mustafa) Mubekir
Tabaković Sarija
Tabaković Senahid
Tabaković Šukrija
Tabaković zv. “Manjo”
Tadić Senad
Tahirović (Spaho) Irfan
Tahto (Salko) Halil
Talović (Mustafa) Mirsad
Talović (Rahman) Ramiz
Talović (Salim) Samir
Tandir (Avdo) Nedžad
Tandir (Emin) Rešid
Tanjić (Mevludin) Ševalija
Tanjić (Nadil) Smajo
Tanjić (Sulejman) Muhamed
Tarlak Nijaz
Tatar Hasib
Tatarević (Mevludin) Asmir
Tatarević (Safet) Armin
Tatarević (Safet) Muhamed
Teljigović Sabina
Temović Ivan
Tendžo Omer
Tepić Mujo
Terović (Ramiz) Sabahudin
Terović Samir
Terzić (Vinko) Albina
Terzo (Meho) Meho
Tetrubić Ante
Tiguro Jela
Tihić (Mujo) Ahmo
Tihić Ahmet
Tihić Samir
Tirić (Haso) Amir
Tiro Murat
Tiro Šaban
Todolac Šimo
Tojaga Zijo
Tokić (Vlado) Goluban
Tokić Goran
Toković (Tufik) Nedžad
Tolić Ilija
Tolić Ivan;
Tolić Josip
Tomaš (Ivo) Slobodan
Tomić (Luka) Miš
Tomić (Luka) Mišo
Tomić Bela
Tomić Petar
Tomić Siniša
Tomović Ivan
Topalović (Benjamin) Amir
Topalović Džemo
Topalović Emir
Topalović Mušan
Topalović Nermin
Topić Dževad
Topić Jadranko
Topić Zoran
Topolovac (Mijat) Šimo
Topovan Hasan
Torlak Nijaz
Tošić (Čedomir) Miloš
Tovilo Ambrozije
Tubog Muhamed
Tucaković (Adem) Alma
Tucaković Esad
Tuce Nikola
Tuđman dr Franjo
Tufo (Alija) Refik
Tunardžić Hazim
Tupura Matan
Turalija (Mirko) Josip
Turalija (Slavo) Zoro
Turalija Ivo
Turan (Mahmut) Dževad
Turčalo Meho
Turčinović (Muhamed) Muhamed
Turkanović (Jusuf) Adem
Turković (Halil) Fadil
Turković (Mahmut) Murat
Turković (Mehmed) Omer
Turković Enes
Turković Munib
Turkušić (Smail) Enes
Turnadžić (Ibrahim) Džemil
Turnadžić (Mustafa) Omer
Tursić (Huso) Muharem
Tursumović (Salko) Zulfo
Tursunović (Husein) Nurija
Tursunović (Nurija) Zijad
Turudić Omer
Turusović Zulko
Tutkur (Salih) Edin

U
Udovčić (Mehmed) Esad
Udovčić (Meho) Halid
ug Kemal
Ugljan Nedžad;
Ugljar (Drago) Slobodan
Uglješić (Ante) Ivica
Uhota Edo
ukić (Marijan) Niko
ukić Huso
uliman (Jašar) Džemal
uran Tomica
urić (Edhem) Ekrem
urić (Pavo) Stijepo
Ustamujić Nedin
Ustić (Enes) Akif
Ustić Akif
Ustić Haso
Uznalić (Himzo) Muhamed
Uzunović Nermin

V
Valenta Anto
Vanzhov Zhejiang
Veger (Ilija) Jozo
Veger (Ilija) Zlatko
Vego Mile
Veizović Kahro
Veizović Zijad
Vejzović (Suljo) Sulejman
Veletovac Hasan
Velić (Adam) Izet
Velić (Adem) Ejub
Velić (Adem) Ismet
Velić (Bećo) Muhamed
Velić (Ćamil) Azim
Velić (Sarija) Himzo
Velić Almedin
Velić Ćazim;
Velić Senad;
Ventila Julijan
Veselji (Rahman) Elfeta
vić (Pero) Marko
Vidaković Velo
Vidić Mladen
Vidović Željko
Vikić Dragan
Viktor Petar
Vila (Dragun) Marko
Vila (Marko) Bariš
Vila (Marko) Milenko
Vila (Marko) Mirko
Vila (Matko) Mijo
Vila (Mijo) Igor
Vila (Nedjeljko) Zoran
Vila Marko
Vila Matko;
Vila Milenko;
Vila Zoran;
Vilić (Ramiz) Mehmed
Vilić Mustafa
Vincentić Ivo
Vincetić Ilija
Vincetić Mate
Vincetić Mirko
Vincetić Pero
Vlašić Damjan
Vrabac (Asim) Zijad
Vrabac (Mujo) Muhamed
Vrabac (Redžo) Ismet
Vrabac (Rifet) Đulbega
Vrabac (Šahbaz) Rizvo
Vranj Sulejman
Vrbanjac (Munib) Indira
Vrbat (Šimo) Željko
Vrbat Luka
Vrdoljak (Petar) Ivica
Vrdoljak Pero
Vrgoč (Ivan) Miroslav
Vuk Goran
Vunić (Ahmet) Muharem

Z
Zaimović Ahmed
Zaimović Šefik
Zaimović Šeri
Zajić (Idriz) Fahrudin
Zarić Živana
Zebić Dinko
Zec (Muharem) Đevad
Zečević (Ilija) Milenko
Zečević Niko
Zečević-Tadić (Mirko) Marin
Zeher (Muharem) Ramo
Zeimović Ismo
Zejnilagić (Avdo) Amir
Zejnilović Redžep
Zekan (Mehmed) Sakib
Zelenika Ivan
Zelenika Mladen
Zelenika Pero
Zgonić Mujo
Zgonić Muradif
Zilić (Mustafa) Ekrem
Zjajc (Mehmed) Muharem
Zjajo (Salih) Hidajet
Zjajo Mujo
Zjajo Sabahudin
Zjakić Rizman
Zlatić Meho
Zlatić Mustafa
Zloja Mustafa
Zlojo Mujo
Zoka (Pero) Zvonko
Zolota (Suljo) Mehmed
Zornić Enver;
Zovko Zvonko
Zrimić (Jakov) Mato
Zrno (Ante) Mario
Zrno (Frane) Jure
Zrno (Mile) Ivica
Zrno (Nedeljko) Josip
Zrno (Nediljko) Borislav
Zrno Ivo
Zukanović (Rašid) Hasan
Zukanović (Sulejman) Enes
Zukanović Kasim
Zukić (Muharem) Mustafa
Zukić (Salih) Sadik
Zukić Huso
Zukić Muhamed
Zukić Mulija
Zukić Osman
Zukić Sabit
Zulić Salih
Zulić zv. “Šesta”;
Zvonko Mladen

Ž
Žepčan (Ibro) Refik
Žiga (Nurko) Islam
Žiga Began
Žiga Damir
Žiga Sabahudin
Žilić Edo
Žilić Mehmed
Živa Sabahudin
Živković (Ilija) Mato
Živković Anto
Živković Ilija
Živković Ivo
Živojević Muris
Žnidarić Marijan
Žulj (Ante) Božo
Žulj (Dane) Božo
Žulj (Frane) Ivica
Žulj Branko
Žulj Pero
Žužić (Huso) Šerif
Žužić (Zahid) Idriz
Žužić Galib

 

__________________________-2   Dokument na temelju kojeg se sumnjiče.

 

 

KOMITET ZA PRIKUPLjANjE PODATAKA O IZVRŠENIM ZLOČINIMA

PROTIV ČOVEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA

B e o g r a dSTRADANjA SRBA U LOGORU DRETELj 1992. GODINEBeograd, decembra 1998. godine
1. U V O DU maju 1992. godine hrvatske oružane snage (HOS) su u Dretelju kod Čapljine formirale logor za Srbe, isključivo civile, prema kojima se izuzetno nečovečno postupalo i kao mesto stradanja Srba postojao je do do kraja septembra 1992. godine.

Logor je bio smešten u bivšem skladištu JNA i u njegovom krugu nalazila se upravna zgrada sa nekoliko hangara.

Prema raspoloživim podacima, kroz logor je prošlo najmanje 224 Srba (140 muškaraca i 84 žene).

Nezakonito lišeni slobode Srbi su živeli, pod gotovo nemogućim uslovima; mnogi su fizički likvidirani ili su preživeli ali s teško narušenim zdravljem.

Svakodnevna silovanja i, uopšte, seksualna iživljavanja nad Srbima i nad Srpkinjama, uz neshvatljiva ponižavanja gotovo nemoguće smeštajne i higijenske uslove i izgladnjavanje - logoraša, bila su u funkciji etničkog čišćenja Srba iz dela Hercegovine u kome se logor nalazio i u funkciji vršenja genocida nad njima.

Iz iskaza saslušanih svedoka, Srba - bivših logoraša, može se razumeti kako su i zašto Srbi došli u situaciju da se za njih formira takav logor.

Svedok 314/94 navodi između ostalog:

"...Još pre izbijanja otvorenih međunacionalnih sukoba u Čapljini i okolini osetilo se da se netrpeljivost Hrvata i muslimana prema srpskom življu sve više pojačava. Sitne provokacije su počele više meseci pre otvorenih sukoba: dobro se sećam kad mi je na jednoj proslavi u Domu zdravlja, 26.10.1991. godine, kolega dr Adem Fazlagić, u pijanom stanju, rekao pred drugim kolegama da sam četnik. Mene je ovo iznenadilo, ali sam uskoro shvatio, po kasnijim događajima, da su i Hrvati, kojih je u Čapljini bilo najviše, a i muslimani, sve više okrenuti protiv Srba i da se ta netrpeljivost iz dana u dan zaoštrava.

Zbog ovakve situacije srpsko stanovništvo se počelo više plašiti jer nije bilo sigurno u svojim domovima. Tako sam i ja sa ženom i decom, negde u drugoj polovini marta i početkom aprila 1992. godine, desetak puta iz Čapljine bežao u Klepce u kojem većinom žive Srbi ... zbog toga sam ženu i decu prebacio u Berkoviće, a zatim su otišli u Kruševac kod moje sestre, i od tada se više nisu vraćali u Čapljinu.

Ostao sam u Čapljini i pokušao da redovno idem na posao - koliko sam mogao. Koliko se sećam, 12.4.1992. godine počele su da padaju granate po Čapljini i od tada je izlaz iz Čapljine bio zatvoren - može se smatrati da smo se od tada nalazili u ratnom stanju.

Tada su Hrvati počeli da hapse i odvode viđenije Srbe".

Ovaj svedok je naveo da od vlasti nije dobio bilo kakav papir - dokument o tome zašto je bio zatvoren u Dretelju i da li je bio osuđen zbog nečega, a nije dobio ni dokument o tome kada je izašao iz logora.

Srpkinja 31/94, koja je pred rat bila zaposlena u "Hepok"-u u Mostaru, navela je da je poslednji put otišla na posao 3.5.1992. godine. Tada joj je šef, po nacionalnosti Hrvat, rekao da je suviše rizično da ona, kao Srpkinja, ubuduće dolazi na posao.

Svedok - Srbin 38/96-1, profesor fizike, naveo je da je živeo u Mostaru, da su mu krajem marta 1992. godine nepoznata lica na placu oko vikedice u blizini Mostara isekla sve voćke i na kapiji ostavila tablu sa natpisom "Arkan - ubiti ga". Voćke su uništene i na susednim placevima u vlasništvu Srba.

Srbin - bivši logoraš u Dretelju 445/94-8, naveo je da su početkom 1992. godine Hrvati i muslimani u Mostaru počeli da se naoružavaju. Da su počele leteti u vazduh srpske kuće i lokali, stalno se pucalo. Posebno noću i da je zavladao opšti strah među Srbima. Učestala su i pretresanja stanova u kojima su živeli Srbi.

Sa Srpkinjom 231/95-2, suprugom oficira JNA u penziji, koja je bila zaposlena u Domu zdravlja u Čapljini, kolege su prestale da kontaktiraju i počele su ignorisati i nju i druge Srbe zaposlene u toj ustanovi.

Svedok 40/96-1, profesor, koja je živela u Mostaru, navodi da su 4. aprila 1992. godine otpočeli ratni događaji u Mostaru, da se bivša JNA povukla u maju iste godine i da je na tom području ostala samo srpska teritorijalna odbrana Neretve. Pošto su se već u junu 1992. godine Srbi povukli i sa leve strane Neretve iz Mostara Hrvati i muslimani proglasili su da su se "oslobodili od četnika" i od tada za Srbe koji su ostali u Mostaru život postaje nesnošljiv.

Najzad, isti svedok navodi jedan detalj sa sastanka u školi u kojoj je radila kada je Vahid Duraković, koji je predavao "Odbranu i zaštitu", rekao: "Da imam sada pušku, pucao bih joj u srpsko uvo" pri tome gledajući u nju.

Inače, pre pojave nacionalnih stranaka u Mostaru Srbi su živeli normalno s muslimanima i Hrvatima.

Međutim, nakon višestranačkih izbora došlo je do međunacionalnog podvajanja i netrpeljivosti Hrvata i muslimana prema Srbima.

Iz prikupljenih dokaza može se zaključiti da su tokom maja, zaključno sa septembrom 1992. godine, najodgovornija lica u logoru Dretelj bili general Blaž Kraljević, komandant HOS-a za zapadnu Hercegovinu, Srećko Herceg, upravnik logora i Edib Buljubašić. Jasno je da su ta lica u vreme kad su bili rukovodioci u logoru bili, objektivno, i odgovorni za sve zločine nad logorašima - Srbima vršila druga lica - neposredni izvršioci.

2. ODUZIMANjE IMOVINE OD SRBA KOJI SU ODVOĐENI U LOGOR DRETELjVećina saslušanih Srba, muškaraca i žena, koji su imali nesreću da se tokom 1992. godine nađu u logoru Dretelj, navodi da je od njih oduzimana pokretna imovina u momentu lišavana slobode i odvođena iz stanova. Budući da gotovo i nema izuzetaka verovatno su izvršioci ovih zločina smatrali da tim Srbima imovina neće biti ni potrebna. O tome navodimo nekoliko primera:

2.1. Srpkinji 356/94-2, Damir Luburić i Miro Hrstić oduzeli su dva zlatna prstena, burmu, minđuše, ogrlicu i još dva prstena, lančić sa priveskom i ručni sat.

Dokaz: 356/94-2Odgovorni: Luburić Damir i Hrstić Miro

2.2. Svedoku, profesoru iz Čapljine 313/94-1, 15.5.1992. godine Damir Luburić i Miro Hrstić oduzeli su 100 DEM i sat, a prilikom dolaska u logor morao je skinuti civilno odelo i obući uniformu bivše JNA po kojoj su njega i neke druge Srbe - logoraše predstavljali kao pripadnike četničkih brigada.

Dokaz: 313/94-1Odgovorni: Luburić Damir i Hrstić Miro

2.3. Srpkinji 31/94 prilikom hapšenja, bez ikakve potvrde o oduzimanju, oduzeli su sav zlatni nakit (oko 10 prstenova, 5-6 privezaka, lančić), deviznu knjižicu (3.000 DEM), kao i "znatnu sumu tadašnjih hrvatskih dinara" koje je svedoku prethodnog dana na ime plate doneo kolega;

Dokaz: 31/94

2.4. Od Srbina 208/96, rođenog 1925. godine koji je živeo u Mostaru i koji je uhapšen 6.8.1992. godine, a i od njegove supruge traženo je prilikom hapšenja "da predaju sve što imaju od vrednosti": predali su 1480 DEM i 9000 dinara;

Dokaz: 208/96

2.5. Srpkinji 437/94-1, profesoru, koja je u Dretelju bila od 21.7.1992. godine, prilikom hapšenja i pre privođenja u Dretelj oduzeli su zlatne minđuše, lančić, prsten, pozlaćen sat i 500 DEM, a njenom suprugu S. - ručni sat. Nikakva potvrda o oduzimanju nije izdata.

Dokaz: 437/94-1

2.6. Srbinu 445/94-1, koji je živeo u Čapljini pre odvođenja u logor, u koji je odveden zajedno sa suprugom i sinom, prilikom jednog od više pretresa pred hapšenje pripadnici hrvatskih oružanih snaga, HOS-ovci, oduzeli su iz stana: video-rekorder, radio-aparat sa dva zvučnika, pisaću mašinu i oko 1.000 DEM. Navode potvrđuje i supruga ovog Srbina koja je u jednom od pripadnika patrole kada su oduzete navedene stvari prepoznala da je bio Miru Hrstića, koga je kasnije videla i u Dretelju (445/94-40)

Dokaz: 445/94-1 i 445/94-40Odgovoran: Hrstić Miro

2.7. Srbin 445/94-2, koji je u logoru Dretelj strahovito mučen, naveo je da su od aprila 1992. godine pripadnici hrvatske vojske izvršili pretres stanova svih Srba u Čapljini. Odsutnim Srbima stanovi su obijani, pa pretresani, a to se desilo i sa njegovim stanom jer je bio odsutan: tada su mu odneli određene dokumente. Na dan 6. juna 1992. godine patrola HOS-a, u kojoj su bili Mirsad Repak, Dragan Dujmović i Ivan Medić sve su isprevrtala u stanu, lomila stvari, cepala fotelje, pucala po stanu i odnela između 400-500 DEM.

Dokaz: 445/94-2Odgovorni: Repak Mirsad, Dujmović Dragan i Medić Ivan, zvani "Poskok"

2.8. Srbinu 445/94-4, koji je živeo u Mostaru i koji je zajedno sa suprugom odveden u Dretelj 3.8.1992. godine, oduzeti su novčanik, sat, saobraćajna dozvola i druge stvari, a upravnik ustanove u kojoj mu je to oduzeto bio je Ivan Zelenika.

Dokaz: 445/94-4Odgovorni: Zelenika Ivan

2.9. Srbinu 445/94-5, koji je do odvođenja u Dretelj živeo u Mostaru, patrola HOS-a je 5.7.1992. godine, oduzela iz stana 200-300 DEM i "sve što je bilo vredno u kući".

2.10. Srpkinji 445/94-7, koja je u logoru Dretelj bila samo dva dana, a do hapšenja 15.7.1992. godine živela s porodicom u Mostaru, komandir Ivan Zelenika - Ivo oduzeo je 5000 DEM (iz tašne koja joj je oduzeta), a zatim i zlatni nakit koji je imala na sebi (burmu, minđuše i lančić).

Dokaz: 445/94-7Odgovorni: Zelenika Ivan

2.11. Od svedoka 445/94-8, koji je sa roditeljima i sestrom uhapšen 10. jula 1992. godine i u Dretelju bio do 18. avgusta 1992. godine, oduzeto je oko 1000 DEM, koje je dao majci i koje je ona držala u novčaniku. Od njega i od članova njegove porodice oduzet je i sav nakit koji su imali.

Dokaz: 445/94-8

2.12. Srpkinji 445/94-9 i njenom suprugu 445/94-4, koji su pre hapšenja živeli u Mostaru (ona je bila u logoru Dretelj od 3. do 18.8.1992. godine), oduzete su prilikom hapšenja "sve vrednosti koje su imali": automobil, sve zlato u vrednosti od oko 6000 DEM, gotovinu do 2800 DEM i štednu knjižicu sa ulogom od 600 USD.

Ovaj svedok navodi i sledeće:

"...poveli su nas iz stana i tada nam oduzeli ključ od stana u koji se nikada nismo vratili, a u njemu smo imali puno vrednih stvari i opreme, jer smo oboje radili i štedeli čitav život, a dece nismo imali...

Odveli su nas u zatvor u vojnoj ambulanti u Mostaru pred upravnika Zeleniku, koji me odmah napao "da sam četnikuša", počeo me tući i tražio da sa ruku skinem dve zlatne burme. Kada nisam mogla da ih skinem zgrabio je neki nož, sav krvav, i počeo vikati da će mi odseći prste. Na kraju sam ipak nekako skinula burme i predala mu ih..."

Dokaz: 445/94-9Odgovoran: Zelenika Ivan

2.13. Srpkinja 445/94-10, koja je živela u Mostaru, a u Dretelju boravila od 3.8. do 20.9.1992. godine navodi: " Na dan 3.4.1992. godine došli su neki ljudi u šarenim uniformama, sve ispreturali u stanu, oduzeli dve poslednje plate, moju i mog muža i druge vredne stvari iz stana."

Na dan 2.8.1992. godine u njen stan su upala dvojica u uniformi; Jedan od njih je bio Bajrić, zvali su ga "Kvisko", izvršila pretres stana, tražila devize, pokupila zlato i odvela je u zatvor u vojnoj ambulanti.

Dokaz: 445/94-10Odgovoran: NN Bajrić, zvani "Kvisko"

2.14. Od Srbina 445/94-15, koji je u logoru Dretelj bio od 12.6. do 17.8.1992. godine, prilikom dovođenja u logor oduzeli su sat, nešto novca i dokumente, svukli su mu kompletno odelo, pa su mu dali uniformu JNA koju je morao da obuče i nosi.

Dokaz: 445/94-15

2.15. Svedoku 445/94-23, koji je u Dretelju bio od 7.7. do 18.8.1992. godine, prilikom hapšenja u stanu 7.7.1992. godine, patrola sastavljena od petorice vojnika u crnim uniformama koje je predvodio Sergej Belović, oduzela je: "...sve što im se sviđalo: novac, nakit, kasetofon, magnetofon i dr."

Dokaz: 445/94-23Odgovoran: Belović Sergej

2.16. Prilikom hapšenja svedoka 445/94-38, koji je u Dretelju bio od 21.7.1992. godine, a prethodno je živeo u Mostaru, 14.7.1992. godine, oduzeti su oko 1000 DEM, ručni sat ruske proizvodnje i svi dokumenti, a prilikom saslušanja tukao ga je od Ivan Zelenika.

Dokaz: 445/94-38Odgovoran: Zelenika Ivan

2.17. Od Srpkinje 660/95-5, rođene 1913. godine koja je u Dretelju bila od 1. do 16.8.1992. godine, prilikom dolaska u logor su oduzet je zlatni nakit lančić, prsten i velike zlatne minđuše.

2.18. U prostorijama bivše vojne ambulante u Mostaru Srpkinji J.K. su u maju 1992. godine, pre odvođenja u logor Dretelj "vojnici u crnim košuljama su skinuli osam zlatnih zuba i odneli..."

Dokaz: 334/97-20 i Nalaz i mišljenje komisije lekara veštaka BG-33, od 27. marta 1998. godine

2.19. Na dan 17.6.1992. godine, u Čapljini Mirsad Repak je od Srbina M.E. neposredno pre odvođenja u logor Dretelj, oduzeo 600 DEM, poslednju mesečnu platu u hrvatskim dinarima, burmu s ruke, sat marke "seiko" s ruke, lične dokumente, ključeve od kamiona i ključeve od dve kuće koje je ovaj Srbin imao.

Dokaz: 445/94-6Odgovoran: Repak Mirsad

3. SMEŠTAJ, ISHRANA I HIGIJENSKI USLOVI U LOGORU DRETELj

Iz iskaza brojnih svedoka, bivših logoraša - Srba, koji su od maja do avgusta 1992. godine bili zatočeni u ovom logoru utvrđeno je da su uslovi smeštaja, loša i nedovoljna ishrana, kao i higijenski uslovi za život, bili vrlo teški ili, kako je više svedoka izjavilo, užasni.3.1. Smeštajni usloviU logoru Dretelj u početku, Srbi su smeštani u manje prostorije - odvojeno muškarci, odvojeno žene, a kasnije, kada se broj logoraša povećao smeštani su i u hangare. U nekim manjim prostorijama pod je bio parketiran, a u hangaru i u drugim manjim prostorijama logoraši su spavali na betonu, često bez ćebeta ili pokrivača. Muškarci su bili smešteni u prostoriji bez kreveta, odnosno kako navodi jedan svedok, u prostoriji u kojoj je bio "čist beton i mi smo spavali na tom betonu" (313/94-1). S obzirom na veličinu prostorije s jedne strane i broj logoraša s druge strane, logoraši su imali utisak da su "nabijeni kao sardine" (38/96-1).

Po iskazu svedoka 445/94-15 u jednoj manjoj prostoriji, "širine oko 1,5 m, a najduže 3 m" bilo je smešteno 10 logoraša.

Srpkinje - logorašice nisu bile ni u malo boljem položaju od muškaraca. Većina njih je spavala na betonu ili, kako je navela svedok 445/94-37, "na nekim nosilima".

Iskaz svedoka 856/95 ilustrativan je dokaz o uslovima u kojima su bile smeštene logorašice: "... u tome hangaru je sa nama koje smo dovedene iz Mostara, moglo biti više od 60 žena. Ja sam spavala na golom betonu i ko je ugrabio jedno ćebe dobro je prošao. Neke žene su spavale na bolničkim nosilima, neke na vojničkim krevetima..."

Dokaz: 31/94, 313/94-1, 437/94-1, 445/94-1, 445/94-2, 445/94-15, 445/94-23, 445/94-37, 660/95-4, 660/95-6, 674/95-1, 793/95, 856/95, 856/95-7, 38/96-1, 38/96-8, 84/96, 208/96, 364/96-7, 364/96-8, 364/96-12 i 444/96.

3.2. IshranaU logoru Dretelj Srbi - logoraši, pored krajnje nehumanih uslova smeštaja i, kako je već rečeno, nedostatka osnovnih uslova za održavanje higijene, svakodnevnog fizičkog i psihičkog mučenja, primoravanja muškaraca na homoseksualne odnose, silovanja žena, pa i ubijanja logoraša (što će se videti iz daljeg teksta) bili su podvrgnuti i izgladnjavanju.

Logoraši su dobijali minimalne količine hrane nekvalitetne, uz to nedovoljno vode za piće, i sve to uglavnom neredovno pa se iz iskaza brojnih logoraša - Srba, koji su vrlo saglasni, nameće jednostavan zaključak - da je cilj bio uništavanje srpskog naroda.

Najčešće je "hrana" dobijana dva puta dnevno, nekad tri puta, nekad jedanput, a kada bi neko od pripadnika HOS-a poginuo, kako to kaže svedok 445/94-40: "... nas su kažnjavali uskraćivanjem hrane..."

Za doručak logoraši su najčešće dobijali čašu čaja, malo parče hleba i malu paštetu koju bi delilo njih nekoliko.

Drugi obrok bi se sastojao "od neke čorbe bez ukusa, a toliko retke da se pila" (svedok 221/94-11), ili "neke tečnosti u kojoj se primećivalo poneko zrnce pirinča ili krompira" (svedok 444/96), ili "kuvanog pasulja, ali u čorbi nije bilo ni zrno pasulja" (svedok 793/95), i slično, sa parčetom hleba.

Takva "ishrana" i drugi uslovi u kojima su živeli direktno su doprineli da su Srbi - logoraši za relativno kratko vreme naglo gubili u telesnoj težini, tako da su prilikom izlaska iz logora, pored iscrpljenosti imali i mnogo manje kilograma nego u vreme dovođenja u logor, o čemu govori više svedoka:- Svedok 856/95-7, za mesec dana 18 kg;

- Svedok 84/96-3, za 60 dana oko 25 kg;

- Svedok 195/96-1, za 7 dana 17 kg;

- Svedok 793/95 za 17 dana 6-7 kg;

- Svedok 364/96-7, za 27 dana 30 kg;

- Svedok 364/96-12, za 15 dana 10-15 kg;

- Svedok 660/95-5, za 16 dana 25 kg;

- Svedok 674/95-1, za 38 dana oko 35 kg;

- Svedok 295/94-1, oko 30 kg;

- Svedok 856/95-1, oko 15 kg;

- Svedok 231/95-2, za 130 dana 33 kg;Dokaz: 221/94-11, 295/94-1, 445/94-40, 231/95-2, 660/95-5, 674/95-1, 793/95, 856/95-7, 856/95-21, 84/96-3, 195/96-1, 364/96-7 i 364/96-12.3.3. Nedostatak vode i drugih osnovnih uslova za održavanje higijeneU logoru Dretelj zatočeni Srbi, i muškarci i žene, nisu imali ni najelementarnije uslove za održavanje higijene, o čemu govori više saslušanih svedoka.

Pošto logoraši nisu imali dovoljno vode ni za piće, logoraši se za vreme boravka u ovom logoru nisu ni umivali, ni kupali. Muškarci se nisu brijali, ni šišali, pa su se kako navodi svedok 84/96-3 među logorašima su se pojavile vaške.

Konkretno, svedok 445/94-15, koji je u ovom logoru bio od 2.6. do 17.8.1992. godine, navodi je da se prvi put okupao posle 72 dana kada je iz Dretelja prebačen u logor u Grabovini.

Svedok 445/94-23, koji je u ovom logoru bio od 7.7. do 18.8.1992. godine, navodi da se "u Dretelju niko za tih 40 dana nije okupao" - što znači da se radi o celom periodu njegovog boravka u ovom logoru.

Logorašice - Srpkinje nisu bile u boljem položaju.

Tako, svedok 437/94-1, koja je u logoru bila od 21.7. do 18.8.1992. godine, navodi da su: "...uslovi boravka bili užasni, jer ni vode nije bilo dovoljno. Higijenu nismo mogle da održavamo. Nijedanput nam nisu dali da se operemo za ovih mesec dana...a ja sam to učinila samo jednom kada sam prala njihov veš..."

Dokaz: 221/94-11, 314/94, 437/94-1, 445/94-15, 445/94-23, 445/94-38, 445/94-40, 674/95-1, 84/96-3 i 364/96-12.

3.4. Obavljanje fizioloških potreba pod neodgovarajućim uslovimaSrbi - logoraši u ovom logoru uopšte nisu imali obezbeđene posebne prostorije za obavljanje fizioloških potreba, pa su ih obavljali pod vrlo ponižavajućim uslovima. Pri tome su koristili kante u jednoj prostoriji - nekad manjoj, nekad u hangaru, zavisno od broja logoraša: u toj prostoriji su i spavali i hranili se. Te kante su povremeno iznošene, a inače su tokom cele noći ostajale u prostorijama u kojima su vršene fiziološke potrebe.

Iz iskaza bivših logoraša utvrđeno je da su danju odobrenje za vršenje nužde van prostorije u kojoj su logoraši bili smešteni davali stražari, ali je bilo stražara koji nisu hteli da daju takvo odobrenje (445/94-1).

Iz iskaza logoraša proizilazi da su uslovi za življenje bili gotovo nepodnošljivi u dane kad je temperatura vazduha u tim prostorijama bila i do 45° C, a logoraši su vršili nuždu u tim prostorijama (primer naveo svedok 84/96).

Svedok, bivši logoraš - Srpkinja, rođena 1940. godine, profesor, navela je: "...NjC-a nije bilo, pa smo morale da molimo stražare da nas puste da odemo u šumu da obavimo fiziološke potrebe, a čuvari su nas gledali. Nama je to bilo strašno poniženje..."

Dokaz: 437/94-1, 445/94-1, 445/94-15, 434/95-3, 660/95-4, 660/95-5, 793/95, 84/96, 364/96-12, 444/96 i 334/97-20.

4. PONIŽAVANjE SRBA - LOGORAŠA

Srbi - logoraši su uz sve druge, gotovo nemoguće uslove, bili u velikoj meri ponižavani od strane osoblja u logoru Dretelj, počev od stražara pa do upravnika logora. Osim izgladnjavanja kome su bili podvrgnuti, higijenski uslovi u kojima su živeli i svakodnevna mučenja, pa i ubijanja, osoblje logora je u Srbima ubijalo svako dostojanstvo primenjujući najgore oblike poniženja svojstvene samo bolesnoj mašti, od kojih će biti navedeni samo neki:4.1. Lizanje cipela, pločica na podu od NjC-a,

čišćenje klozetskih šolja i otpušavanja golim rukama4.1.1. Srbin S.N. bio je prinuđen da liže pločice na podu NjC-a

Dokaz: 364/96-8

4.1.2. Srbina C.S. prinudili su da zajedno sa grupom drugih Srba - logoraša golim rukama čisti klozetske šolje i da ih golim rukama otpušava kad se zapuše

Dokaz: 445/94-23

4.1.3. Srbe - logoraše prinuđivali su da osoblju logora ližu cipele, koje bi prethodno isprljali, gazeći fekalije

Dokaz: 445/94-38

4.1.4. I lekar koji je bio zaposlen u logoru Dretelj zahtevao je od svedoka 445/94-39 da mu liže cipele

Dokaz: 445/94-39

4.2. Prinuda Srba - logoraša da oponašaju životinje4.2.1. Jedan od stražara je skinuo opasač i vezao ga oko vrata Srbinu S.B, a zatim ga naterao da četvoronoške puzi i laje kao pas

Dokaz: 84/96-3

4.2.2. Prilikom prinude Srba - logoraša da čupaju travu, stražari su od njih zahtevali i da laju, bleje i oponašaju magarce

Dokaz: 208/96

4.2.3. Da su Srbi - logoraši bili prinuđeni da bleje, ržu, riču, muču kao goveda, mauču i cvrkuću, svedoče mnogi bivši logoraši - Srbi

Dokaz: 445/94-2, 231/95-2, 434/95-3, 364/96-8 i 444/96.

4.2.4. Jedan svedok - bivši logoraš slikovito je opisao okolnosti pod kojima je primenjivan ovaj vid ponižavanja Srba:

"Terali su nas da imitiramo razne životinje i oponašamo njihove glasove, a oni su se smejali: to je naročito radio stražar Vinko Martinović, zvani "Harmonikaš"..."

Dokaz: 445/94-38Odgovoran: Martinović Vinko4.3. Prinuda logoraša - Srba da pasu i jedu travuVeliki broj svedoka bivših logoraša - Srba naveo je da je jedan od omiljenih načina ponižavanja Srba bila prinuda da pasu i jedu travu.4.3.1. Tako na primer, svedok 84/96-3 navodi: "...pasao sam travu sa strnjikom. Suva i oštra trava mi je zastala u grlu pa sam se skoro ugušio. Terali su i druge logoraše da ovo rade - i to više puta";

4.3.2. Svedok 445/94-15, kaže: "...a travu smo morali da gutamo sa zemljom. Isto tako smo morali da gutamo čikove od cigareta, pa sam ja pojeo bar jedno kilogram čikova...";

4.3.3. Posebno je interesantan iskaz svedoka 231/95-2, koji navodi da su stražari logoraše: "...terali da čupaju travu i pasu travu...i to naročito oko nekih objekata u Dretelju, za koje su oni sumnjali da su minirani, pa smo im mi na neki način služili za razminiranje terena..."

Iz iskaza svedoka 445/94-39 utvrđeno je da je ovaj vid ponižavanja Srba najčešće primenjivao stražar Ahmet Makitan, zvani "Maks", iz Stoca.

Dokaz: 295/94-1, 445/94-2, 445/94-15, 445/94-23, 445/94-39, 231/95-2, 434/95-3, 38/96-1, 84/96-3, 364/96-7 i 444/96.Odgovoran: Makitan Ahmet, zvani "Maks"

4.4. Prinuda Srba - logoraša da ljube životinje4.4.1. Svedok 208/96 naveo je da je osoblje logora dovodilo psa i naređivalo da ga logoraši - Srbi ljube "jer nam je to brat Sveti Sava";

4.4.2. Svedok 364/96-7, naveo je da su Srbi bili prinuđeni da ljube psu zadnjicu;

4.4.3. Srbin, bivši logoraš 674/95-1, naveo je da su ga Ahmet Makitan i Zoran, zvani "Zoki" iz Konjica, mučili tako što su mu naredilida keruši koju su okrenuli otpozadi, liže polni organ. Pošto se keruša mrdala i otimala, okrenuli su je prema njemu pa je morao da je ljubi i da joj jezik stavi u usta. Posle su tu kerušu razjarili pa je počela da ga grize po rukama.

Taj događaj u celini potvrđuje i svedok 445/94-1.

4.4.4. Svedok - Srbin 221/94-11, star 64 godine, takođe navodi da je osoblje logora, "dovelo jednu kuju i teralo nas da je ljubimo ispod repa i da joj ližemo polni organ. Kučku je dovela Marina, pripadnica HOS-a, stara 25 godina, crnka, s krezavim zubima".

Dokaz: 221/94-11, 445/94-1, 445/94-38, 445/94-39, 674/95-1, 208/96 i 364/96-7.Odgovorni: Makitan Ahmet i Zoran, zvani "Zoka" iz Konjica

4.5. Pljuvanje u usta logorašima4.5.1. Srbin 364/96-12 naveo je da su mu pljuvali u usta i da mu je to posebno radio Toni Rajić - više puta.

Dokaz: 364/96-12Odgovoran: Rajić Toni

4.6. Prinuda Srba - logoraša da pevaju pesme

koje ponižavaju Srbe i drugi načini nanošenja uvreda Srbima4.6.1. Više svedoka, bivših logoraša - Srba, detaljno navodi da su bili prinuđeni satima da pevaju ustaške pesme, koje su morali prethodno da nauče napamet, da su najčešće morali pevati noću. Od Srba je zahtevano da te pesme, kojima veličaju ustaše i Antu Pavelića a istovremeno vređaju Srbe i njihove slavne pretke, pevaju "iz sveg glasa", a ukoliko naredbodavci ne bi bili zadovoljni, morali su ih ponovo pevati (84/96-3)

4.6.2. Jedan bivši logoraš seća se reči jedne od pesama koje su Srbi morali da pevaju:

"Oj četnici, četnici, najveći ste lopovi,

jebem li vam krsnu slavu svetitelja Savu"

Dokaz: 221/94-11

4.6.3. Svedok 674/95-1 navodi: "...kad bi nas istukli do besvesti, onda smo morali ustati i pevati ustaške pesme u stavu mirno uzdignutih ruku. Tako bi stajali sat - dva. Od ustaških pesama mogu navesti:"Mi smo Srbe vešali na vrbe,

kaži vrbo, je li težak Srbo,

nije, nije - samo nek se vije..."

Po mišljenju svedoka, bivšeg logoraša 445/94-15, pevanje ustaških pesama satima bilo je, kako je naveo: "način ubijanja ličnosti u nama".

4.6.4. Srbima - logorašima osoblje logora je govorilo: "...ko ti je kriv što si Srbin, vi ste šizmatici, vi niste narod, nestaće vas, nema pravoslavlja, biće samo katolici i muslimani, jednu trećinu ćemo vas pokatoličiti, jednu trećinu ubiti, a jednu trećinu proterati na Krf i u Beogradski pašaluk..."

Dokaz: 295/94-1

4.6.5. Jednog Srbina - logoraša, bivšeg milicionera osoblje logora je nateralo da obuče svešteničku mantiju i da u toj odeći ide po logoru

Dokaz: 314/94, 445/94-39 i 674/95-1

4.6.6. Srbi - logoraši ujutro bi bili postrojeni i u stavu mirno čekali dolazak zapovednika Blaža Kraljevića, koga su morali da pozdravljaju ustaškim pozdravom: "Za dom spremni". Ukoliko on ne bi bio zadovoljan načinom na koji su Srbi to učinili, morali su taj pozdrav da ponove više puta

Dokaz: 84/96-3

4.6.7. Logoraš S.R. je bio određen da nosi leš Bože Balabana koji je ubijen u logoru, u čemu su mu pomogli drugi zatvorenici, i svi su morali da ljube unakažen leš Bože Balabana

Dokaz: 445/94-38

4.6.8. Jednu Srpkinju - logoraša koju je silovao veći broj stražara i drugog osoblja logora, jednom prilikom su izveli golu, na mestu gde je bilo oko 30 vojnika i naterali je da ležeći na zemlji gumenu palicu stavlja u vaginu

Dokaz: 221/94-11, 295/94-1, 313/94-2, 314/94, 445/94-1, 445/94-15, 445/94-23, 445/94-38, 445/94-39, 434/95-3, 674/95-1, 84/96-3 i 364/96-8.

4.7. Imitiranje avionaJedan od načina ponižavanja Srba - logoraša opisao je svedok 221/94-11:

"Terali su nas da imitiramo avion tako što bi zatvorenik trčao raširenih ruku i oponašao zvuk aviona, a ustaša bi kao pucao na avion i kada bi ga kao pogodio, zatvorenik je morao da padne svom težinom tela na tlo i da pri tome udari glavom. Dobro se sećam da su često ovo radili sa B.M. koji je inače bio aktivno vojno lice."

Dokaz: 221/94-11

5. SILOVANjE SRPKINjA

Iz iskaza bivših logoraša, Srba i Srpkinja, utvrđeno je da su Srpkinje - logorašice gotovo bez izuzetka u ovom logoru seksualno zlostavljane.

Tako svedok 793/95-3 navodi: "... svaki od njihovih vojnika mogao je da odabere ženu koju će da siluje..."

Svedok 674/95-1, navodi: "...mogu reći da je svaka žena u Dretelju par puta silovana".

Prema do sada prikupljenim dokazima u logoru Dretelj tokom 1992. godine pokušano je silovanje ili su silovane sledeće Srpkinje:

5.1. Srpkinju 793/95-3, rođenu 1930. godine, pokušao je da siluje jedan stražar s nadimkom "Drakula": ušao je u spavaonicu, uhvatio je rukama s leđa, u nameri da je siluje, a kad je ona počela da ga moli da je poštedi i da to nije u redu jer bi "mogla da mu bude majka", odustao je od silovanja

Dokaz: 793/95-3

Odgovoran: "Drakula", HOS-ovac, stražar

5.2. Srpkinju 437/94-1 silovali su Hasan Blagajac i Vinko Primorac. Posle silovanja bila je utučena i plakala je.

Dokaz: 437/94-1, 793/95-3.

Odgovoran: Blagajac Hasan i Primorac Vinko

5.3. Srpkinju 356/94-2, koja je u logoru Dretelj bila od 5.5. do 17.8.1992. godine, silovalo je, kako je navela, 19 lica, a neki su je silovali više puta i pri tome svedoči:

"...Ja sam ove podatke dala na osnovu svojih beležaka koje sam sačinila neposredno posle napuštanja logora. Sva ta lica ja sam dobro zapamtila za vreme mog boravka u logoru Dretelj koji je trajao 105 dana i koji nikad neću moći da zaboravim..."

Kao izvršioce zločina navela je sledeća lica:

"Dugi"

"Salko"

"Muf"

Dujmović Dragan, iz Toronta

Vranješ, zvani "Cikoja"

Ćosić Hektor, zvani "Dida"

Džo, američki državljanin, koji se predstavljao kao novinar

Bijeliš Zvonimir, zvani "Crvenkapica" - silovao je više puta, on je kako kaže: "zver od čoveka"

Šešelj Željko

Medić Ivan

Čevra, zvani "Bosanac"

NN, vojni policajac iz Metkovića "vršio je i silovanje uvlačenjem uda u čmar"

dvojica vojnika iz Zagreba

dvojica Albanaca

Aleksandar, zvani "Saša", iz Crikvenice

Marinko, Hrvat iz okoline Brčkog

Goran (Zec?), zvani "Grom", iz okoline Varaždina

Tomo, iz okoline Drniša

Više svedoka, bivših logorašica - Srpkinja potvrdilo je svojim iskazima da je ova Srpkinja silovana više puta.

Tako svedok 264/96 navodi: "...znam da su silovane i seksualno zlostavljane ..."

Svedok 444/96 navodi: "...početkom avgusta, negde oko 17 časova, dva pripadnika HOS-a su je odveli u jednu prostoriju koja se nalazila u krugu logora, a vratili su je nakon sedam dana. Bila je izrazito bleda u licu, iscrpljena i jako utučena, a ja sam kasnije čula da je za to vreme više puta silovana od više lica, ali ona to meni nije pričala".

Svedok 313/94-2, Srpkinja, koja je i sama više puta silovana u ovom logoru, navela je: "... Svakodnevno su je izvodili i silovana je pet - šest puta i ujutru i danju i noću...u silovanjima nad njom i perverzijama isticali su se Ivan Medić, Drago Dujmović, "Bosanac", "Dugi", Zvonko Bijeliš, Željko Šešelj..."

Isti ovaj svedok navodi i da je Tomislav Vidović iz Šibenika jednom pokušao tri puta da je siluje, ali nije uspeo jer je bio pijan i onda je nad njom vršio razne perverzije.

Srbin - logoraš 231/95-2, koji je bio u ovom logoru od 11.5. do 17.8.1992. godine, naveo je da je, po njegovom saznanju, u logoru bilo zatvoreno oko 70 žena srpske nacionalnosti. Te žene stražari najčešće nisu tukli, ali su ih zato redovno silovali. To mu je saopštila i Srpkinja 356/94-2, priznavši da su se nad njom i nad drugim Srpkinjama stražari na razno razne načine iživljavali i seksualno ih zlostavljali. Svedok je naveo da su se sami stražari pred logorašima - Srbima hvalili i pričali im šta su sve radili s ovim ženama.

Dokaz: 313/94-2, 356/94-2, 231/95-2, 660/95-4, 660/95-6, 793/95-3, 264/96 i 444/96.5.4. Srpkinja 9/94, rođena 1934. godine, koja je u logoru Dretelj bila od 1.8. do 18.8.1992. godine i koja je silovana, navela je da su žene izvođene noću, da su ih silovali Hrvati i muslimani, po naređenju generala Blaža Kraljevića i Edina Buljubašića, da su silovanja često, skoro svake noći i da je 99 žena, koliko ih je bilo u logoru, silovano".

Ispričala je da su nju izmučenu u logoru i bez jednog bubrega od ranije, doveli u ambulantu logora gde ju je dočekao sa pištoljem dr Hranilović, iz Zagreba. Bio je "veliki zlikovac", jer je mučio logoraše dajući im injekcije od kojih su imali velike bolove i njoj je psujući joj pri tom srpsku majku, dao injekciju od koje je osetila jake bolove i povremeno gubila svest. Zatim je pozvao dva stražara i rekao im: "...sada vi nastavite šta vam odgovara kao muškarcima..." Ovi su joj pocepali haljinu i silovali je, a onda su došli još trojica i takođe je silovali, čupali joj kosu, mokrili u usta i radili "sve druge nakarade koje nisu za normalne ljude".

Dokaz: 9/94Odgovorni: Kraljević Blaž, Buljubašić Edib i Hranilović dr Zoran

5.5. Srpkinju 313/94-2, rođenu 1945. godine, više puta je silovalo više stražara iz logora, i to: Ivan Medić, Drago Dujmović, "Bosanac", "Dugi", Zvonko Bijeliš, Željko Šešelj i Tomislav Vidović.

Ona navodi: "Posle deset dana i mene su svakodnevno po dva - tri puta silovali, prvi put sam se branila, a onda su mi izbili zube i posle toga nisam više imala snage da se branim."

Takođe navodi da su žene - Srpkinje prilikom silovanja i fotografisane.

Svedok 674/95-1, bivši logoraš Dretelja, naveo je da mu je ova žena pričala da ju je u njenom stanu, sedam - osam ustaša silovalo naočigled muža držeći ga svezanog da gleda njene muke.

Dokaz: 313/94-2, 437/94-1, 660/95-4, 660/95-6, 674/95-1 i 264/96.Odgovorni: Medić Ivan, Dujmović Drago, "Bosanac", "Dugi", Bijeliš Zvonko, Šešelj Željko, Vidović Tomislav

5.6. U logoru Dretelj, silovana je i Srpkinja 660/95-4, a silovana je i prilikom odvođenja iz stana u Čapljini.

Dokaz: 660/95-4, 674/95-1 i 264/96

5.7. U logoru Dretelj silovana je i Srpkinja D, za koju svedok 660/95-6, navodi da je bila jedna od žena koje su "posebno teško prošle" u ovom logoru.

Dokaz: 660/95-6

5.8. U logoru Dretelj osoblje logora silovalo je Srpkinju - logorašicu 793/94-2, rođenu 1927. godine. Među onima koji su je silovali bio je i mladi pripadnik HOS-a, koji bi, kako je to navela svedoku 444/96 unuk mogao da joj bude i koji ju je posle silovanja i pretukao toliko da je i od tih batina dugo bila slabo pokretna.

Svedok 660/95-6 navodi: "...ove žene koje su izvođene po noći žalile su se da su silovane...ja se sećam da su od žena posebno teško prošle...te jedna starija žena V. iz Čapljine..."

Svedok 313/94-2 navodi da je torture kakve je ona doživela pored ostalih doživela i V, "koja je bila stara žena".

Dokaz: 313/94-2, 793/94-2, 660/95-6 i 444/96

5.9. U logoru Dretelj jedna od silovanih žena - Srpkinja bila je i B, što potvrđuje nekoliko svedoka.

Svedok 313/94-2, Srpkinja, koja je i sama u ovom logoru bila više puta silovana, opisujući okolnosti pod kojima je vršeno silovanje nad njom, navela je, između ostalog: "...ovakve torture kao ja doživela je i...B. i to je trajalo 60 dana..."

Svedok 674/95-1, navodi: "...što se tiče B, mogu reći sledeće: "ona je bila lekar, nju su svakodnevno vodili i silovali, da bi posle bila razmenjena..."

Dokaz: 313/94-2, 674/95-1, 444/96 i 264/96

5.10. Srpkinja - logoraš R, rođena 1940. godine, detaljno je opisala okolnosti pod kojima je silovana:

"...Sve su nas izvodili, jednu po jednu, u njihove spavaone koje su bile na istom spratu i tamo su nas silovali. Silovanja su najviše vršili "Poskok", za koga se setih da se zove Ivan i neki drugi koje su dovodili, ali ja njihova imena ne znam. Ređali su se po nekoliko njih...mene su izvodili tačno tri puta, a bilo je žena koje su za tih 10 dana izvođene i po dvadeset puta i silovane..."

I sledeće: "...ovo je najpakleniji deo mog boravka u logoru, a i u celokupnom životu uopšte, pa mi je jako teško kada na to i pomislim". (445/94-40)

Da je R. bila silovana u ovom logoru, potvrdilo je i više svedoka.

Dokaz: 313/94-2, 445/94-40 i 264/96Odgovoran: Medić Ivan, zvani "Poskok"

6. PRINUDA LOGORAŠA NA HOMOSEKSUALNE ODNOSE

ILI ODNOSE SA ŽIVOTINjAMA

Više bivših logoraša - Srba svedočilo je o prinudi vršenoj nad njima u logoru Dretelj da međusobno ili sa osobljem logora, obavljaju homoseksualne odnose, ili da određene radnje vrše nad životinjama.

6.1. Najčešće se od Srba - logoraša zahtevalo da jedan drugome stavljaju svoj polni organ u usta

Svedok 445/94-2, koji je u logoru Dretelj bio od 6. juna do 17. avgusta 1992. godine, izjavio je:

"...jednom prilikom Ivan Medić, zvani "Poskok", postrojio je mene, Ž.R., B.S., B.I., S.M., E.M., S.M., B.B. i Š.Dž. kao i S.S. i naterao nas da kleknemo jedan ispred drugog, pa da onaj drugi uzme u usta ud onoga ispred sebe i tako ga natera da se zadovoljava, a posle smo morali da promenimo uloge. To smo ja i Ž. morali da činimo jedan drugom "

Svedok je naveo da se sve to događalo u dvorištu logora i da su oko Srba - logoraša koji su, bez odeće, morali da vrše navedene radnje stajali u krugu smejali se i dobivali im stražari i drugo osoblje logora, kao i grupa vojnika HOS-ovaca iz Mostara koji su u logor došli sa grupom devojaka.

Dokaz: 295/94-1, 314/94, 445/94-2, 445/94-5, 445/94-38, 434/95-3, 674/95-1, 38/96-8, 84/96-3, 364/96-8Odgovoran: Medić Ivan, zvani "Poskok"

6.2. Svedok, bivši logoraš 221/94-11, star 64 godine, opisao je jedan događaj u kome se kao izvršilac zločina pojavljuje Ahmet Makitan, zvani "Maks".

Svedok navodi:

"..Znam da je bila noć kada su došli neki stražari ili HOS-ovci i izveli iz grupe zatvorenika nekog koga smo zvali "Pop", a mislim da je to bio R.D., zatim M.B. i još dvojicu čijih se imena ne sećam. Naredili su im da dođu pod prozor hangara sa gornje strane od ulaznih vrata, da se skinu nagi, i da jedan drugom vrše masturbaciju polnog organa dok se ne postigne erekcija, a zatim i dajedan drugom "puše" polni organ. Ovo je organizovao "Maks"

Dokaz: 221/94-11Odgovoran: Makitan Ahmet, zvani "Maks"

6.3. Srbina - logoraša sa razvijenim polnim organom prinudili su da svim starijim muškarcima gura polni organ u usta, a zatim bi se iživljavali na njemu i udarali ga po polnom organu (674/95-1)

6.4. Jedne večeri Ahmet Makitan, zvani "Maks" i Damir Glogovac, zvani "Vampir", naterali su B.M. i B.M. da kleknu ispred njih, zatim su im stavili ud u usta i tako se zadovoljavali i na kraju ih naterali da progutaju spermu koju su im izbacili u usta. (445/94-2)

6.5. Srbi - logoraši u Dretelju bili su prinuđeni i na polno opštenje sa životinjama - dovodili su psa, i "primoravali ih da to čine" (295/94-1)

Dokaz: 221/94-11, 295/94-1, 314/94, 445/94-2, 445/94-5, 445/94-38, 434/95-3, 674/95-1, 38/96-8, 84/96-3 i 364/96-8Odgovorni: Makitan Ahmet, zvani "Maks" i Glogovac Damir

6.6. Ahmet Makitan, zvani "Maks", naredio je Srbima logorašima M. i B. da skinu odeću i da jedan drugome sisaju polni organ, a on je to posmatrao i smejao se

Dokaz: 445/94-6Odgovoran: Makitan Ahmet, zvani "Maks"

6.7. Noću između 31.7.1992. i 1.8.1992. godine, grupa Srba, muškaraca i žena, transportovana je kamionom iz Mostara u Dretelj, Zvonimir Bijeliš -"Crvenkapica" tukao ih je tokom transporta i naterao B. i S., čiji je i suprug bio u tom kamionu, da se ponašaju kao lezbejke. Naredio je B. da skine gaćice, a zatim je S. naredio da je dodiruje po polnom organu, što je ova morala da učini, a ako bi se tome uprotivila, "Crvenkapica" ju je tukao po glavi.

Dokaz: 878/95Odgovorni: Bijeliš Zvonimir, zvani "Crvenkapica"7. NAČINI MUČENjA SRBA - LOGORAŠASrbi - logoraši u Dretelju, i muškarci i žene, bili su podvrgavani najraznovrsnijim mučenjima, koja su često bila takva da su Srbi - logoraši priželjkivali, pa i tražili da budu ubijeni da ne bi bili više mučeni.

Svedok 364/96-7, po profesiji vajar, u iskazu pred istražnim sudijom izjavio je: "...najkraće što mogu reći za logor u Dretelju je to da su nas tamo zverski mučili, tukli i progonili i to je bio pravi pakao.."

Svedok 660/95-6, izjavljuje: "...iz hangara u kome su bili smešteni muškarci često su u toku noći dopirali jauci i to nam je bilo užasno teško slušati... sutradan sam gledala krvave i isprebijane muškarce ..."7.1. Oblačenje logoraša u zimsku odeću na visokoj temperaturi7.1.1. Muškarce su mučili i tako što bi ih po najvećoj vrućini izvodili ispred skladišta u kome su bili zatvoreni, oblačili im debele vojničke šinjele i terali ih da tako obučeni po nekoliko sati stoje na suncu, a zatim da na leđima nose kante sa vodom od 25 litara i pri tom bi ih stražari tukli pendrecima.

Dokaz: 674/95-1, 793/95-3, 84/96-37.2. Prinuda da se Srbi - logoraši međusobno tukuViše svedoka, bivših logoraša - Srba, navelo je u svojim iskazima da ih je osoblje logora Dretelj prinudilo da se međusobno tuku, pri čemu su izvršioci zločina imali i svoje "ideje".

Jedan svedok je opisao jednu od metoda batinanja:

"... izaberu par zatvorenika, dovedu ih jednog naspram drugog i govore: "Vidi kod Miloša ima komarac na čelu, ubi ga". Tako bi se svi logoraši izmenjali da bi ubili tog "komarca" na glavi dotičnog logoraša. Do besvesti su terali logoraše da biju jedni druge..."

Dokaz: 295/94-1, 674/95-1, 84/96-3

7.2.1. Svedoka 295/94-1, rođenog 1952. godine i još trojicu Srba prinudili su da se međusobno tuku, a dovodili su i svoje vojnike da tuku Srbe pred polazak na ratište.

7.2.2. Srbin - logoraš 314/94 koji se u logoru Dretelj nalazio od 10.6.1992. do 18.8.1992. godine pretrpeo je u logoru mnoga mučenja i opisao kako ona koja je sam doživeo tako i ona koje su doživeli drugi Srbi. Između ostalog izjavio je: da je drugog dana po privođenju u logor izveden iz sobe, kao i još jedan Srbin - lgooraš, penzionisani milicioner. Izveo ih je Zvonko Bijeliš, zvani "Crvenkapa" - "najozloglašeniji ustaša i mučitelj Srba". Desnu ruku mu je vezao lisicama za krevet, a drugom Srbinu naredio da ga štapom udari 20 puta po glavi. Taj drugi je morao da ga udara, ali "Crvenkapa" nije bio zadovoljan jačinom udaraca, pa je sam iz sve snage udario svedoka 314/94 u predelu usta, pokazujući tom drugom Srbinu kako to treba da se radi i naređujući mu da svedoka ponovo udari štapom 20 puta po glavi, što je ovaj i učinio, a pri tome je svedoku popucala koža na glavi. Rane mu nisu zarasle ni nakon 60 dana, a ti ožiljci se jasno vide na njegovoj glavi.

Odmah posle toga svedoku je naređeno da drugog Srbina - logoraša udara štapom po glavi, što je svedok morao da učini, a na kraju su morali jedan drugog da udaraju pesnicama više puta.

Dokaz: 314/94, 445/94-39Odgovoran: Bijeliš Zvonimir, zvani "Crvenkapa"

7.2.3. Na dan 13.7.1992. godine Srbina - logoraša 38/96-8, rođenog 1928. godine, i Srbina 314/94 odveli su na saslušanje, vezali im desnu ruku za krevet, a u levu im dali po štap, a zatim im naredili da se međusobno udaraju po glavi. Kada nisu bili zadovoljni jačinom udaraca stražari su ih tukli obojicu.

Dokaz: 314/94, 38/96-8

7.2.4. Osoblje logora je prinudilo Srbina Ž.G. da nogama tuče svoga sina R, što je on morao da čini.

Dokaz: 314/94

7.2.5. Stražari su terali Srbe - logoraše da se međusobno masovno tuku.

Dokaz: 231/95-2

7.3. Zabijanje eksera i igala pod nokte na rukama i nogama

7.3.1. Srbina S.S., rođenog 1972. godine, strahovito su mučili u logoru.

Pored ostalih načina mučenja, HOS-ovac Ilija Rajić je jedne noći ušao u hangar i tražio od svedoka 84/96-3, koji je u ovom logoru bio od 21.5.1992. do druge polovine jula 1992. godine, da prizna da je učestvovao u borbama u Vukovaru. Pošto on nije priznao, počeo je da mu zabija eksere pod nokte kažiprsta, srednjeg prsta i domalog prsta. Bolovi su bili strahoviti, vikao je na sav glas, ali je ovaj i dalje nastavio da mu zabija eksere. To su videli Srbi E.M., B.R., B.B., B.S., Ž.R. i Ž.G. . Zbog mučenja u logoru Dretelj, ovaj Srbin - bivši logoraš ima teške zdravstvene posledice, kao i psihičke smetnje, kako sam kaže: "... često u snu počinjem da se tresem i da škrgućem zubima i često sanjam događaje iz logora.."

Dokaz: 434/95-3, 84/96-3Odgovoran: Rajić Ilija

7.3.2. U logoru su zabadali eksere pod nokte i Srbinu 38/96-8, rođenom 1928. godine i prema navodima svedoka on nije imao ni jedan nokat na rukama, jer su mu ih mučitelji u logoru sve povadili.

Dokaz: 364/96-8

7.3.3. Srbinu - logorašu B.S. zabadali su nož i eksere pod nokte i na rukama i na nogama i stavljali mu palice i trožilne kablove u analni otvor.

Dokaz: 295/94-1

7.3.4. Svedoku 84/96-3, zabijali su igle pod nokte, što ga je nateralo na bolne krike. Za ovo mučenje saznao je Blaž Kraljević, zapovednik logora, koji se navodno raspitivao za onoga ko je to dozvolio da se radi.

Dokaz: 434/95-3, 84/96-3

7.3.5. Srpkinji - logorašu 313/94-2, kao i drugim Srpkinjama - logorašicama zabadali su igle ispod noktiju, stavljali bajonet ispod vrata i slično.

Dokaz: 313/94-2

7.3.6. Svedoku 38/96-8, rođenom 1928. godine, Ivan Medić, zvani "Poskok", jednom prilikom je letvom prebio skoro sve prste na rukama i "sljuštio nokte", a drugom prilikom je pokušao da mu polomi kažrprst leve ruke, pa je od toga odustao, a zatim mu je pod nokte zabio eksere, pa ih izvadio i umesto njih stavio drvene klinove.

Dokaz: 38/96-8Odgovoran: Medić Ivan, zvani "Poskok"

7.3.7. Srbina 445/94-2 mučili su tako što je, dok ga je jedan mučitelj udarao otpozadi, morao da klekne i da stavi ruke na sto, pa mu je Mirsad Repak zabijao špenadle i najsitnije eksere pod nokte svih prstiju na ruci. To je ponavljao nekoliko puta, a Srbin je trpeo nesnosne bolove i vrištao na sav glas.

Dokaz: 445/94-2, 231/95-2Odgovoran: Repak Mirsad

7.3.8. Logorašicu 445/94-40, rođenu 1944. godine, posebno je tukao i mučio Mirsad Repak, koji je učestvovao i u njenom hapšenju i dovođenju u logor. Jednom prilikom morala je da stavi šaku na sto, a Mirsad Repak ju je reketom za igranje tenisa udarao po prstima i šakama, a zatim joj je više puta zabadao iglu pod nokte. Jednom prilikom je doveo i njenog sina da gleda kako je tuče i zabada joj igle pod nokte.

Dokaz: 445/94-40Odgovoran: Repak Mirsad7.4. Probijanje jezika i drugih delova tela

nožem ili bajonetom7.4.1. Srbinu - logorašu B.B. bajonetom su probijali uši i užasno ga tukli, a njegova majka je slušala njegove jauke koji su dopirali iz hangara.

Najviše su ga mučili Ahmet Makitan, zvani "Maks" i Damir Glogovac, zvani "Vampir".

Dokaz: 660/95-6Odgovorni: Makitan Ahmet, zvani "Maks" i Glogovac Damir, zvani "Vampir"

7.4.2. Srbinu - logorašu u ovom logoru S.B. nožem su probili jezik i na jeziku mu je ostao ožiljak.

Dokaz: 295/94-1

7.4.3. Srbinu Ž.R. osoblje logora je bajonetom raseklo jezik.

Dokaz: 313/94-1, 84/96-3, 264/96

7.4.4. Svedok 364/96-7 naveo je da je Ivan Medić, zvani "Poskok", "iz Radišića kod Ljubuškog", bio najgori - skidao je ljudima kožu sa glave i prosecao jezik.

Dokaz: 364/96-7Odgovoran: Medić Ivan, zvani "Poskok"

7.4.5. Oko 20. juna 1992. godine Ivan Medić, zvani "Poskok" naredio je Srbinu B.P., rođenom 1928. godine, kao i R.B. i Ž.R. da isplaze jezik, a onda im ga je prosekao.

Dokaz: 38/96-8Odgovoran: Medić Ivan, zvani "Poskok"

7.4.6. Ivan Medić, zvani "Poskok", naredio je Srbinu Ž.G., rođenom 1937. godine (445/94-1), da otvori usta i ispruži jezik, pa mu je jednom rukom uhvatio jezik, a drugom rukom ga udario odozdo po bradi, tako da su mu zubi probili jezik. To je učinio i njegovom sinu Ž.R., a zatim mu je probio jezik bajonetom i ranu pržio cigaretom.

Dokaz: 445/94-1Odgovoran: Medić Ivan, zvani "Poskok"

7.4.7. Srbina 445/94-2, je Ivan Medić, zvani "Poskok" teško je povredio jednom prilikom tako što ga je naterao da isplazi jezik, pa je jezik uzeo u levu ruku, a desnom je zamahnuo jednim starim austrougarskim dugim nožem naoštrenim sa obe strane i njime mu probio jezik. Beton ispred ovog Srbina bio je sav isprskan krvlju, a Ivan Medić, zvani "Poskok", naterao je povređenog Srbina da tu krv poliže. Zatim je zapalio cigaretu, povukao nekoliko dimova, naterao je logoraša da otvori usta, i zapaljenu cigaretu ugasio na rani na jeziku, a onda mu naredio da cigaretu proguta. Kad je ovaj Srbin počeo da povraća, udario ga je kundakom automata, Srbin je pao, a Medić je prišao i petom od čizme počeo da mu gazi ispružene prste desne ruke sve dok mu nokat na desnom kažiprstu nije otpao.

Dokaz: 445/94-2Odgovoran: Medić Ivan, zvani "Poskok"7.5. Svakodnevne tuče - mučenje logorašaMučenje logoraša bila je svakodnevna pojava, o čemu svedoče bivši logoraši.

7.5.1. Svedok 208/96, rođen 1925. godine, naveo je da je osoblje logora svakodnevno tuklo Srbe - logoraše pesnicama, čizmama, kundacima.

Dokaz: 208/96, 364/96-12

7.5.2. Osoblje logora je izmislilo i jedan poseban način mučenja logoraša - Srba.

Svedok 674/95-1 opisuje da je grupa od oko 20-30 logoraša - Srba bila prinuđena da čisti spavaonice osoblja logora. Osoblje logora bi ih prvo nateralo da prospu vodu na pod, a zatim da kleknu i skupljaju je. Stražari bi im tada skakali na leđa i udarali ih "svim i svačim". Kad je jedan logoraš - Srbin pao u nesvest, stražar mu je nabio kantu prljavom vodom na glavu i rekao: "evo četniče, osveži se malo".

Dokaz: 674/95-1

7.5.3. Svedok 674/95-1 opisao je kako je čistio NjC, koji je bio izuzetno prljav jer su stražari namerno vršili nuždu i van šolje. Svedoku su naredili da prospe nekoliko kanti vode i da klekne i golim rukama čisti NjC, a zatim mu je jedan stražar skočio na leđa, logoraš je pao u taj izmet i uprljao lice, uši, nos, oči, a stražar ga je i dalje udarao automatskom puškom i govorio: "jedi, jedi, najedi se majku ti četničku jebem".

Dokaz: 674/95-1

7.5.4. Srbin - logoraš S.S. rodom iz Travnika, star 20 godina (84/96-3), bio je najviše tučen. O njegovom mučenju svedoče brojni svedoci (674/95-1), kao i on sam.

Dokaz: 84/96-3, 674/95-1

7.5.5. Od Srbina - logoraša (221/94-11) stražar je nekoliko puta zahtevao da drži otvorena usta i po 15 minuta i za to vreme bi mu zavlačio nož u usta, "kao da broji zube", vrhom noža dodirivao resice i više puta pljunuo u usta.

Dokaz: 221/94-11

7.5.6. Srpkinju - logoraša J.K., rođenu 1926. godine, koja je u logoru Dretelj bila od početka juna 1992. godine do 18. avgusta 1992. godine, svakodnevno su tukli, posebno u noćnim časovima, a jednom prilikom stražar ju je udario čizmom na nozi i polomio joj nogu.

Dokaz: 334/97-20; Nalaz i mišljenje komisije lekara BG- 33, od 27. marta 1998. godine

7.5.7. Srbinu - logorašu 674/95-1 stražar Hasan Toporan je rekao da su uhvatili njegovog sina, da su ga živog odrali i da će ga dovesti u logor da ga i on vidi, a zatim naredio jednom mladiću iz Ljubuškog, koji nije delovao kao normalan čovek, da uzme palicu i udara ovog Srbina dok ga ne obori, što je mladić i učinio. Posle toga, mladić je sa obe šake, zahvatom zvanim "čekić", udarao logoraša po ključnim kostima, po vratu i po glavi sve dok se ovaj nije onesvestio.

Dokaz: 674/95-1Odgovoran: Toporan Hasan

7.5.8. Svedok 273/94 izjavio je da je odmah po dolasku u logor Dretelj 25.8.1992. godine, kada je doveden u grupi od osam muškaraca i četiri žene, bio fizički napadnut. On kaže: "na nas su navalili kao osice da nas tuku. Posebno je puno batina dobio M.B., koga su više puta polivali vodom da bi se osvestio, pa ponovo tukli..."

Svedok je naveo da je njega tukla i jedna devojka stara oko 17 godina, po imenu Suzana. Kada je rekao da je po nacionalnosti Jugosloven onda ga je jedna druga Suzana iz Zagreba udarala čizmom na nozi oko 20 minuta.

Svedoka je u logoru Dretelj tukao i jedan karatista iz Splita, čije je prezime Kovač. Položio bi ga na stomak, pa onda tukao čizmom.

Dokaz: 273/94Odgovorni: "Suzana iz Zagreba" i NN Kovač -karatista iz Splita

7.5.9. Ahmet Makitan, zvani "Maks", stražar "Čikago" i Goran Zec, zvani "Grom" - stražari logora fizički su besomučno mučili Srbina - logoraša B.B. Jednom prilikom mu je Ahmet Makitan prvo iščupao rukama pramen kose iz glave, a zatim je zajedno sa "Čikagom" i Goranom Zecom nastavio da ga tuče. Kako navodi svedok - njegov otac "krv mu je išla na svaku šupljinu, udarali su ga rukama, nogama... " Imao je polomljena rebra i oštećen bubreg, a kad mu je otac obrisao krv sa lica, nastavili su da nogama i kundacima besomučno tuku njegovog oca. Slomili su mu potkoleničnu kost, izbili zube, smrvili zglob desne noge iznad stopala i gasili zapaljene cigarete po rukama.

Jednom prilikom Ahmet Makitan, zvani "Maks", udario je u glavu svedoka 434/95-3 čizmom na nozi i pri tom mu slomio nosnu kost.

Dokaz: 434/95-3Odgovorni: Makitan Ahmet, zvani "Maks", stražar "Čikago" i Zec Goran, zvani "Grom".

7.5.10. Stražar Damir Glogovac, zvani "Vampir" posebno je tukao Srbina - logoraša B.A., rođenog 1934. godine, i pri tome je ovaj Srbin morao da ljubi čizme Glogovcu.

Dokaz: 434/95-3Odgovoran: Glogovac Damir, zvani "Vampir"

7.5.11. Svako veče u hangar logora Dretelj dolazila su po trojica - četvorica, a ponekad i po 20 ljudi, kao i žena, u uniformama i čizmama i iživljavali su se tukući Srbe - logoraše i nogama i rukama po celom telu. Govorili su Srbima - logorašima da oni ne mogu da dišu njihov hrvatski vazduh.

Dokaz: 92/94

7.5.12. Logoraš 313/94-1, profesor, rođen 1941. godine, naveo je imena mučitelja, a za neke i nadimke, ističući da su se "među najaktivnijim i najbrutalnijim vojnicima HOS-a koji su mučili i tukli sve logoraše - Srbe, posebno isticali: Ivan Medić, iz Ljubuškog, Zvonko Bijeliš, zvani "Crvenkapa", iz Opuzena, Braslav Bijeliš, Željko Šešelj iz Opuzana, njegova braća Luka Šešelj i Ivica Šešelj, dr Joško Japundžić, koji je navodno bio zvanični zatvorski lekar, Hektor Ćosić iz Perta - Australija, dr Zoran Hranilović, hirurg iz Zagreba, Drago Dujmović iz Bratnja (došao iz Kanade), Mirsad Repak iz Stoca, vojnik "Čikago", vojnik zvani "Jabuka", iz Opuzena, Slavko Brozović iz Crikvenice, Leopold Đoković iz Slavonskog Broda.

Dokaz: 313/94-1Odgovorni: Medić Ivan, iz Ljubuškog, Bijeliš Zvonko, zvani "Crvenkapa", iz Opuzena, Bijeliš Braslav, Šešelj Željko iz Opuzana, njegova braća Šešelj Luka i Šešelj Ivica, Japundžić dr Joško, koji je navodno bio zvanični zatvorski lekar, Ćosić Hektor iz Perta - Australija, Hranilović dr Zoran, hirurg iz Zagreba, Dujmović Drago iz Bratnja (došao iz Kanade), Repak Mirsad iz Stoca, vojnik "Čikago, vojnik zvani "Jabuka", iz Opuzena, Brozović Slavko iz Crikvenice, Đoković Leopold iz Slavonskog Broda.

7.5.13. Zbog svakodnevnog mučenja, teško je narušeno zdravlje R.D. iz Stoca, M.S. iz Čapljine i B.S.

Dokaz: 313/94-1

7.5.14. Svedok 364/96-7, vajar, rođen 1934. godine, koji se u logoru Dretelj nalazio od 21.7.1992. do 17.8.1992. godine naveo je da su Srbi u tom logoru zverski mučeni i da je tamo bio pravi pakao. On je jednom prilikom svom mučitelju Ahmetu Makitanu rekao: "Kolji šta čekaš?". Svedok je izjavio: "...mene je posebno tukao Ahmet Makitan, zvani "Maks", iz Stoca...otac mu se zvao Omer, a glavni kolovođa u udaranju nas zatvorenih Srba bio je Buljubašić Edib, bivši oficir JNA u Čapljini. Terali su nas da jedemo jedan od drugog ljudski izmet..."

Dokaz: 364/96-7Odgovorni: Makitan Ahmet, zvani "Maks" i Buljubašić Edib

7.5.15. Logoraša 195/96-1 najviše je mučio i tukao Hasan Toporan.

Dokaz: 195/96-1Odgovoran: Toporan Hasan

7.5.16. Svedoka 84/96-3, rođenog 1972. godine, koji je u ovom logoru bio od 21.5.1992. do druge polovine jula 1992. godine, strahovito su mučili, što proizlazi i iz njegovog iskaza i iz izkaza brojnih saslušanih svedoka.

Prvog dana po dolasku u logor po njega je došao stražar Hektor Ćosić, zvani "Didi", odveo ga u jednu prostoriju i tukao pendrekom po celom telu.

Dokaz: 84/96-3

Druge noći po dolasku u logor, ovog Srbina - logoraša udario je nogom u predelu bubrega Zvonimir Bijeliš, zvani "Crvenkapa", koji je redom tukao i druge Srbe.

Dokaz: 84/96-3

Srbin 84/96-3, izjavljuje: "...u naš hangar je uletela grupa od šestorice pijanih HOS-ovaca i počela da nas sve redom tuče...prilikom tuče samo su na meni polomili tri letve od neke lamperije kojom su me tukli po leđima...logoraši su mi rekli da mi leđa izgledaju kao da je neko orao po njima...sledeće večeri dobio sam jake bolove u stomaku, a jedan od zarobljenika mi je rekao da se radi verovatno o slepom crevu..."

Dokaz: 84/96-3, 264/96Odgovorni: Bijeliš Zvonimir, zvani "Crvenkapa", Ćosić Hektor, zvani "Didi"

7.5.17. Da su Srbi - logoraši svakodnevno mučeni, i danju i noću, u ovom logoru potvrđuje više svedoka.

Dokaz: 795/95-3, 38/96-1

7.5.18. Srbe - logoraše su tukli svakodnevno. Udarao ih je ko stigne između ostalog i s motkama i pletenim žicama.

Dokaz: 38/96-6

7.5.19. Srbi - logoraši svakodnevno su tučeni i maltretirani. Stražari su ih najviše tukli dok su donosili vodu u nekim vojničkim plastičnim vrećama.

Dokaz: 38/96-8

7.5.20. Srbe 295/94-1 i 84/96-3 svakodnevno je tukao Zvonimir Bijeliš, zvani "Crvenkapa".Dokaz: 38/96-8, 264/94-1Odgovoran: Bijeliš Zvonimir, zvani "Crvenkapa"

7.5.21. Toni Rajić je tukao logoraše - Srbe, a udarao bi i poneku ženu. Po ponašanju je delovao kao narkoman.

Dokaz: 437/94-1Odgovoran: Rajić Toni

7.5.22. Srbina 295/94-1 i penzionisanog milicionera 445/94-39, koga su obukli u svešteničku mantiju, tuklo je osoblje logora.

Dokaz: 295/94-1, 445/94-1, 445/94-39

7.5.23. Srbina Ž.G. svaki put kad bi ga ugledao tukao je Luka Šešelj i ovaj Srbin je izjavio da nije znao zašto se Luka Šešelj "okomio" baš na njega.

Dokaz: 445/94-1Odgovoran: Šešelj Luka

7.5.24. Srbina 445/94-2, koji je u logoru Dretelj bio od 6. juna 1992. do 17. avgusta 1992. godine, osoblje logora tuklo je svakodnevno i on je izjavio: "dobio sam toliko batina da mislim da ih ne bi moglo da izdrži sto ljudi... ja do tada ne bih mogao da verujem da mi je neko pričao da je doživeo to što sam ja preživeo u Dretelju. Ja mu ne bih verovao."

Ovog Srbina tuklo je više osoblja logora, a on je naveo imena nekih od ovih - Mirsad Repak, "Čikago", Dragan Dujmović, Ivan Medić, zvani "Poskok", Milan Vego.

Dokaz: 445/94-2Odgovorni: Repak Mirsad, "Čikago", Dujmović Dragan, Medić Ivan, zvani "Poskok", Vego Milan

7.5.25. Svedoka - bivšeg logoraša 445/94-2 tuklo je jednom prilikom istovremeno dvadesetak ljudi - gvozdenim štanglama, drvenim motkama, sajlama, bičevima od upredenih kablova, kundacima - po svim delovima tela, ošišali ga do glave i u besvesnom stanju odneli u sobu. Kada je logoraš došao svesti zatražio je da mu daju neko staklo ili žilet jer je želeo da se ubije. Srpkinja D. rekla mu je jednom prilikom da joj je bilo teže da gleda ono što se njemu dogodilo nego sve što je ona doživela.

Dokaz: 445/94-2

7.5.26. Upravnik logora Srećko Herceg, u jednom periodu, a naročito posle pogibije ranijeg upravnika Blaža Kraljevića, svakodnevno je i po nekoliko puta tukao Srbina 445/94-2

Dokaz: 445/94-2Odgovoran: Herceg Srećko

7.5.27. Zerina Šuta, mučila je, sa drugim stražarima, Srbina S.B. tako što mu je prišla i pitala ga otvoreno: "da li bi ti mene jebao", pa pošto je on izbegavao odgovor, ona je bila toliko uporna, da je on na kraju potvrdno odgovorio, a onda su ga stražari prebili toliko da nije mogao ni da govori ni da hoda. Sutradan je Zerina Šuta opet došla kod tog Srbina i postavila mu isto pitanje, pa kad je on odmah dao negativan odgovor, to je opet bio razlog da dobije strahovite batine.

Dokaz: 445/94-2Odgovoran: Šuta Zerina i NN. stražari

7.5.28. Srbina 445/94-4, rođenog 1936. godine, koji je u ovom logoru bio od 3.8.1992. do 16.8.1992. godine, a u logoru je bila i njegova supruga, svakodnevno su mučili. Dobijao je, kako je naveo: "po hiljadu udaraca, udarao ga je svako ko bi pored njega prošao". Najviše su ga mučili Toni Rajić i Ahmet Makitan, zvani "Maks".

Dokaz: 445/94-4Odgovoran: Rajić Toni i Makitan Ahmet, zvani "Maks"

7.5.29. Svedok 445/94-9 potvrdio je da su Srbi logoraši bili svakodnevno tučeni. Logoraše su tukli i danju i noću po glavi i po svim delovima tela.

Dokaz: 445/94-9

7.5.30. Srbina 445/94-15 tukli su svakodnevno, skakali nogama po njemu i prebijali ga. O tome poseduje i lekarsku dokumentaciju.Dokaz: 445/94-15: Nalaz i mišljenje komisije lekara T-8, od 7.10.1994. godine

7.5.31. Logoraša 445/94-23, rođenog 1941. godine, koji je u ovom logoru bio od 7.7.1992. do 18.8.1992. godine, svakodnevno su tukli. On je, između ostalih povreda, imao povrede na nosu i oku. Bila je praksa, da upravnik Blaž Kraljević dođe i kao "ne znajući" pita logoraše otkuda im povrede, a logoraši su, pošto nisu smeli da kažu istinu, odgovarali da su te povrede zadobili van logora.

Dokaz: 445/94-23

7.5.32. Srbina - logoraša 295/94-5, rođenog 1944. godine, koji se u logoru nalazio samo tri dana u avgustu 1992. godine, neprekidno su tukli. Najviše ga je tukao Hasan Toporan.

Dokaz: 295/94-5Odgovoran: Toporan Hasan

7.5.33. U logoru Dretelj Srbi su svakodnevno dobijali batine i glavni kolovođa u udaranju i mučenju Srba bio je Edib Buljubašić, bivši oficir JNA, a u mučenju se isticao i "bio jedan od najgorih" i Zoran iz Konjica.

Dokaz: 364/96-7Odgovorni: Buljubašić Edib i Zoran, "Zoka" iz Konjica

7.5.34. Srbina - logoraša V.R. tuklo je više stražara "svim i svačim i po svim delovima tela, tako da on nije mogao sedam dana da otvori oči".

Dokaz: 364/96-8, 660/95-5

7.5.35. Logoraša Š.M., rođenog 1935. godine, posebno je mučio i tukao Ahmet Makitan, zvani "Maks", prouzrokovao mu krvne podlive po telu i polomio dva rebra sa leve strane, o čemu je ovaj bivši logoraš predao medicinsku dokumentaciju - nalaz specijaliste medicinskog centra u Trebinju od 19.8.1992. godine.

Dokaz: 364/96-12 i Medicinska dokumentacijaOdgovoran: Makitan Ahmet, zvani "Maks"

7.5.36. Logoraša 364/96-12 pretukao je Zoran, zvani "Zoka", i to u momentu dok je ovaj Srbin čekao da uđe kod lekara.

Dokaz: 364/96-12Odgovoran: Zoran, zvani "Zoka"

7.5.37. Srpkinja - bivša logorašica 660/95-4, rođena 1922. godine, kao svoje mučitelje i mučitelje Srba zapamtila je: Mirsada Repaka, Ahmeta Makitana, zvanog "Maks", Hektora Ćosića, zvanog "Dida", Nedeljka Milićevića, zvanog "Šapa", Bijeliš Zvonimira, zvanog "Crvenkapa", Vinka Primorca, Damira Glogovca, zvanog "Vampir", Mileta Artukovića, Tonija Rajića i Hasana Toporana, zvanog "Brada". Dok je ova logorašica - svedok, bila u logoru od 6.8.1992. do 18.8.1992. godine, "Buljubašić Edib se mnogo pitao. Zatim, lica sa nadimcima "Dugi", "Švabo", "Sajo", kao i Zoran iz Konjica".

Dokaz: 660/95-4Odgovoran: Repak Mirsad, Makitan Ahmet, zvani "Maks", Ćosić Hektor, zvani "Dida", Milićević Nedeljko, zvani "Šapa", Zvonimir Bijeliš, zvani "Crvenkapa", Primorac Vinko, Glogovac Damir, zvani "Vampir", Artuković Mile, Rajić Toni, Toporan Hasan, zvani "Brada", Buljubašić Edib , "Dugi", "Švabo", "Sajo", Zoran iz Konjica.

7.5.38. Srbina R.D., zvanog "Honda", iz Stoca, u prvoj polovini avgusta 1992. godine stražari su pretukli, a zatim ubacili u hangar u kome su se nalazile logorašice - Srpkinje. "Bio je sav prebijen, skoro mrtav čovek, samo je ležao na betonu, nije se mogao ni pomeriti, nije ništa jeo ni pio".

Dokaz: 660/95-5

7.5.39. Svedok 878/95 naveo je da su jednog dana stražari doveli u baraku tri Srbina - logoraša, od kojih je jedan bio skoro polumrtav i zvali su ga "Honda". Od zadobijenih batina nije mogao ni da ustane, a ni da mokri.

Dokaz: 878/95

7.5.40. Srbe - logoraše mučili su i nemilosrdno tukli ne samo u logoru Dretelj već i neposredno pre dovođenja u logor - u prostorijama bivše vojne ambulante u centru Mostara, gde je Ivo Zelenika saslušavao i batinao Srbe. Batinao je i svedoka 878/95, a privedene Srbe - muškarce stražari su nemilosrdno tukli, pri čemu se naročito isticao Zvonimir Bijeliš, "Crvenkapica", koji je na glavi nosio crvenu beretku.

Dokaz: 878/95Odgovorni: Zelenika Ivo, Bijeliš Zvonimir, zvani "Crvenkapica"

7.5.41. Srpkinje - logorašice bile su psihički maltretirane, a muškarce su i danju i noću tukli i mučili, tako da su se iz njihovih baraka se stalno čuli jauci i zapomaganje. Pored toga, muškarci su po nesnosnoj vrućini vođeni na teške fizičke radove u blizinu logora. Posebno je Toni Rajić nemilosrdno tukao muškarce, a po izrazu lica delovao je kao drogiran.

Dokaz: 878/95Odgovorni: Rajić Toni

7.5.42. Srbina - logoraša M.E., koji je u logoru Dretelj bio od 17.6.1992. do 16.8.1992. godine, mučili su svakodnevno, a posebno Mirsad Repak i Ivan Medić, zvani "Poskok". Tukli su ga drvenim i gumenim palicama i polomili mu tri rebra, pa je dovođen u polusvesnom stanju.

Dokaz: 445/94-6, Nalaz i mišljenje komisije lekara T-12, od 7.10.1994. godineOdgovorni: Repak Mirsad i Medić Ivan, zvani "Poskok"

7.5.43. Srbin 38/96-8, rođen 1928. godine opisao je batinanja i mučenja u logoru Dretelj koja su mu posebno ostala u sećanju.

13.7.1992. godine tukao ga je Ivan Medić, zvani "Poskok", i to nogama po grudima i tom prilikom su mu prelomljena dva rebra i probijena dijafragma. Po izlasku iz logora ovaj Srbin je operisan na VMA u Beogradu.

Dokaz: 38/96-8Odgovoran: Medić Ivan, zvani "Poskok"7.6. Sečenje kože i skalpiranje7.6.1. Srbinu Š.S. bajonetom su urezali petokraku na čelu (364/96-12)

7.6.2. Srbina, bivšeg logoraša B.S. izubijali su nekim šipkama po nogama i telu, skinuli mu skalp sa glave, a zatim ga svako veče prvog prozivali i batinali do besvesti (674/95-1)

7.6.3. U logor Dretelj dovedeno je tokom 1992. godine i tri člana jedne iste porodice Ž. - bračni par i njihov sin i svi su bili teško mučeni, a žena je bila i silovana.

Srbina Ž.R. osoblje logora je "šišalo" s bajonetom i pri tom mu odsekli kožu s prednjeg dela glave.

Dokaz: 313/94-1

7.6.4. Svedok 364/96-7 naveo je da je Ivan Medić, zvani "Poskok", "iz Radišića kod Ljubuškog", bio najgori - skidao je ljudima kožu sa glave i prosecao jezik.

Dokaz: 364/96-7Odgovoran: Medić Ivan, zvani "Poskok"

7.6.5. Ivan Medić, zvani "Poskok", Srbinu - logorašu Ž.R. nožem je rezao grudi i po leđima mu urezivao neke crte i pravio šare.

Dokaz: 445/94-1Odgovoran: Medić Ivan, zvani "Poskok"

7.6.6. Dok je Srbina Ž.R. jedan stražar šišao makazama, prišao im je drugi stražar, uhvatio Srbina za kosu, a zatim mu bajonetom zasekao kožu na glavi, ali je nije sasvim odvojio od kostiju, tako da je deo kože sa kosom ostao u rani i rana je tako zarasla, bez lečenja, pa "i danas ima guku na glavi od toga". Ovaj zločin izvršio je Ivan Medić, zvani "Poskok".

Dokaz: 445/94-1, 445/94-2, 264/96, 313/94-1Odgovoran: Medić Ivan, zvani "Poskok"

7.7. Razni načini mučenja Srba - logoraša7.7.1. Srbin, bivši logoraš 295/94-1, više puta je vođen na navodno streljanje. Naredili bi mu da se okrene leđima, prislonili ga uz ogradu i pucali mu iznad glave, a više puta bi mu prinosili nož na vrat tako da je logoraš "od straha bio potpuno izbezumljen".

Istog Srbina postavljali su uz jedno drvo, pa bi jedan od HOS-ovaca bacao noževe u njegovom pravcu, koji su se zabadali u drvo na koje je bio prislonjen, što je kod logoraša izazvalo ogroman strah.

Dokaz: 295/94-1, 84/96-3

7.7.2. Svedok 674/95-1 opisao je jedan od posebnih načina mučenja Srba - logoraša:

Logoraši su morali da prođu kroz izbetonirani kanal u kome se menjalo ulje za vozila. Tu ih je čekalo oko 20 stražara i udarali su ih i sa jedne i sa druge strane kanala. Svi su morali da prođu kroz kanal i svaki logoraš - Srbin padao bi bar pet puta sav okrvavljen.

Dokaz: 674/95-1

7.7.3. Srbinu logorašu M.S. stražari su sa upaljačem spalili kožu na obe ruke sa unutrašnje strane od dlana do pazuha.

Dokaz: 674/95-1

7.7.4. Svedoka 221/94-11, starog 64 godine, masovno su tukli, kao i ostale logoraše - Srbe, kako je naveo, u hangaru logora Dretelj. Svedoka je najviše tukao Zoran, zvani "Zoki": "...tukli su nas masovno u hangaru rukama, nogama, karate-zahvatima...udarali bi nogama sa jačim zamahom prilikom okreta tela, zatim bi se jedan od njih uhvatio za gredu od metalne konstrukcije hangara, zaljuljao i u punom zamahu udario nogama u grudi ili stomak nekog od zatvorenika, tako da bi ovaj odleteo i leđima tresnuo u zid".

Dokaz: 221/94-11Odgovoran: Zoran "Zoka", iz Konjica

7.7.5. Srbi - logoraši bili su prinuđeni, kako je naveo bivši logoraš 674/95-1, da stoje na jednoj nozi, okreću se raširenih ruku sve dok ne dođu u polusvesno stanje, a zatim da "ateriraju" kao avion, odnosno padaju. Uvek su posle toga bili krvavi.

Dokaz: 674/95-1

7.7.6. Srbima - logorašima i muškarcima i ženama, palili su obrve, kosu, dlake u nosu, bradu i brkove, usecali slovo "U" na glavi, a isečenu kosu morali su da pojedu. Svedok 434/95-3, koji je u ovom logoru bio od 10.7.1992. do 16.8.1992. godine morao je da proguta svoju kosu.

Dokaz: 434/95-3

7.7.7. Za Zerinu Šuta koja je pripadala osoblju logora, svedok 434/95-3 naveo je da je "bila posebno zlo", gazila je nogama po Srbinu R.D., zvanom "Honda" i udarala ga nogama po polnom organu.Dokaz: 434/95-3Odgovorna: Šuta Zerina

7.7.8. Jednom prilikom Srbina - logoraša 434/95-3 i logoraša S.E. odveli su u Čapljinu i stražar zvani "Čikago" naredio im je da stoje uzdignutim rukama i gledaju u sunce, a prisutnom narodu je govorio da su to četnici uhvaćeni u Podveležju, pa su ljudi pljuvali na Srbe - logoraše.

Dokaz: 434/95-3Odgovoran: stražar zvani "Čikago"

7.7.9. Srbin S.A. odbio je naredbu stražara Nedeljka Milićevića, zvanog "Šapa", da pojede staklenu čašu i tada je "Šapa" svojim zubima izgrizao čašu, a zatim ugrizao Srbina S.A. za nogu iznad kolena tako jako da mu je potekla krv i na tu ranu izbacio staklo iz svojih usta pod pritiskom vazduha iz pluća.

Dokaz: 434/95-3Odgovoran: Milićević Nedeljko, zvani "Šapa"

7.7.10. Srbe S.P. i B.B. naterali su da skaču sa krova hangara na beton sa visine oko 5 m.

Dokaz: 434/95-3

7.7.11. Srbina - logoraša B.B. mučili su tako što su, dok bi on menjao gumu na točku vozila koje je pripadalo upravi logora, prelazili vozilom preko njegovih prsa.

Dokaz: 434/95-3

7.7.12. Srbe - logoraše su prisiljavali da golim rukama čupaju divlje kupine u parku u Čapljini, od čega su logorašima ruke bile okrvavljene.

Dokaz: 92/94-2

7.7.13. Osoblje logora Dretelj svakodnevno je gasilo cigarete po grudima i telu logoraša i prisiljavali ih da gutaju upaljene cigarete.Dokaz: 313/94-1

7.7.14. Srbin - logoraš 84/96-3 bio je nateran da popije pola litre motornog ulja.Dokaz: 313/94-1

7.7.15. Svedoka - Srbina Lj.M. sekli su bajonetom po nogama, u licu je bio sav otečen od batinanja i imao je povrede u predelu bubrega, rebara i drugih delova tela. Nad njim se posebno iživljavao Ivan Medić, zvani "Poskok".

Dokaz: 313/94-1Odgovoran: Medić Ivan, zvani "Poskok"

7.7.16. Srpkinji - logorašici 313/94-2, koja je u ovom logoru bila više puta silovana, osoblje logora je gasilo cigarete po grudima i tukli su je.

Dokaz: 313/94-2

7.7.17. Zvonimir Bijeliš, zvani "Crvenkapa" gasio je cigaretu na nadlanici desne ruke Srbina - logoraša 314/94 od čega je ovome ostao ožiljak, a cigaretu mu je gasio i da desnoj strani vrata.

Dokaz: 314/94Odgovoran: Bijeliš Zvonimir, zvani "Crvenkapa"

7.7.18. Zvonimir Bijeliš, zvani "Crvenkapa", gurnuo je jednom prilikom Srbinu - logorašu Ž.R. zapaljenu cigaretu u usta i naterao ga da je proguta.

Dokaz: 314/94Odgovoran: Bijeliš Zvonimir, zvani "Crvenkapa"

7.7.19. Lekar Zoran Hranilović, koji je bio zaposlen u logoru Dretelj, zahtevao je da stražari svakog Srbina logoraša prebiju pre nego što uđe u prostoriju u kojoj je on vršio preglede, pa su zato Srbi logoraši izbegavali da se jave na preglede.

Dokaz: 314/94Odgovoran: Hranilović dr Zoran

7.7.20. Svedok 364/96-7, potvrđuje da je lekar - hirurg u logoru Dretelj bio Zoran Hranilović i izjavljuje: "on je kod sebe imao nekoliko dželata koji su tukli ljude koji su dolazili kod njega po lek..." Naveo je slučaj sa P.N.

Dokaz: 364/96-7Odgovoran: Hranilović dr Zoran

7.7.21. Srpkinju logorašicu N.S. iz Mostara su mučili u logoru tako što su joj desnu dojku rasparali nožem i u ranu uvlačili ruku i vukli je.

Dokaz: 364/96-8

7.7.22. Srbina 84/96-3 koji je najzverskije mučen u raznim prilikama posle teških batina koje je zadobio kada je jedna grupa HOS-ovaca ušla u hangar i počela redom da tuče logoraše - Srbe, pri čemu su njega udarali po leđima i polomili nekoliko letvi dobio je jake bolove u stomaku pa ga je pregledao dr Zoran Hranilović i rekao mu da ima napad slepog creva i da će ga odvesti u bolnicu radi operacije. Međutim, dvojica stražara su ga držala, a dr Hranilović je sam izvršio operaciju bez ikakve anestezije, što je kod ovog Srbina izazvalo strahovite bolove. Doktor mu je ranu samo površno zašio, pa dugo nije mogla da zaraste i tek po izlasku iz logora rana je sanirana u zdravstvenoj ustanovi u Beogradu. Stražari su i posle operacije tukli ovog Srbina, najviše u predelu rane. Dr Zorana Hranilovića logoraši su zvali "Mengele" (437/94-1).

Dokaz: 313/94-1, 314/94, 437/94-1, 445/94-2, 445/94-37, 445/94-38, 231/95-2, 878/95, 38/96-6, 84/96-3, 364/96-7 i 364/96-8.Odgovoran: Hranilović dr Zoran i Buljubašić Edib

7.7.23. Svedoku 878/95 ostao je po zlu u sećanju lekar sa bradom, koji je s vremena na vreme dolazio u logor, navodno da leči Srbe - logoraše. Kada bi mu se Srbi - logoraši požalili na zdravstvene tegobe, davao im je neke sumnjive lekove od kojih bi većini pozlilo. Ovaj lekar je na živo operisao slepo crevo mladiću sa nadimkom "Tenkista". Svedok je video kada su stražari ispred njegove ordinacije i pred njegovim očima tukli zatvorene Srbe. Ovaj lekar je Srbima - logorašima koji bi došli kod njega da potraže pomoć, govorio da se pomokre u jednu posudu, a zati bi ih naterao da tu mokraću popiju, uz obrazloženje da će im od toga biti bolje.

Dokaz: 878/95Odgovoran: Hranilović dr Zoran

7.7.24. Svedok 364/96-7, izjavio je da je lekar u ovom logoru dr Zoran Hranilović "imao kod sebe nekoliko dželata koji su dolazili da tuku ljude koji su dolazili kod njega po lek".

Dokaz: 364/96-7Odgovoran: Hranilović dr Zoran

7.7.25. Srbin 445/94-2 bio je očevidac kada je logoraš J.R. došao kod dr Zorana Hranilovića da mu se požali kao lekaru da mokri krv. Ovaj lekar mu je dao čašu da u njoj donese mokraću na pregled, pa kada je J.R. čašu napunio mokraćom koja je bila vidno obojena krvlju, dr Zoran Hranilović je ovom Srbinu rekao: "Ja ovde ne vidim krv, to je sok, kad je popijete reći ćete mi šta je to". Ovaj Srbin je morao u strahu da popije tu mokraću, posle čega ga je navedeni lekar upitao šta je popio, a Srbin je morao da mu odgovori da je popio sok. Na to se dr Hranilović samo nasmejao i prokomentarisao: "Pa vidite da je to sok, kao što sam vam ja rekao, a ne mokraća".

Dokaz: 445/94-2Odgovoran: Hranilović dr Zoran

7.7.26. Poseban vid mučenja Srba - logoraša sastojao se u tome što bi svako veče u logor dovezli potpuno zatvoren kombi. U njega su ubacivali muškarce Srbe, i mučili ih dok su kombi vozili u krug oko zgrade u kojoj su bile zatvorene žene, tako da su se iz kombija čuli strahoviti krici i zapomaganja.

Dokaz: 793/95-3, 878/95

7.7.27. Srbinu 38/96-8 Zvonimir Bijeliš je svećom palio bradu i brkove.

Dokaz: 38/96-8Odgovoran: Bijeliš Zvonimir

7.7.28. Osoblje logora je naređivalo Srbima - logorašima da travu koju su čupali i pojedu, a dok su bili sagnuti udarali su ih nogama, palicama i drugim predmetima koji su im bili dostupni.

Dokaz: 445/94-1

7.7.29. Srbina B.R. tukli su jednom prilikom flašom po glavi sve dok se flaša nije razbila. Na taj način osoblje logora je tuklo i druge Srbe.

Dokaz: 445/94-1

7.7.30. Srbina 445/94-2 mučio je jednom prilikom Mirsad Repak i na taj način što mu je stavio pištolj u usta i nabio cev do nepca, tako da nije mogao da govori i u jednom momentu je povukao oroz u prazno. Nakon višečasovnog mučenja ovog Srbina odvukli su do ćelije jer nije mogao da hoda.

U vezi sa ovim mučenjem on je izjavio: "iskreno sam poželeo da me ubije i da ne nastave da me ovako muče i tuku. Međutim, to je bio samo početak onoga što sam ja doživeo." Mučili su ga i tako što su mu govorili da će mu izvaditi oči i skuvati, a on morati da ih pojede, da će mu odseći uši i skuvati ih, pa će i njih morati da pojede, da će mu odseći ud i slično. Najzad su mu rekli da će mu odseći glavu i baciti je u jamu u Šurmancima, jer su znali da je ovaj Srbin učestvovao u vađenju kostiju Srba koje su ustaše bacile u tu jamu 6.8.1941. godine. U tu jamu bačeno je oko 500 Srba, od kojih je oko 160 imalo prezime ovog svedoka...

Dokaz: 445/94-2Odgovoran: Repak Mirsad

7.7.31. Srbina 445/94-2, mučio je jednom prilikom Zvonimir Bijeliš na taj način što ga je izveo pred deset drugih logoraša, pa je svaki od logoraša morao da ga udari po deset puta, i to prvo nogom između nogu, zatim deset puta pesnicom u oko, pa deset puta u nos i deset puta u zube. U jednom momentu logoraš B.M., koji mu je inače bio dobar prijatelj, nije ga jako udario pa je Zvonimir Bijeliš uzeo praznu flašu od rakije i udario ga po glavi tako jako da se flaša razbila, a onda je uzeo drugu flašu i razbio je ovom o glavu mučenog Srbina.

Dokaz: 445/94-2Odgovoran: Bijeliš Zvonimir

7.7.32. Srbina - logoraša 445/94-2, Ivan Medić, zvani "Poskok", mučio je i na taj način što ga je naterao da pojede svoju ličnu kartu, cepao je list po list lične karte, a logoraš je morao da pojede te listove.

Dokaz: 445/94-2Odgovoran: Medić Ivan, zvani "Poskok"

7.7.33. Srbin 445/94-5 koji je u ovom logoru bio zatvoren 35 dana, počev od 10.7.1992. godine, naveo je da su logoraši - Srbi bili mučeni i tučeni i danju i noću - svakodnevno. Danju dok su Srbi pod prinudom čupali travu, stražari su skakali na njih ili ih iz zaleta šutirali. U tome su se posebno isticali Ilija Mustafić, "Zoka" iz Konjica, Ahmet Makitan, zvani "Maks", Srećko Herceg i Edib Buljubašić, koji je govorio da su njegove ruke krvave i da će izvaditi najmanje 100 očiju.

Dokaz: 445/94-5Odgovoran: Mustafić Ilija, "Zoka" iz Konjica, Makitan Ahmet, zvani "Maks", Herceg Srećko, Buljubašić Edib

7.7.34. Srbi - logoraši morali su da dođu noću do prozora da bi ih stražari tukli spolja kroz rešetke, a istovremeno su proturali palicu i naređivali nekom od logoraša da tuče druge logoraše. To se događalo svakodnevno, a najviše su se isticali Vinko Primorac, neki "Zoka" i drugi čija imena ne zna.

Dokaz: 445/94-5Odgovoran: Primorac Vinko, Buljubašić Edib i "Zoka"

7.7.35. Svedok 445/94-37, koja je u ovom logoru bila od 1.jula 1992. godine navela je da su je davili i prebijali, vrat joj je bio potpuno natečen, otežano je disala i govorila i nije mogla uzimati hranu.

Dokaz: 445/94-37 i Nalaz i mišljenje komisije lekara T-15, od 7. oktobra 1994. godine

7.7.36. Svedok 445/94-38, rođen 1935. godine koji je u ovom logoru bio od 21.7.1992. godine, naveo je da su ga već prve večeri doveli do prozora, kroz koji je morao da proturi ruke, a stražari su ga (kao i ostale) tukli palicama, kundacima od puške, krampovima i drugim predmetima. Pao je u nesvest. Najviše ga je tukao Ahmet Makitan, zvani "Maks", rodom iz Dubrave.

Dokaz: 445/94-38, 793/95-3 i Nalaz i mišljenje komisije lekara T-19, od 7. oktobra 1994. godineOdgovoran: Makitan Ahmet, zvani "Maks"

7.7.37. Svedok 445/94-39, rođen 1936. godine, naveo je da su Srbi - logoraši jedan po jedan prozivani noću da dođu do prozora, a onda su ih udarali raznim predmetima, pa čak i flašom po glavi. Ovom svedoku su takođe razbijali flašu o glavu i palili kosu i bradu.

Dokaz: 445/94-39, Nalaz i mišljenje komisije lekara T-20 od 7. oktobra 1994. godine

7.7.38. Srbinu - logorašu 445/94-39, kao i drugim Srbima palili su kosu i bradu, a njemu je to radio Vinko Primorac "koji je poginuo kada i Blaž Kraljević.

Dokaz: 445/94-39, Nalaz i mišljenje komisije lekara T-20, od 7. oktobra 1994. godineOdgovoran: Primorac Vinko

7.7.39. Logoraša 445/94-39, bivšeg milicionera, naterali su da obuče popovsku mantiju, i da je nosi nekoliko dana po logoru. Zbog toga su ga zvali "Pop". Tako obučen izložen suncu i velikoj vrućini morao je da radi sve što i ostali Srbi - logoraši.

Dokaz: 445/94-39

7.7.40. Ivan Medić, zvani "Poskok", mučio je Srpkinju 445/94-40 na taj način što joj je više puta govorio da su joj ubili sina, koji se takođe, nalazio u logoru Dretelj. To je kod ove žene izazivalo veliki bol.

Dokaz: 445/94-40Odgovoran: Medić Ivan, zvani "Poskok"

7.7.41. Srbin 231/95-2, rođen 1935. godine, pukovnik JNA u penziji, naveo je više primera mučenja i njega i drugih Srba - logoraša.

Najviše ga je tukao stražar pod nadimkom "Čikago" i stražar pod nadimkom "Crvenkapa" koji se iživljavao time što je tražio da ustane i da pozdravlja uzdignutom rukom i uzvikom "za dom spremni!". Neke logoraše je udarao flašom po glavi, a njemu je jednom prilikom natrpao imalin za cipele u usta, od čega se umalo nije ugušio;

Dokaz: 231/95-2Odgovoran: Bijeliš Zvonimir i stražar zvani "Čikago"

7.7.42. Stražari su primoravali logoraše - Srbe da piju staro mašinsko ulje.

Dokaz: 231/95-2

7.7.43. Stražari su primoravali logoraše - Srbe da piju mokraću, tako što bi se pomokrili u pivske flaše pa bi onda zatvorenicima govorili da su im doneli pivo.

Dokaz: 445/94-23, 445/94-38, 231/95-2

7.7.44. Srbina - logoraša, zvanog "Pjevač", kao i Srbina - logoraša S.S. primoravali su da piju mokraću i da jedu ljudski izmet stražari "Maks", "Grom", "Čikago" i Šuta Zerina.

Dokaz: 434/95-3Odgovorni: Makitan Ahmet, zvani "Maks", Zec Goran, zvani "Grom", "Čikago" i Šuta Zerina.

7.7.45. U logoru Dretelj najviše su Srbe - logoraše mučili Nedeljko Milićević, zvani "Šapa" iz Gabele, Ilija Mustafić iz Gabele, Emina Oručević iz Mostara, Ivan Medić, zvani "Poskok", iz Radišića, kod Ljubuškog "koji je bio najgori, skidao je ljudima kožu sa glave, prosecao jezik", Gordan Čuljak, zatim "Crvenkapa" - prezivao se Bijeliš, neki Krasnići, Dušan Kozina iz okoline Čapljine i jedna žena HOS-ovka - Marina.

Dokaz: 364/96-7Odgovorni: Milićević Nedeljko, zvani "Šapa" iz Gabele, Mustafić Ilija iz Gabele, Oručević Emina iz Mostara, Medić Ivan, zvani "Poskok" iz Radišića, kod Ljubuškog, Čuljak Gordan, Bijeliš Zvonimir "Crvenkapa", Krasnići, Kozina Dušan iz okoline Čapljine i Marina, pripadnica HOS-a.

7.7.46. Srbin - logoraš 364/96-8, rođen 1934. godine, koji je u logoru Dretelj bio od 22. jula 1992. godine, naveo je da su već druge noći svi logoraši morali jedan po jedan da izlaze na prozor od hangara, gde su ih tukli policijskim palicama, rukama, čupali za kosu a posebno su tom prilikom pretukli P.R. i K. iz Nevesinja i P.S., kome su izbili više zuba.

Dokaz: 364/96-8

7.7.47. Srbinu - logorašu G.P. razbili su flašu od kisele vode o glavu, a D.R., zvanom "Pop" razbili su dve flaše o glavu.Dokaz: 364/96-12

7.7.48. Stražari su pretukli u logoru jednog Srbina, i naterali ga da oko sat i po, a možda i duže, stoji mirno i gleda u sunce, nakon čega se onesvestio i pao.

Dokaz: 444/96

7.7.49. Stražari su primoravali Srbe - logoraše da jedu insekte, piju deterdžent za pranje suđa, mašinsko ulje i mokraću.

Dokaz: 295/94-1

7.7.50. Osoblje logora Dretelj imalo je običaj da Srbe - logoraše odvede na rad van logora i da građanima koji su se skupljali oko njih, govori da su logoraši četnici koje su oni uhvatili u borbi, što nije bilo tačno. Tada bi građani Srbe - logoraše maltretirali, psovali, pljuvali i bacali na njih kamenje.Dokaz: 445/94-1

8. UBISTVA

U ovom logoru ubijeni su ili su umrli od povreda zadobijenih u Dretelju ili su nestali pa se osnovano zaključuje da su i oni ubijeni, sledeći zatvorenici:

Balaban Božidar, instruktor aero kluba iz Mostara, star oko 60 godina, ubijen u noći između 2. i 3. avgusta 1992. godine;

Bošković Boško, vojni penzioner;

Dubak (Jove) Milovan, iz logora odveden u Split na lečenje, posle čega se o njemu ništa ne zna, te se pretpostavlja da je ubijen;

Đurasović (Milana) Dragan;

Zubac (Jove) Milovan, iz Mostara, navodno odveden na lečenje u Split;

Ivanović Milan, ubila ga najverovatnije Sabrina Elezović;

Knežević Miloš, iz Mostara, odveden iz logora i najverovatno ubijen;

Lejnaić Radivoje, iz Čapljine, odveden iz logora i najverovatnije ubijen;

Marković Nenad, iz Bjelog Polja kod Mostara, rođen 1945. godine, radio u fabrici "Đuro Salaj", umro u logoru od posledica batinanja;

Medan Branko, iz Stolca, odveden iz logora, verovatno ubijen;

Mladenović Zoran, iz Mostara, odveden iz logora i verovatno ubijen;

Pejanović Jovo, iz Mostara, nekadašnji načelnik u SUP-u u Mostaru, navodno odveden na lečenje u Split i najverovatnije ubijen;

Samardžić Evgenije - "Gena", turistički vodič, iz Mostara, rođen 1934. godine, ubijen kada su ga poveli na razmenu u Žitomisliće;

Trojanović Vojo, koji je dobio gangrenu na nozi, pa su ga navodno odveli u ambulantu i od tada se za njega više ništa ne zna;

Čančarević Vlado;

Škoro Đuro, iz Slipčića, navodno odveden u Split na lečenje, a u stvari najverovatnije ubijen;Dokaz: 9/94, 31/94, 595/95, 38/96, 40/96, 208/96, 856/96-7.

8.1. Ubistvo Bože Balabana

Više svedoka, bivših logoraša - Srba, opisivalo je muke kojima je bio izložen Božo Balaban i iz njihovih iskaza nesumnjivo se utvrđuje da je umro od povreda zadobijenih u logoru Dretelj.

8.1. Svedok 9/94, supruga pokojnog Bože Balabana, navela je: "... gledala sam svojim očima dok su moga muža ispred logora počeli da tuku. Bilo ih je više od 15...Proturali su mu glavu kroz uzane metalne žice koje su se nalaze na prozoru od hangara. Čula sam njegove jauke i kako govori: "ne mogu ovuda da prođem", a oni su rekli: "možeš majku ti tvoju pilote".

Svedok je naveo da su Božu Balabana tukli lopatama, ašovima i da su govorili: "udrite ga da ne prljamo oružje".

8.2. Među prvima u logoru je ubijen Božo Balaban iz Mostara.

Dokaz: 313/94-1

8.3. U logoru Dretelj ubijen je 2. avgusta 1992. godine Božo Balaban. U logor je doveden zajedno sa svojom suprugom. U toku noći stražari su ga izveli iz barake i strahovito tukli. Njegove jauke čule su i žene koje su se nalazile u baraci. Stalno je dozivao svoju suprugu i u jednom momentu su stražari - HOS-ovci pozvali da izađe napolje i da vidi svoga supruga kako umire.

Dokaz: 878/95

8.4. Svedok 38/96-8 naveo je da je Božo Balaban ubijen u logoru Dretelj 2. avgusta 1992. godine, na Svetog Iliju. U logor je doveden zajedno sa svojom suprugom i u toku noći najpre su ga tukli ispred hangara, zatim su ga uneli u hangar i vezali mu ruke za rešetke prozora i nekoliko sati tukli motkama, nogama, čime god su stigli. Od zadobijenih povreda preminuo je pred zoru, a svedoci ovog ubistva bili su svi Srbi - logoraši u hangaru. Naredbe za njegovo mučenje davao je Edib Buljubašić.

Dokaz: 38/96-8

8.5. Logoraš 674/95-1, naveo je da su u mučenju - ubijanju Bože Balabana učestvovali Edib Buljubašić, Vinko Primorac, Derviš Kurtić i Šime Marinović.

Dokaz: 674/95-1

8.6. Svedok 31/94, navela je da je Božu Balabana najviše tukao Vinko Primorac.

Dokaz: 31/94

8.7. Svedok 434/95-3 naveo je da su Božu Balabana najviše tukli Vinko Primorac, Zoran iz Konjica, Ahmet Makitan, "Čikago", Edib Buljubašić, bivši oficir JNA, kao i Šuta Zerina.

Dokaz: 434/95-3

8.8. Svedok 437/94-1, Srpkinja, bivši logoraš, rođena 1940. godine, izjavila je da je na Ilindan 2. avgusta 1992. godine, dovedena grupa Srba iz Mostara, u kojoj je bio i Božo Balaban sa suprugom. Božo Balaban nije hteo da dođe do prozora pa je Vinko Primorac doneo ključ od hangara, otvorio vrata i Balabana izveo napolje. Tu su ga, što je svedok dobro videla, lisicama vezali za ogradu, a zatim tukli, "a on je jadan vikao i dozivao ženu..." koja nije smela ništa da kaže. Besomučno su ga udarali po glavi, leđima i svim delovima tela, sve dok nije ućutao. Najviše su ga tukli Edib Buljubašić i Vinko Primorac.

Dokaz: 437/94-1

8.9. Svedok 445/94-8 svedočio je slično, sa izmenama u nekim detaljima, kao i svedoci 437/94-1, 445/94-1, 445/94-2, 445/94-5, 445/94-23, 445/94-37, 445/94-38, 445/94-39, 231/95, 364/96-7, 84/96-3 i 660/95-6.

Dokaz: 445/94-23, 445/94-37, 445/94-38, 445/94-39, 231/95, 660/95-6, 84/96-3, 364/96-7, 437/94-1, 445/94-1, 445/94-2, 445/94-5 i 445/94-6.Odgovorni: Buljubašić Edib, Primorac Vinko, Zoran iz Konjica, Makitan Ahmet, "Čikago", Šuta Zerina, Kurtić Derviš i Marinović Šime.

8.2. Ubistvo Nenada Markovića8.2.1. Više bivših logoraša - Srba svedočilo je o mučenju kome je bio podvrgnut Nenad Marković, kao i da ga posle mučenja više nisu videli, pa pretpostavljaju da je likvidiran.

8.2.2. Svedok 208/96 navodi: "...posebno su tukli Nenada Markovića kome su verovatno polomili rebra jer je posle batinanja jaukao od bolova. Njega su odveli "u ambulantu", a kasnije su čuli da je likvidiran..."

8.2.3. Svedok 445/94-39, izjavio je da su se, jedno veče dok je radio u logoru, ispred hangara zajedno sa Nenadom Markovićem, neki stražari među kojima je bio i Ahmet Makitan, zvani "Maks", okomili na Markovića i pretukli ga. Kasnije je čuo da je Nenad Marković ubijen.

Dokaz: 445/94-39Odgovorni: Makitan Ahmet, zvani "Maks"

8.2.4. Jedne noći stražari su isprebijali Nenada Markovića, kao i R.D. i B.M. toliko da nisu mogli da ustanu, pa su im Srpkinje - logorašice stavljale obloge i prinosile hranu.

Dokaz: 264/96

8.2.5. Svedok 364/96-7 naveo je da je logoraš Nenad Marković pretučen u rovu, dok je grupa logoraša - Srba radila, a najviše su ga tukli Toni Rajić, Dušan Kozina i Zoran iz Konjica. Nenad Marković je bio teško pretučen i umro je 17. avgusta 1992. godine na rukama R.D., kod benzinske pumpe u Čapljini kada su ih prevozili u logor HVO u Grabovinu.

8.2.6. Srbin - logoraš M.E. navodi: "od batina u Dretelju umro je i Nenad Marković iz Mostara"

Dokaz: 445/94-6, 445/94-39, 264/96, 364/96-7.Odgovorni: Rajić Toni, Kozina Dušan, Zoran iz Konjica i Makitan Ahmet, zvani "Maks"8.3. Ubistvo Jove Pejanovića8.3.1. Više Srba bivših logoraša u Dretelju svedočilo je o tome da je Jova Pejanović bio strahovito mučen i da posle tih mučenja o njegovoj daljoj sudbini nisu ništa znali, a svi pretpostavljaju da je on nakon mučenja u logoru ubijen.

8.3.2. Svedok 221/94-11 navodi: "...sećam se da je zatvoreniku Jovi Pejanoviću od batina bila povređena noga i da je dobio gangrenu, pa su ga odveli kao da hoće da ga operišu...Nije se vratio. Ne znam šta je bilo s njim..."

8.3.3. Jednom prilikom u hangar je došla grupa HOS-ovaca sa Vinkom Primorcem na čelu i odvela Jovu Pejanovića. Jovo je govorio da treba da ide na lečenje, oni su mu rekli da će ga oni izlečiti. Međutim, o njemu se od tada ništa ne zna i Srbi - logoraši su zaključili da je on te noći ubijen.

8.3.4. Stražari su Jovu Pejanovića tukli toliko da je on od zadobijenih batina svuda po telu imao rane koje su počele da se gnoje i dobio je sepsu. Svedok - bivša logorašica 878/95, koja je Jovu Pejanovića dobro poznavala, jednom prilikom pri postrojavanju, kada joj je jedna druga Srpkinja pokazala Jovu, nije mogla da ga prepozna jer je od zadobijenih batina bio potpuno izobličen. Kasnije je čula da je Jovo Pejanović bio prebijen toliko da nije mogao da izađe na postrojavanje. Po njega je došla hitna pomoć da ga navodno odvede u bolnicu, ali ga posle toga više niko nije video i Srbi - logoraši su zaključili da je on ubijen.

8.3.5. Srbina - logoraša Jovu Pejanovića, bivšeg načelnika SUP-a, jedne večeri su odveli iz logora, navodno na lečenje, i od tada se za njega više ništa ne zna.

Dokaz: 221/94-11, 445/94-2, 878/95, 364/96-7Odgovoran: Primorac Vinko

8.4. Ubistvo Đure Škoro8.4.1. Svedok 313/94-1 naveo je da je Srbin - logoraš Đuro Škoro bio sav u opekotinama, jer su ga palili po telu svećom i veruje da je Đuro Škoro ubijen.

8.4.2. Svedok 445/94-2 naveo je da je u logoru Dretelj bio i Đuro Škoro, iz Slipčića. Njemu je od batina na prsima izrastao tumor veličine "telefona". Kada je Blaž Kraljević, u to vreme upravnik logora, to video, rekao je da ga vode u bolnicu u Split, ali od tada više niko nije za njega čuo, pa veruje da je ubijen.

Dokaz: 313/94-1, 445/94-2

8.5. Ubistvo Evgenija Samardžića

8.5.1. "Znam da je teško tučen i Evgenije Samardžić i njega su posle izneli iz logora i jednostavno je nestao. Našli su ga kasnije mrtvog u Neretvi".

Dokaz: 313/94-19. IZVRŠIOCI ZLOČINA U LOGORU DRETELj

1. Aleksandar, zvani "Saša" iz Crikvenice

Silovao Srpkinju 356/94-2 i druge Srpkinje - logorašice.2. Bajrić, zvani "Kvisko"

Dvojica ljudi u uniformi, od kojih je jedan Bajrić, koga su zvali "Kvisko" su 2. avgusta 1992. godine Srpkinji S.F. izvršili pretres stana u Mostaru, tražili devize, pokupili zlato i odveli je u zatvor u bivšoj vojnoj ambulanti u Mostaru, a potom u logor Dretelj gde je bila od 3. avgusta do 20. septembra 1992. godine (445/94-10)3. Belović Sergej

3.1. Na čelu sa grupom Mostaraca, među kojima su bile i dve žene, tukao je u logoru Dretelj masovno muškarce , a žene vređao (356/94-2);

3.2. Srbinu - logorašu C.S. koji je bio u logoru Dretelj od 7. jula do 18. avgusta 1992. godine, patrola koju je predvodio Sergej Belović, oduzela je 7. jula 1992. godine "sve što im se sviđalo: novac, nakit, kasetofon, magnetofon i dr. " (445/94-23).

4. Bijeliš Braslav, brat Bijeliš Zvonimira "Crvenkapice"

Bio je jedan od "najaktivnijih i najbrutalnijih mučitelja Srba" (313/94-1, 314/94, 445/94-2, 856/95-7)5. Bijeliš Zvonimir, zvani "Crvenkapica", iz Opuzena

5.1. "Bio je zver od čoveka" silovao svedoka 356/94-2;

5.2. Silovao Srpkinju 313/94-2;

5.3. "...Od stražara zločinaca u ovom logoru zapamtila sam "Crvenkapicu".." (660/95-4);

5.4. Stavljao Srbinu - logorašu imalin u usta od čega se umalo nije ugušio (231/95-2);

5.5. "Naročito se isticao u mučenju Srba - logoraša" (313/94-1);

5.6. Teško mučio svedoka M.S., stomatologa, rođenog 1930. godine, naređivao da ga drugi logoraš mora da udari 20 puta, da on udari drugog logoraša (penzionisanog milicionera), kada nije bio zadovoljan jačinom udarca ovog Srbina, iz sve snage ga je udario u predelu usta "da pokaže kako se to radi". Srbinu - logorašu Ž.R. gurao u usta zapaljenu cigaretu, gasio svedoku cigaretu na ruci i vratu i primoravao Srbe - logoraše na oralni seks pred drugima i da pevaju ustaške pesme (314/94);

5.7. Nemilosrdno tukao Srbe, muškarce i žene u zgradi bivše vojne ambulante u centru Mostara u koju su svedok i drugi Srbi bili privedeni pre odvođenja u logor Dretelj - tu se "naročito isticao", a to je činio i u kamionu koji je Srbe, buduće logoraše, prevozio u logor Dretelj.

Naterao Srpkinju, profesora engleskog jezika i Srpkinju čiji je suprug bio u kamionu kojim su ih prevozili u Dretelj - da "izigravaju lezbejke"- jedna je morala da skine gaćice, a druga da je dodiruje po polnom organu, i ako bi se koja protivila, tukao je po glavi. (878/95-1);

5.8. Tukao Srbina S.S. rođenog 1972. godine. Udario ga nogom u predelu bubrega, a tukao pri tome "sve redom " (84/96-3);

5.9. Svakodnevno tukao Srbina S.B., jednom prilikom mu svećom zapalio bradu i brkove (38/96-8);

5.10. Srbina - logoraša mučio, tako što ga je izveo pred deset drugih logoraša, kojima je naredio da ga udare po deset puta, prvo nogom između nogu, zatim deset puta pesnicom u oko, po deset puta u nos i deset puta u zube, a razbio mu je i flašu o glavu (445/94-2);

5.11. Mučio Srbe - logoraše u logoru Dretelj (364/96-7);6. Blagajac Hasan,

Silovao Srpkinju s još jednim pripadnikom HOS-a. (793/95-3);

U vezi s tim silovanjem svedok 437/94-1, ističe: "Znam da je izvođena S. iz Mostara koja je stara oko 30 godina. Kada se vratila nikome ništa nije pričala, ali je bila utučena, plakala je. Nju su izveli Primorac Vinko i neki Hasan, za koga ostale podatke ne znam."7. Brozović Slavko

Bio je jedan od "najaktivnijih i najbrutalnijih mučitelja Srba" (313/94-1)8. Buljubašić Edib,

8.1. Silovao Srpkinju B. i "naređivao silovanje žena" (9/94);

8.2. Naređivao tuče, uživao da gleda tuče, a i sam je tukao Srbe - logoraše (356/94-2);

8.3. "Upravnik logora u Dretelju, u moje vreme Buljubašić Edib pitao se mnogo u logoru..." (660/95-4)

8.4. "...Upravnik je bio i Edib Buljubašić. Bio je mnogo opasan čovek, bio je zločest i učestvovao je u batinanju ljudi ..." (660/95-6);

8.5. "Glavni kolovođa u ovom udaranju nas Srba bio je Edib Buljubašić, (364/96-7);

8.6. Srbi - logoraši smatrali su da se u logoru Dretelj sve radilo pod komandom Ediba Buljubašić (445/94-38);

8.7. Isticao se u mučenju Srba - logoraša: "zaletao se pa šutirao Srbe - logoraše za vreme dok su ovi bili dužni da pasu travu...", "govorio je da će izvaditi najmanje sto očiju i govorio sam za sebe da su njegove ruke krvave" (445/94-5);

8.8. Naredio mučenje Srbina - logoraša Bože Balabana koji je od posledica svirepog mučenja umro 2. avgusta 1992. godine u logoru (38/96-8, 437/94-1, 434/95-3, 674/95-1).9. "Buco",

Vršio silovanja i prebijanja Srba - logoraša, "one koje je tukao ne znam kako su preživeli" (356/94-2);10. Vego Mile, konobar iz Čapljine

10.1. Podsticao druge na silovanje Srpkinja u logoru, posmatrao, iživljavao se, zavlačio ženama palicu u vaginu, muškarce prisiljavao na protivprirodni blud, žene - logorašice terao da pred njim skinu odeću (356/94-2);

10.2. Tukao Srbina logoraša B.R. (445/94-2);11. Vidović Tomislav,

11.1. Silovao u logoru Srpkinju D. i isticao se u prebijanju logoraša (356/94-2, 313/94-2);

11.2. Silovao Srpkinju M. (313/94-2);12. Vranješ, zvani "Cikoja"

12.1. Silovao Srpkinju 356/94-2 u logoru Dretelj.13. Glogovac Damir, zvani "Vampir" (otac Srbin, majka Hrvatica)

13.1. Tukao i mučio muškarce logoraše i maltretirao žene (356/94-2);

13.2. On i Ahmet Makitan naterali su B.M. i B.M., dva Srbina - logoraša, da kleknu ispred njih, stavili im svoj ud u usta i tako se zadovoljavali da bi ih na kraju naterali da progutaju spermu (445/94-2);

13.3. On i Ahmet Makitan najviše su mučili B.B. Srbina - logoraša, probili su mu uši bajonetom (660/95-6);

13.4. Tukao Srbina B.A., rođenog 1934. godine i terao da ljubi čizme (434/95-3).14. Grubišić Gordana, iz Čapljine

Učestvovala u prebijanju Srba - logoraša, posebno muškaraca, zajedno sa svojom sestrom Grubišić Marinom (356/94-2, 660/95-6, 674/95-1).

15. Grubišić Marina, iz Čapljine

15.1. Tukla logoraše - Srbe i muškarce i žene, posebno je maltretirala muškarce (356/94-2, 660/95-4, 660/95-6, 674/95-1, 364/96-7);

15.2. Jedan svedok navodi: "među stražarima je bilo i žena od kojih se jedna zvala Marina i ona je iz Čapljine, bila je učenica profesorke J., koja je takođe bila zatvorena u Dretelju. Za Marinu sam čula iz priče muškaraca, da im je zakivala eksere pod nokte" (875/95-1);

15.3. Terala Srbe - logoraše da psa ljube ispod repa i da mu ližu polni organ (221/94-11).16. "Drakula" - HOS-ovac,

Pokušao da siluje Srpkinju - logorašicu, staru 62 godine (793/95-3).17. Dujmović Dragan, iz Kanade

17.1. Silovao u logoru Srpkinju D. (356/94-2, 313/94-2);

17.2. Silovao Srpkinju M. (313/94-2);

17.3. Bio je jedan od "najaktivnijih i najbrutalnijih mučitelja Srba" (313/94-1);

17.4. Zajedno sa Mirsadom Repakom i Ivanom Medićem, zvanim "Poskok" 6. juna 1992 godine Srbinu B.R. prilikom odvođenja iz stana oduzeo je između 400-500 DEM, u stanu polomio stvari, cepao fotelje i pucao (445/94-2);

17.5. Tukao i mučio logoraša B.R. (445/94-2).18. Đaković Leopold, iz Slavonskog Broda

Bio je jedan od "najaktivnijih i najbrutalnijih mučitelja Srba" (313/94-1).19. Zelenika Ivan

19.1. Srpkinji Č.K., koja je u logoru Dretelj bila samo dva dana, 15. jula 1992. godine oduzeo je 5.000 DEM i tašnu u kojoj se nalazio novac, kao i zlatan nakit - burmu, minđuše i lančić (445/94-7);

19.2. Srpkinji P.D., koja je sa suprugom pre hapšenja živela u Mostaru i koja je bila u logoru Dretelj od 3..8.1992. godine, oduzeli su prilikom hapšenja "sve vrednosti koje je imala", konkretno automobil, svo zlato koje je bilo u vrednosti oko 6.000 DEM, gotovinu 2.800 DEM i štednu knjižicu na kojoj je bio ulog od 600 USA.

Ona opisuje šta se događalo u logoru u bivšoj vojnoj ambulanti pre odvođenja u logor:

"Odveli su nas u zatvor u vojnoj ambulanti pred upravnika Zeleniku koji je mene odmah napao da sam "četnikuša", počeo je da me tuče, tražio da skinem dve zlatne burme koje sam imala na rukama. Kada ja nisam mogla da ih skinem, zgrabio je neki nož koji je bio krvav, počeo je da viče da će mi odseći prste, ali sam ja na kraju ipak nekako skinula burme i morala sam da mu ih predam."(445/94-4, 445/94-9).

19.3. Srbinu L.R., koji je u logoru Dretelj bio od 21. jula 1992. godine, prethodno oduzeo oko 1000 DEM, ručni sat, dokumenta. Tukao ga prilikom saslušanja (445/94-38);

19.4. Na dan 1. avgusta 1992. Srpkinju B. i njenog supruga, koji je u logoru Dretelj i ubijen, tukao u prostorijama bivše vojne zdravstvene ustanove. Ova Srpkinja svedoči:

"U ovom logoru su nas predali Ivanu Zeleniki, najokorelijem zločincu, koji je mučio sve Srbe koji su se nalazili u tom logoru. Tu su nas skinuli gole, mene i mog muža, tukli su nas palicama, puškama, mom mužu je potekla krv iz glave. Mom mužu su oduzeli 700 DEM..." (9/94);

19.4. U prostorijama bivše vojne ambulante u centru Mostara batinao Srbe, pa i ovu Srpkinju pre odvođenja u logor Dretelj (878/95-1);20. Zec Goran, zvani "Grom", iz Varaždina

20.1. U logoru Dretelj silovao D. i druge žene, prebijao Srbe logoraše (356/94-2)

20.2. Zajedno sa Ahmetom Makitanom i stražarom, zvanim "Čikago" mučio je logoraša - Srbina B.B. tako "da mu je krv išla na svaku šupljinu", a kada mu je njegov otac svojom rukom obrisao krv - tukli su i njega i pored ostalog slomili mu potkoleničnu kost desne noge, a zglob od desne noge iznad stopala bio je smrvljen" (434/95-3);

20.3. Primoravao je Srbe - logoraše da piju mokraću i jedu ljudski izmet (434/95-3)21. Zoran, "Zoki" iz Konjica

21.1. Mučio Srbina - logoraša 674/95-1, terao ga da keruši liže polni organ, da stavlja jezik u njena usta (674/95-1);

21.2. Naređivao logorašima da pasu i gutaju travu (445/94-1, 445/94-39);

21.3. Više svedoka, bivših logoraša, navelo je da se isticao u njihovom mučenju (356/94-2, 221/94-11, 878/95-1, 364/96-7 ("bio jedan od najgorih"), 364/94-12, 445/94-5);

21.4. Srbina - logoraša 674/95-1 mučio je tako što bi mu se popeo na leđa i terao za to vreme da radi sklekove (674/95-1).22. Jadranka, zvana "Rambo"

Mučila Srbe - logoraše u logoru Dretelj (674/95-1).23. Japundžić dr Joško iz Dubrave

Bio je jedan od "najaktivnijih i najbrutalnijih mučitelja Srba" (313/94-1).24. Kozina Dušan

Mučio Srbe - logoraše. Posebno učestvovao u mučenju Nenada Markovića, koji je ubrzo posle mučenja i umro (364/96-7).25. Kraljević Blaž,

25.1. Kao zapovednik logora Dretelj maltretirao Srbe - logoraše tako što su svako jutro morali da budu postrojeni, u stavu mirno da čekaju njegov dolazak i da ga pozdrave ustaškim pozdravom "za dom spremni". Ako ne bi bio zadovoljan načinom na koji su logoraši to činili, morali su taj pozdrav da ponove i više puta (84/96-3);

25.2. Naređivao silovanje Srpkinja - logorašica (9/94);

25.3. Za vreme dok je bio zapovednik logora odgovoran je i za sva mučenja i sve zločine koji su vršeni nad Srbima - logorašima.26. Kurtić Derviš - natporučnik

Mučio Srbe logoraše i posebno učestvovao u mučenju i ubistvu Srbina Bože Balabana (674/95-1).27. Kurtić Sejo, iz Crikvenice

27.1. Maltretirao je i silovao žene (356/94-2);

27.2. Mučio logoraše - Srbe (674/95-1, 856/95-7);28. Luburić Damir,

28.1. Oduzimao dragocenosti od Srba - logoraša, zajedno s Mirom Hrstićem od Srpkinje D.O. oduzeo zlatan prsten, burmu, minđuše, ogrlicu, još dva prstena, lančić s priveskom i ručni sat. Isticao se i u tuči muškaraca (356/94-2);

28.2. Na dan 15. maja 1992. godine, zajedno sa Hrstić Mirom svedoku Srbinu Lj.M., profesoru iz Čapljine, oduzeo 100 DEM i sat (313/94-1).29. Makitan Ahmet, zvani "Maks"

29.1. Naredio Srbima - logorašima B. i M. da jedan drugome sisaju polni organ, a on se za to vreme smejao (445/94-6);

29.2. Srbin M., bivši logoraš u logoru Dretelj naveo je u svom iskazu pred istražnim sudijom: "...najgori prema nama Srbima u logoru bio je ..., a zatim Makitan Ahmet, zvani "Maks"..." (445/94-6);

29.3. Tukao je svedoka i tako da mu je u jednom momentu rekao: "kolji, šta čekaš?"(364/96-7);

29.4. Mučio Srbina - logoraša, terao da keruši liže polni organ, da joj jezik stavlja u usta (674/95-1, 445/94-1);

29.5. Naređivao logorašima da pasu i gutaju travu (445/94-39);

29.6. Maltretirao žene. Mnogo je tukao muškarce (356/94-2);

29.7. On i Damir Glogovac, zvani "Vampir" naterali su B.M. i B.M. da kleknu ispred njih, stavili im svoje udove u usta i tako se zadovoljavali, da bi ih na kraju ih naterali da progutaju spermu. (445/94-2);

29.8. Srpkinja - bivša logorašica: "...od stražara zločinaca u ovom logoru zapamtila sam Ahmeta Makitana, zvanog "Maks" (660/95-4);

29.9. U logoru Dretelj mučio B.B. kome je i bajonetom probušio uši (660/95-6);

29.10. "Bio je jedan od zločinaca koji su najviše batinali svedoka" (674/95-1);

29.11. "Primoravao logoraše - Srbe, muškarce da jedan drugom vrše mastrubaciju i sisaju polni organ" (221/94-11);

29.12. Zajedno sa stražarima "Čikagom" i "Gromom" tukao B.B. tako da mu je "išla krv na svaku šupljinu", a potom i njegovog oca, koji je bio prisutan pri mučenju sina, tako što mu je slomio potkoleničnu kost desne noge, zglob desne noge iznad stopala bio mu je smrvljen, izbio mu je zube, gasio mu cigarete na rukama, a on lično je svedoku B.A. slomio nosnu kost kada ga je udario čizmom u glavu (434/95-3);

29.13. Prinudio R.D. i M.B. Srbe - logoraše da jedan drugom sisaju polni organ i da jedan drugom vrše mastrubaciju. (221/94-1);

29.14. Bio je jedan od najvećih mučitelja Srbina P.S. rođenog 1936. godine (445/94-4);

29.15. Posebno je mučio Srbina Š.M., rođenog 1935. godine - tako da je imao krvne podlive po telu, polomljena dva rebra, što se potvrđuje medicinskom dokumentacijom (364/96-12 i Medicinska dokumentacija);

29.16. Isticao se u mučenju Srba - logoraša (445/94-5);

29.17. Srbina L.R., rođenog 1935. godine najviše je tukao (445/94-38);

29.18. Primoravao Srbe - logoraše, jednog zvanog "P." i S.S. da piju mokraću i da jedu ljudski izmet (434/95-3);

29.19. Pretukao Srbina - logoraša Nenada Markovića koji je od toga umro (445/94-39);

29.20. Učestvovao u mučenju i ubijanju Bože Balabana (434/95-3);30. Marinko, Hrvat iz okoline Brčkog

Silovao Srpkinju 356/94-2, a takođe i druge Srpkinje logoraše, prebijao Srbe.31. Martinović Vinko, zvani "Harmonikaš" - stražar

31.1. Naređivao logorašima da imitiraju razne životinje i oponašaju njihove glasove (445/94-38);

31.2. Učestvovao u mučenju i ubijanju Bože Balabana (445/94-38);32. Marinović Šime

Učestvovao u mučenju i ubijanju Bože Balabana (674/95-1).33. Medić Ivan, zvani "Poskok"

33.1. Zajedno sa Mirsadom Repakom i drugim stražarima mučio Srbina M.E., tukao ga drvenim i gumenim palicama (445/94-6, Nalaz i mišljenje komisije lekara T-12 od 7.10.1994. godine);

33.2. Silovao Srpkinju D., "nož uvek nosio sa sobom" (356/94-2, 313/94-2);

33.3. Silovao Srpkinju - logorašicu 313/94-2;

33.4. Naređivao grupi od deset Srba - logoraša da se skinu goli i da u dvorištu po dvojica jedan drugome naizmenično sisaju polni organ u prisustvu osoblja logora i drugih koji su se za to vreme smejali i dobacivali (445/94-2, 84/96-3, 674/95-1, 295/94-1, 434/95-3, 364/96-8, 38/96-8, 314/94, 445/94-5. 445/94-38);

33.5. Silovao Srpkinju - logorašicu 445/94-40, koja navodi:

"...Silovanja su najviše vršili "Poskok", za koga se setih da se zove Ivan i neki drugi..." (445/94-40, 264/96, 313/94-2);

33.6. Posebno se isticao u mučenju Srba - logoraša (313/94-1);

33.7. Na dan 6. juna 1992. godine zajedno sa Mirsadom Repakom i Draganom Dujmovićem od svedoka 445/94-2 prilikom odvođenja u logor Dretelj, oduzeo između 400-500 DEM, u stanu polomio nameštaj cepao fotelje i pucao (445/94-2);

33.8. Srbinu - logorašu B.P., rođenom 1928. godine, jednom prilikom u logoru letvom je prebio prste na rukama i "sljuštio nokte", a drugom prilikom je pokušao da mu polomi kažiprst leve ruke, a zatim mu je pod nokte zabijao eksere, vadio i umesto njih zabijao drvene klinove, tukao ga i nogama po grudima, polomio mu dva rebra, probio dijafragmu (38/96-8);

33.9. Prema iskazu jednog svedoka Ivan Medić, zvani "Poskok" bio je najgori, "skidao je ljudima kožu sa glave, prosecao je jezik" (364/96-7);

33.10. Jednom prilikom naredio je Srbinu - logorašu Ž.G., rođenom 1937. godine, da otvori usta, ispruži jezik, pa mu je jednom rukom uhvatio jezik, a drugom udario odozdo po bradi tako da su mu zubi probili jezik. Njegovom sinu učinio je to isto, a još mu je i bajonetom probio jezik i ranu mu pržio cigaretom (445/94-1). To je činio i drugim logorašima (38/96-8, 445/94-2);

33.11. Srbina - logoraša B.R. koga je i fizički mučio naterao je i da pojede svoju ličnu kartu (445/94-2);

33.12. Logorašu Ž.R. nožem je rezao grudi i na leđima mu urezivao crte i pravio šare, bajonetom mu isekao kožu na glavi. (445/94-1, 445/94-2, 264/96-1, 313/94-1);

33.13. Mučio i Srpkinje - logorašice, a B.V. i D.O. palio je kosu šibicom po glavi i gasio upaljenu cigaretu po telu, prvenstveno po prsima (445/94-40).34. Milićević Nedeljko, zvani "Šapa"

34.1. Tukao i mučio svedoka - bivšeg logoraša Srbina 674/95-1, kao i druge Srbe - logoraše (674/95-1);

34.2. Kada je logoraš - Srbin S.A. odbio njegovu naredbu da pojede staklenu čašu, on je svojim zubima izgrizao čašu, a zatim ga je tako jako ugrizao iznad kolena, da je potekla krv, a onda je na tu ranu nabijao staklo pod pritiskom vazduha iz pluća (434/95-3).35. Mustafić Ilija

Učestvovao u mučenju Srba - logoraša i u tome se isticao (445/94-5, 364/96-7, 445/94-6).36. "Muf"

Silovao Srpkinju 356/94-2.37. Oručević Emina

Mučila Srbe - logoraše u logoru Dretelj. (364/96-7).38. Palameta "Dugi"iz Dubrave, Stolac

38.1. Silovao Srpkinju D. 356/94-2;

38.2. Silovao Srpkinju 313/94-2;

38.3. Bivši logoraš 660/95-4 zapamtio ga je kao jednog od stražara zločinaca.

39. Petrušić Ivan, šef policije

Odgovoran za zločine u logoru Dretelj po komandnoj odgovornosti.40. Primorac Vinko,

40.1. Isticao se u izvođenju Srpkinja - logoraša u toku noći radi silovanja (660/95-6, 660/95-4);

40.2. Silovao Srpkinju S. iz Mostara (437/94-1);

40.3. Vršio silovanje Srpkinja u logoru, učestvovao u mučenju i ubistvu Bože Balabana (356/94-2);

40.4. Isticao se u mučenju Srba - logoraša u logoru Dretelj (660/95-4, 674/95-1, 445/94-5);

40.5. Palio kosu i bradu Srbinu - logorašu R.D. i drugim Srbima (445/94-39);

40.6. Učestvovao u mučenju Srbina - logoraša Jove Pejanovića, posle čega je ovaj trebalo da "ide na lečenje", ali mu se izgubio svaki trag (364/96-7);

40.7. Učestvovao u mučenju i prebijanju logoraša Srbina Bože Balabana koji je usled smrtonosnih povreda i umro tokom noći između 2. i 3. avgusta 1992. godine (674/95-1, 31/94, 434/95-3, 437/94-1, 356/94-2).41. Rajić Ilija

Mučio Srbe - logoraše u logoru Dretelj. Srbinu S.S., rođenom 1972. godine, zabijao je eksere pod nokte, tako da od zadobijenih povreda ima teške posledice (84/96-3, 434/95-3).42. Rajić Toni, iz Polja

42.1. Srbinu - logorašu više puta pljuvao u usta, pošto mu je prethodno naredio da otvori usta (364/96-12);

42.2. Više Srba - logoraša zapamtili su ga po mučenju koje je nad njima vršio u logoru Dretelj. Najviše je mučio logoraša P.S., rođenog 1936. godine (660/95-4, 660/95-6, 356/94-2, 437/94-1, 445/94-4, 878/95-1);

42.3. Logoraša udario nogom u vilicu "da pokaže drugim mučiteljima kako to treba da se radi" (674/95-1);

42.4. Učestvovao u prebijanju Srbina - logoraša Nenada Markovića koji je podlegao od povreda (364/96-7).43. Repak Mirsad, glavni inspektor HOS-a za Hercegovinu

43.1. Od Srbina M.E. u Čapljini 17. juna 1992. godine, pre odvođenja u logor Dretelj oduzeo 600 DEM, burmu sa ruke, poslednju mesečnu platu, sat "SEIKO" koji je imao na ruci, lična dokumenta, ključeve od kamiona i ključeve od njegove dve kuće (445/94-6);

43.2. Zajedno sa Ivanom Medićem, zvanim "Poskok" mučio i tukao Srbina -logoraša M.E. drvenim i gumenim palicama i na druge načine (445/94-6, Nalazi i mišljenje komisije lekara T-12, od 7.10.1994. godine);

43.3. Mučio i prebijao Srbe - logoraše, "bio je zver od čoveka, bio je glavni islednik HOS-a sa Ivanom Medićem i "Bosancem" (356/94-2);

43.4. Više Srba - logoraša zapamtilo ga je kao jednog od najaktivnijih i najbrutalnijih mučitelja Srba (660/95-4, 313/94-1);

43.5. Zajedno sa Ahmetom Makitanom i Goranom Zecom, zvanim "Grom" tukao i mučio Srbina B.A., rođenog 1934. godine, kao i njegovog sina kome je zbog mučenja "krv išla na sve otvore" (434/95-3);

43.6. Zajedno sa Dujmović Draganom i Medić Ivanom, zvanim "Poskok" 6. juna 1992. godine Srbinu B.R., prilikom dovođenja u logor Dretelj oduzeo između 400-500 DEM i u stanu polomio nameštaj, cepao fotelje, pucao (445/94-2);

43.7. Jednom prilikom primorao je Srbina B.R. da klekne i da stavi ruke na sto, i zabijao mu špenadle i najsitnije eksere pod sve nokte na rukama. To je ponavljao nekoliko puta, a Srbin je trpeo nesnosne bolove i vrištao na sav glas. Osim toga stavljao mu je i pištolj u usta i nabijao cev do nepca i da bi ga zaplašio povlačio oroz u prazno (445/94-2, 231/95-2);

43.8. Srpkinju - logorašicu Ž. R. rođenu 1944. godine, najviše je tukao i mučio. Više puta je primoravao da stavi šaku na sto, pa ju je onda udarao reketom za igranje tenisa po prstima i šakama i zabadao iglu pod nokte. Jednom prilikom je doveo i njenog sina da gleda sve to (445/94-40);44. Ružek Boris, iz Rijeke

Mučio je Srbe - logoraše u logoru Dretelj, bio je jedan od najgorih batinaša (674/95-1, 856/95-7);45. "Sajo"

Svedok 660/95-4, navodi: "od stražara zločinaca zapamtila sam ustašu po nadimku "Sajo" (660/95-4);46. "Salko" iz okoline Tuzle

Silovao Srpkinju 356/94-2 i druge Srpkinje - logorašice (356/94-2).47. Suzana iz Varaždina

Mučila Srbe - logoraše u logoru Dretelj, a svedoka 273/94 kada je rekao da je Jugosloven dvadeset minuta udarala je vrhom od čizme. (273/94, 674/95-1);48. Suzana iz Zagreba,

Mučila - maltretirala žene u logoru Dretelj, a posebno muškarce (356/94-2, 878/95-1).49. Toporan Hasan, zvani "Brada"

Više bivših logoraša - Srba, i muškaraca i žena, zapamtili su ga kao jednog od onih koji su Srbe najviše mučili u ovom logoru. Tako svedok 674/95-1 navodi da ga je Toporan Hasan batinao "sve dok se nije onesvestio" (674/95-1, 660/95-4, 660/95-6, 195/95-1, 294/94-5).50. Ćosić Hektor, zvani "Dida" ili "Didi", koji je došao iz Australije

50.1. U logoru Dretelj silovao je Srpkinju 356/94-2;

50.2. Po izjavi više bivših logoraša Srba bio je jedan od najbrutalnijih mučitelja Srba, a Srbin S.S. izjavio je da ga je Ćosić Hektor tukao svuda po telu (313/94-1, 660/95-4, 84/96-3)51. Herceg Srećko, jedno vreme upravnik logora

Osim toga što je kao upravnik logora objektivno odgovoran za sve zločine koji su vršeni u to vreme nad Srbima - logorašima, on je i lično vršio zločine;

51.1. Više Srba - bivših logoraša navelo je da je Srećko Herceg lično mučio Srbe - logoraše "posebno svoje Gabeljane" i da je posebno tukao Srbe B.R., B.B., B.R.I. (356/94-2, 674/95-1, 878/95-1, 445/94-5);

51.2. Posle pogibije ranijeg upravnika Blaža Kraljevića kao novi upravnik tukao je i po tri puta dnevno Srbina R.B., pri čemu je angažovao i druge. Ovaj Srbin svedoči i sledeće: "...jednom me je Herceg vodio u svoje selo Lipno kod Ljubuškog i usput tražio da priznam da me je on lično zarobio, što sam ja tada priznao, pa se on hvalio o svojim zaslugama pred ljudima iz svog sela.. "(445/94-2, 674/95-1).52. Hranilović dr Zoran, lekar iz Zagreba

Bio je lekar u logoru Dretelj i mnogi Srbi - bivši logoraši zapamtili su ga po zlu.

52.1. Srpkinji B.S. koja je zatražila pomoć dao je injekciju od koje je imala velike bolove, pri tome joj je psovao majku srpsku, a zatim je pozvao stražare da je siluju, pa su je petorica stražara silovali (9/94);

52.2. Zahtevao je od stražara u logoru da kada neko od Srba - logoraša kod njega dolazi na pregled, da tog Srbina - Srpkinju prvo prebiju i kako je jedan svedok naveo on je: "...oko sebe imao nekoliko dželata..." logoraši Srbi zvali su ga "Mengele" (314/94, 878/95-1, 364/96-7);

52.3. Operisao je Srbinu S.S. rođenom 1972. godine bez ikakve anestezije slepo crevo (314/94, 313/94-1, 437/94-1, 445/94-2, 445/94-37, 445/94-38, 231/95-2, 38/96-6, 84/96-3, 364/96-7, 364/96-8);

52.4. Terao je Srbe logoraše, koji bi od njega kao lekara zatražili pomoć, da piju svoju mokraću, a pri tome je jednog Srbina "ubedio" da je popio sok! (445/94-2).

53. Hrstić Miroslav - Miro, zamenik upravnika logora

53.1. Bio je zadužen za hapšenje i dovođenje Srba u logor Dretelj, a i za njihova maltretiranja u logoru. Dozvoljavao je silovanja žena Srpkinja, prebijao Srbe - logoraše (356/94-2);

53.2. Zajedno sa Luburić Damirom D. oduzeli su dva zlatna prstena, burmu, minđuše, ogrlicu, lančić sa priveskom i ručni sat (356/94-2);

53.3. Zajedno sa Luburić Damirom oduzeo je Srbinu Lj.M. profesoru iz Čapljine, 15. maja 1992. godine 100 DEM i sat (313/94-1);

53.4. Srbinu 445/94-1 i njegovoj supruzi 445/94-40 prilikom pretresa stana, pre odvođenja u logor Dretelj sa još nekim NN licima oduzeo video - rekorder, radio-aparat sa dva zvučnika, pisaću mašinu i oko 1000 DEM;

53.5. Jedan svedok je izjavio: "..Miro Hrstić je često dolazio u Dreteljski logor i svaki njegov dolazak propraćen je bio mukama nas zatvorenika" (231/95-2).54. Čevra, zvani "Bosanac"

54.1. Silovao Srpkinju 356/94-2;

54.2. Silovao Srpkinju 313/94-2.55. "Čikago"

55.1. Zajedno sa Ahmetom Makitanom, zvanim "Maks" i Goranom Zecom, zvanim "Grom" mučio Srbina logoraša B.B. tako da mu je "krv išla na svaku šupljinu", a zatim su pretukli i njegovog oca zato što je obrisao krv sa lica svoga sina (445/95-3);

55.2. Bio je među "najaktivnijim i najbrutalnijim vojnicima HOS-a koji su mučili i tukli sve logoraše Srbe (313/94-1, 445/94-2, 231/95-2);

55.3. Primoravao Srbe - logoraše da piju mokraću i da jedu ljudski izmet (434/95-3);

55.4. Učestvovao u mučenju i ubijanju Bože Balabana noću između 2. i 3. avgusta 1992. godine (434/95-3);56. Čuljak Gordan

Mučio je Srbe logoraše u Dretelju. (364/96-7).57. Džo - američki državljanin

57.1. Silovao Srpkinju - logoraša 356/94-2;

57.2. Svedok 878/95-1 je naveo: "kada je ubijen Blaž Kraljević, HOS-ovci su bili izuzetno ljuti i u logoru su tukli koga su stigli. Tada su sa njima došli i neki strani plaćenici među kojima je bio neki Džo, po nacionalnosti Amerikanac ili Englez..." Svedok je naveo da su Srbi - logoraši tada bili toliko zastrašeni da su mislili da će svi biti pobijeni (878/95-1);58. "Švaba"

Svedok 660/95-4, navodi: "od stražara zločinaca u ovom logoru ja sam zapamtila ustašu po nadimku "Švaba" (660/95-4);59. Šešelj Željko

59.1. Silovao je Srpkinju 356/94-2 i 313/94-2;

59.2. Silovao je Srpkinju 313/94-2;

59.3. Bio je jedan od "najaktivnijih i najbrutalnijih mučitelja Srba" (313/94-1);60. Šešelj Ivica

Bio je jedan od "najaktivnijih i najbrutalnijih mučitelja Srba" (313/94-1).61. Šešelj Luka iz Opuzena

61.1. Bio je jedan od "najaktivnijih i najbrutalnijih mučitelja Srba" (313/94-1);

61.2. Tukao je Srbina logoraša Ž.G., svaki put kada bi ga ugledao. Ovaj svedok nije imao objašnjenje zašto se Luka Šešelj baš "okomio" na njega (445/94-1).62. Šuta Zerina,

Više bivših logoraša svedočilo je o bezobzirnom ponašanju Šuta Zerine prema Srbima i muškarcima i ženama u logoru Dretelj. (356/94-2, 674/95-1, 660/95-6, 660/95-4);

62.1. Učestvovala je u batinanju muškaraca, "bila je zločinac u logoru" (660/95-6);

62.2. "Posebno zlo bila je Šuta Zerina - gazila nogama Srbina R.D. i udarala ga po polnom organu" (434/95-3);

62.3. Zajedno sa stražarima učestvovala u mučenju Srbina S.B. na taj način što ga je pitala da li bi hteo da ima sa njom polni odnos. Stražari su ga strahovito tukli i kada je on na postavljeno pitanje dao pozitivan i negativan odgovor (445/94-2);

62.4. Primoravala na Srbe - logoraše da piju mokraću i jedu ljudski izmet (434/95-3)

62.5. Učestvovala je u mučenju i ubijanju Bože Balabana 2.8.1992. godine (434/95-3)S A D R Ž A JSTRADANjA SRBA U LOGORU DRETELj 1992. GODINE1. U V O D

2. ODUZIMANjE IMOVINE OD SRBA KOJI SU ODVOĐENI U LOGOR DRETELj

3. SMEŠTAJ, ISHRANA I HIGIJENSKI USLOVI U LOGORU DRETELj

3.1. Smeštajni uslovi

3.2. Ishrana

3.3. Nedostatak vode i drugih osnovnih uslova za održavanje higijene

3.4. Obavljanje fizioloških potreba pod neodgovarajućim uslovima

4. PONIŽAVANjE SRBA - LOGORAŠA

4.1. Lizanje cipela, pločica na podu od NjC-a,

čišćenje klozetskih šolja i otpušavanja golim rukama

4.2. Prinuda Srba - logoraša da oponašaju životinje

4.3. Prinuda logoraša - Srba da pasu i jedu travu

4.4. Prinuda Srba - logoraša da ljube životinje

4.5. Pljuvanje u usta logorašima

4.6. Prinuda Srba - logoraša da pevaju pesme

koje ponižavaju Srbe i drugi načini nanošenja uvreda Srbima

4.7. Imitiranje aviona

5. SILOVANjE SRPKINjA

6. PRINUDA LOGORAŠA NA HOMOSEKSUALNE ODNOSE

ILI ODNOSE SA ŽIVOTINjAMA

7. NAČINI MUČENjA SRBA - LOGORAŠA

7.1. Oblačenje logoraša u zimsku odeću na visokoj temperaturi

7.2. Prinuda da se Srbi - logoraši međusobno tuku

7.3. Zabijanje eksera i igala pod nokte na rukama i nogama

7.4. Probijanje jezika i drugih delova tela

nožem ili bajonetom

7.5. Svakodnevne tuče - mučenje logoraša

7.6. Sečenje kože i skalpiranje

7.7. Razni načini mučenja Srba - logoraša

8. UBISTVA

8.1. Ubistvo Bože Balabana

8.2. Ubistvo Nenada Markovića

8.3. Ubistvo Jove Pejanovića

8.4. Ubistvo Đure Škoro

8.5. Ubistvo Evgenija Samardžića

9. IZVRŠIOCI ZLOČINA U LOGORU DRETELj
CROPORTAL.BA
 

Dodaj komentar

Vaši komentari veoma su važni. Nećemo tolerirati uvredljive, neprimjerene, bezobrazne, prijeteće ili na drugi način neprimjerene komentare. Također nećemo tolerirati govor mržnje, nacionalno, rasno ni političko vrijeđanje te vrijeđanje na drugima osnovama. Kad budemo smatrali potrebnim, uklonit ćemo takve komentare.

Sigurnosni kod
Osvježi

> LOGIN

> ONLINE

Trenutno aktivnih Gostiju: 15